Listy z Ukrainy
4 words from Ukraine
LISTY KONTAKT
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish - French - Portuguese - Hungarian
 
 

LISTY:

 

                   UPHKC                                BKP                             


Aktualne listy


Słowo Życia – Mt 7,1-2 (od 22.1. do 5.2.2023)

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.”BKP: Kardynał Kasper promuje samobójczą transformację Kościoła (03.01.2023)

W niedawnym wywiadzie dla medii kardynał Walter Kasper stwierdził:
„Takiej transformacji nie da się przeprowadzić za jedną noc, to wymaga czasu, trochę jak długi wdech. Nie da się tego zrobić w ciągu jednego pontyfikatu, potrzeba dwóch lub trzech”.
W co chce kardynał Kasper i jemu podobni transformować Kościół? Obecna kościelna legalizacja bałwochwalstwa i LGBTQ sygnalizuje już widoczną transformację Kościoła w satanistyczny anty-kościół New Age. W jaki sposób? Poprzez tzw. Synodalny proces. Bergoglio demonstruje konkretne kroki transformacji, gdy publicznie oddaje cześć demonom. On intronizował demona Paczamamę, a w Kanadzie został publicznie poświęcony przez szamana także innym demonom.

WIDEO>>>


BKP: Reakcja na program „Pod lampą” z Tomaszem Halikiem (31.12.2022)

Tomasz Halik i pan Hrib regularnie nagrywają publicystyczny program „Pod lampą”, w którym Halik wpływa na Słowację swoimi herezjami i heretyckim duchem. Słowaccy studenci chodzą w Pradze na kazania Halika i wywiady z nim. On mistyfikuje ich nowym spojrzeniem, jakiś pluralizm obrazów Boga. Ośmiesza przed nimi ostatnie resztki prawdziwej, tradycyjnej wiary i czyni z nich aktywnych propagatorów swojej pseudoduchowości.
Już w 2016 roku dokonaliśmy krytycznej analizy jego manipulacji i herezji, a teraz tylko krótko o listopadowym programie „Pod lampą”.

WIDEO>>>


BKP: Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości (17.12.2022)

„Diabeł jest kłamcą i zabójcą” (J 8:44).
„Nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków!” (2 Kor. 11:14-15). Czeka ich piekło!
„Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” (Ap 22:15).
Komu służy internet, google, portale społecznościowe, środki masowego przekazu? Duchu prawdy czy duchu kłamstwa?
Twórcy mediów społecznościowych wypowiedzieli się, że publikowanie prawdy rzekomo jest dla ludzi nudne. Ludzie chcą słyszeć kłamstwo. Publicznie przyznali , że stosunek prawdy do kłamstwa w tych środkach masowego przekazu wynosi 1:6. Ale ci, którzy przyjęli kłamstwo jako własne, uważają je za prawdę i nie chcą przyznać, że zostali oszukani. Co więcej, rozpowszechniają to kłamstwo dalej jako prawdę. Dzisiejsze media głównego nurtu, a zwłaszcza internet, są kontrolowane przez tych, którzy służą duchowi kłamstwa i śmierci. Na kłamstwie jest zbudowany cały obecny antychrystowy system.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 6,34 (od 8.1. do 22.1.2023)

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”


Słowo życia Mt 6:34

Koncentrowanie się na przyszłości i próba rozwiązania problemu jutra lub bardziej odległej przyszłości, oraz nie podejmowania wysiłku i skupienia, by właściwie żyć dzisiejszym dniem, to złe podejście. Wtedy w danej sytuacji człowiek nie robi tego, co do niego należy, czyli tego, co jest dla niego wolą Bożą, ale niepotrzebnie marnuje energię, martwi się i pozbawia się niezbędnego spokoju. W końcu wszystkie nasze działania dobiegną końca, nadejdzie ostatni dzień naszego życia, a potem nastąpi bilans całego życia przed Bożym sądem. Dla tego zadajmy sobie pytanie: Gdzie był Jezus tego dnia? On tu był, On wciąż jest z nami, ale gdzie ja byłem? Prawdziwa mądrość polega na tym, aby połączać swój krzyż, swój problem, z krzyżem Chrystusa i ofiarować go Bogu jako żywą i świętą ofiarę, nawet w najdrobniejszych szczegółach. To jest świętość i to jest istota wykorzystania czasu.
Listy z UA - 2022


Listy z UA 12/2022


Arcybiskup Jan Paweł Lenga. Papież Franciszek powiedział to wprost: „Jestem komunistą i był nim też Jezus”

WIDEO>>>


BKP: Promowanie sodomii w posoborowym katechizmie - to moralne i duchowe samobójstwo (10.12.2022)

Wielu promotorów LGBTQ powołuje się na katechizm, a mianowicie na artykuły 2358-59. W katechizmie w tych artykułach są naprawdę mylące sformułowania, które otwierają drzwi do rozprzestrzeniania się amoralnej infekcji. Muszą być usunięte z katechizmu, ponieważ propagują fałszywą naukę – fałszywą ewangelię, za którą zgodnie ze Słowem Bożym spada anatema, czyli wykluczenie z Kościoła Chrystusowego i przekleństwo (Ga 1,8-9).
Duchowe korzenie katechizmu
Jan Paweł II we wstępie do katechizmu pisze: „ W 1986 r. zleciłem komisji złożonej z dwunastu kardynałów i biskupów z kard. Josephem Ratzingerem na czele przygotowanie projektu katechizmu, o jaki prosili ojcowie synodalni. Prace komisji wspierał komitet redakcyjny, złożony z siedmiu biskupów diecezjalnych, specjalistów w dziedzinie teologii i katechezy”.

WIDEO>>>Słowo Życia – Mt 6,33 (od 25.12.2022 do 8.1.2023)

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”


Konsekracja w Liturgii (23.11.2022)

Konsekracja jest głęboką tajemnicą, której dokonuje Trójjedyny Bóg, a kapłan uczestniczy w niej poprzez swoje kapłańskie namaszczenie.
Jezus na Syjonie w Jerozolimie ustanowił swoją bezkrwawą ofiarę i nakazał apostołom przynosić ją na odpuszczenie grzechów. Drugiego dnia po jej ustanowieniu Jezus, Syn Boży i Baranek bez skazy, swoją śmiercią na krzyżu dokonał ofiary zadośćuczynienia za nasze grzechy.
W liturgii wschodniej słowa Chrystusa, wypowiedziane na Syjonie, są traktowane jako słowa ustanowienia. Konsekracja tu kulminuje epiklezą, w której kapłan wyraźnie zwraca się do Ojca Niebieskiego, aby On sam dokonał konsekracji. Podobnie jest i w liturgii łacińskiej (w pierwszym kanonie): „Boże, Ty sam uczyń, … aby ta ofiara się stała dla nas Ciałem i Krwią Twojego Syna …”.


Słowo Życia – Mt 6,24 (od 11.12. do 25.12.2022)

„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.”


BKP: Czy Jezus Chrystus zostanie wypędzony z Polski, czy...? (6.12.2022)

Szanowni Biskupi i Kapłani Polski!
Studiowaliście teologię katolicką i wiecie, że jawny heretyk nie może być prawowitym papieżem. Niedawno publicznie wypowiedział się o tym były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Müller.
„Papież (ipso facto) traci swój urząd, jeśli staje się heretykiem, to znaczy, jeśli jego nauczanie jest ewidentnie sprzeczne z objawieniem i dogmatycznym nauczaniem Kościoła”.
Bergogliowe nauczanie jest w oczywisty sposób sprzeczne z objawieniem i dogmatycznym nauczaniem Kościoła, dlatego Franciszek jest nieważnym papieżem i jako heretyk utracił swój urząd.
Były nuncjusz USA, Carlo Maria Viganò, już w 2018 roku wezwał nieważnego papieża do rezygnacji i w Świętej Liturgii już nie wymienia jego imienia.

WIDEO>>>


BKP: Czy Franciszek Bergoglio jest prawdziwym czy fałszywym prorokiem? (20.11.2022)

W niedzielę 13 listopada 2022 r. Franciszek Bergoglio wygłosił kazanie na Światowy Dzień Ubogich. Użył jako zazwyczaj charyzmatyczne wyrażenia: „Jezus jest obecny w ubogim, w jego obliczu, w jego historii, w jego ranach. On to powiedział. Nigdy o tym nie zapominajmy”.
Te słowa są alarmujące, imponujące i poruszają ludzkie serce. Tylko że pseudopapieżowi wcale nie chodzi o ubogich. On, wręcz przeciwnie, jest w ideologicznej jedności z Klausem Schwabem, który dąży do masowego zubożenia ludzkości. Zaprzyjaźnia się też z tymi, którzy patrzą na człowieka jak na niechcianego pasożyta, obciążającego tzw. matkę ziemię. Ze względu na nią, rzekomo, należy zredukować te pasożyty do minimum.

WIDEO>>>


BKP: Obecna psychologiczna i duchowa wojna /Сzęść 2/ (16.11.2022)

Analiza walki duchowej
Psychologiczna i duchowa wojna zaczyna się już wtedy, gdy dwoje ludzi się nienawidzi. Każda forma wojny ma nie tylko horyzontalny, ale i wertykalny wymiar, za którym kryje się bunt przeciwko Bogu i odrzucenie Jego praw i przykazań. Ten bunt ma swój początek u ducha kłamstwa i zła. Korzeń zła w nas, czyli pierworodny grzech, zagłusza świadomość prawdy i sumienie, które jest Bożym głosem w człowieku. Właśnie to, że człowiek przez grzech oddziela się od Boga – wertykalności, ma negatywny wpływ także na płaszczyznę horyzontalną, na relację z drugim człowiekiem. To jest przyczyną każdej wojny i wszelkiego zła, jakie ludzkość kiedykolwiek popełniła. Biblia daje nam obrazowy przykład w opisie pierwszego bratobójstwa. Kain najpierw odwrócił się od Boga, a potem przyszła zawiść i zazdrość o brata. Trzymanie się nienawistnych myśli i uczuć, które one wywołały, doprowadziło go tego, że w końcu brata zabił. Widzimy, że korzeń grzechu jest we wnętrzu człowieka, a nie aż w złym uczynku, takim jak morderstwo, cudzołóstwo czy zabójstwo nienarodzonego dziecka, zemsta, okradanie drugiego człowieka itp. Dlatego musimy stawiać siebie do prawdy, do Bożego światła, do pionu, aby uświadomić sobie samooszukiwanie się w swoim myśleniu i abyśmy mogli przyznać się do tego przed sobą i przed Bogiem, a także przed ludźmi. To paraliżuje jego ujemny ładunek, który w przeciwnym razie powoduje cierpienie dla nas i innych. Postawienie się do światła prawdy, czyli pokuta, jest koniecznością naszego życia.


Słowo Życia – Mt 6,22 (od 27.11. do 11.12.2022)

„Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle.”Listy z UA 11/2022


BKP: Obecna psychologiczna i duchowa wojna /Сzęść 1/ (15.11.2022)

Obecnie na całym świecie toczy się psychologiczna i duchowa wojna. Ta wojna nie jest przede wszystkim wojną armii, wojną ludzi, ale wojną ducha. Ta wojna toczy się przede wszystkim w ludzkim myśleniu. Możemy zatem mówić o obszarze idei, czyli o ideologii. Na nasze myślenie wpływają duchowe siły, zarówno pozytywne, jak i negatywne, czyli anioły i demony.
Jeden prezydent w swoim niedawnym przemówieniu wskazał na satanistyczną naturę zachodniej cywilizacji, kiedy wspomniał o satanizmie, związanym z promowaniem genderu i przeoperowaniem płci.
Ukryta istota, diabeł, inspiruje tych, którzy odpadli od Boga i odrzucili zarówno naturalne, jak i boskie prawa. Dziś oni są reprezentowani głównie przez ogólnoświatową na wpół tajną elitną organizacją. Biblia świadczy, że duchowa bitwa toczy się z demonicznymi siłami upadłych aniołów, którzy władną w podniebieskich sferach. (zob. Ef 6:12). Ale jeśli jesteśmy wewnętrznie zjednoczeni z Bożym Synem i naszym Zbawicielem, to mamy władzę i nad duchowymi mocami zła (Łk 10:19).


BKP: Odpowiedź biskupowi Schneiderowi na jego błędną analizę posłuszeństwa (11.11.2022)

Pod tytułem „Właściwe znaczenie posłuszeństwa papieżowi” biskup pomocniczy Schneider napisał swoją błędną analizę, którą celowo dezorientuje katolików. Używa pobożnych frazesów w celu skłonienia ich do poddania się nieważnemu papieżowi nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Ani słowem nie wspomina o najwyższym przejawie apostazji Bergoglia, jakim było jego publiczne poświęcenie się demonom i szatanowi w Kanadzie. Szaman podczas tego wzywał demony, gwiżdżąc na kości dzikiego indyka. Następnie Bergoglio położył rękę na sercu na znak, że demony przyjmuje. Bergoglio, jako jawny bałwochwalca i heretyk, wykluczył się z Kościoła katolickiego zgodnie z Ga 1:8-9 oraz bulli dogmatycznej „Cum ex apostolatus officio”.

WIDEO>>>


BKP: Wejście do drugiego etapu synodalnego samobójstwa Kościoła (8.11.2022)

Dnia 27 października 2022 r. Watykan opublikował Dokument Roboczy Kontynentalnej Fazy SynodalnejDrogi.
Cytat z dokumentu (punkt 39): „Wśród tych, którzy proszą o bardziej znaczący dialog i więcej gościnną przestrzeń odnajdujemy również tych, którzy z różnych powodów odczuwają napięcie między przynależnością do Kościoła a własnymi relacjami uczuciowymi, jak na przykład: ... osoby żyjące w małżeństwie poligamicznym, osoby LGBTQ itp.”
Komentarz: Przede wszystkim nie jest to bardziej znaczący dialog, ale wręcz przeciwnie. LGBTQ osoby rzekomo odczuwają napięcie między przynależnością do kościoła a własnymi relacjami uczuciowymi. To, co w dokumencie nazywa się napięciem, jest w rzeczywistości niezgodnością zbawczej misji Kościoła z uporczywym odrzócaniem skruchy przez człowieka w grzechu ciężkim. Grzech nigdy nie będzie w jedności z drogą zbawienia. Tutaj napięcie jest i zawsze będzie. Nie można iść jednocześnie do nieba i do piekła.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 6,20-21 (od 13.11. do 27.11.2022)

„Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”Listy z UA 10/2022


Prawo Boże przeciwko sodomii. Boża anatema (28.10.2022)

Każdy biskup lub ksiądz, który nadużywa władzy kościelnej i promuje sodomię, ściąga na siebie ipso facto Bożą klątwę i wykluczenie z Kościoła za głoszenie fałszywej ewangelii, czyli niebiblijnej nauki Kościoła (por. Ga 1,8).
„Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują; dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało” (Iz 24:5-6).
Wiemy, że Boże groźby w przeszłości nie spełniły się, gdy ludzie pokutowali. Ale jeśli obecny Kościół odrzuca pokutę, do niego odnoszą się słowa Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13:3)

WIDEO>>>


BKP: Zakaz propagandy LGBT w Rosji (28.10.2022)

Przez ostatnie kilka dziesięcioleci jest globalnie promowana legalizacja dewiacji seksualnych i ich uprzywilejowanie w społeczeństwie. Z tego powodu zmienia się prawo, a przeciwnicy są karani nawet więzieniem do trzech lat, kiedy tylko promują zdrową rodzinę i odrzucają, zgodnie z Biblią i naturalną moralnością, te perwersje. Odbywa się pranie mózgów studentom kłamstwami o stygmatyzacji osób LGBT, chociaż w rzeczywistości jest to właśnie odwrotnie. Zwolennicy LGBT są niezwykle agresywni, a globalistyczna ideologia NWO nadużywa ich do dyskryminacji społeczeństwa, zwłaszcza prawdziwych chrześcijan. Wprowadzono harmonogram corocznych pochodów gejów, które siłą wprowadzili bezpośrednio w stolicach poszczególnych państw. Te pochody gejów mają na celu zmianę opinii publicznej, a następnie zmianę prawa, aby dewianci byli uprzywilejowani, a normalni ludzie karani jako homofobi. W skali duchowej promowanie pochodów gejów jest planowanym sprowadzaniem klątwy na poszczególne narody i ich późniejszą satanizację oraz moralna i fizyczna autodestrukcja.


Program roku szabatowego (13.7.2022)

Program dla kapłanów, którzy będą przeżywać rok szabatowy:
• 6:00-7:00 modlitwa wewnętrzna
• Liturgia
• Śniadanie
• 9:00-10:00 modlitwa wewnętrzna
• (po niej 15-30 minut świadectwo)
• 11:00-12:00 modlitwa wewnętrzna
• (po niej 15-30 minut świadectwo)


BKP: Przez kogo Bóg uwolni USA, Rosję i Europę od gór demonów?

Drogi bracie i siostro w Chrystusie!
Bóg czeka na twoje posłuszeństwo wiary, aby uwolnić Amerykę, Rosję i Europę od gór demonów. Demoniczne siły dzisiaj kontrolują myślenie ludzi, którzy zdeptali prawa Boże, ogłuszali swoje sumienia i służą duchowi kłamstwa i śmierci. Przeciw szatanowi i jego demonom nie wystarczy armia z najnowocześniejszą bronią, tylko Bóg może ich pokonać swoją wszechmocą. Prawie tutaj decydująca jest wiara biblijna, która łączy nas ze świętym Bożym imieniem Jezus – Jehoszua. Nasz Zbawiciel obiecał: „Kto powie tej górze (konkretniej górze demonów): «Podnieś się i rzuć się w morze», a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, to spełni się to, co mówi” (Mk 11:23)

WIDEO>>>


Realizacja modlitwy wg. Mk 11:23

Część I
● Akt pokuty
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, oszukujemy samych siebie i niema w nas prawdy. Nasze grzechy pochodzą ze źródła zła w nas, z grzechu pierworodnego. Dlatego każdy z nas teraz wyznaje: Jestem egoistą, który nie szuka woli Bożej, ale swojej. Jestem hedonistą, który szuka przyjemności nawet za cenę grzechu. Jestem sędzią: osądzam innych, ale nie widzę własnej winy i nie chcę się do niej przyznać.
Zmiłuj się nad nami wszechmogący Boże, odpuść nam grzechy i doprowadź nas do życia wiecznego. Amen.
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.
Jezus umarł za mnie i moje grzechy. W duchu patrzę na krzyż Chrystusa, na Jego 5 ran i 5 razy wzywam imię Jezus po hebrajsku: „JE-HO-SZU-Á-Á-Á”


BKP: Ortodoksja i ortopraktyka – środki na odnowę Kościoła

Obecnie zaczynają się toczyć dyskusje wokół abdykacji pseudopapieża Franciszka. Jednocześnie pojawiają się głosy, że prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI. W rzeczywistości obecnie jest stan sede vacante. Arcyheretyk Bergoglio zaprzecza podstawowej doktrynie, która jest warunkiem naszego zbawienia, promując bałwochwalstwo i sodomię łamie prawa moralne. Dlatego nie można go uważać za prawdziwą głowę Kościoła! Ale biskup Schneider i inni prałaci kościelni błędnie oznaczają go prawowitym papieżem.
Pytanie brzmi, czy kardynałowie, tworzący jedność ducha z Bergoglio, mogliby wybrać prawowiernego papieża. Jest oczywiste, że w tym apostatycznym systemie przyjdą po Bergoglio nr 1 Bergoglio nr 2 i 3. A i gdyby masoni nawet zatwierdzili wybór osoby moralnej, nie pozwoliliby temu nowemu papieżowi radykalnie przeciwstawić się systemowi zła i rozpocząć reformę przebudzenia. Proces samozniszczenia trwałby nadal!

WIDEO>>>


Tajemnica wiary – Eucharystia

Doświadczenie duchowe Świętej Liturgii (Mszy Św.) dla wierzących, którzy z pewnych powodów nie mogą być obecni na Mszy Św.

Boży Syn Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego i Dziewicę Maryję stał się człowiekiem i przez swoją śmierć na krzyżu wkupił nas z wiecznego potępienia. Z tajemnicą odkupienia ma ścisły związek Matka Jezusa, którą nam w godzinie swojej śmierci przeznaczył jako naszą matkę. „Oto matka twoja!” To jest także testament Jezusa z krzyża również dla ciebie! Ona, jako Matka Jezusa i nasza Matka, doświadczyła pod krzyżem najgłębszego i najbardziej wewnętrznego zjednoczenia z umierającym Jezusem. Ona będzie ci towarzyszyć w duchowym przeżywaniu tajemnicy Eucharystii – uobecnienia śmierci Chrystusa.

format pdf


Słowo Życia – Mt 6,19 (od 30.10. do 13.11.2022)

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.”


Refleksja nad Mt 6:19

Nasza natura, zepsuta przez grzech pierworodny, nie myśli o skarbach w niebie, gdzie rdza nie niszczy, a złodzieje nas okradają, ale skłania się ku materializmowi. Widzi w nim zabezpieczenie na przyszłość, a nawet ma upodobanie w pysze życia i gardzi innymi, którzy nie mają majątku. W przypowieści o bogaczu, który chciał zburzyć swoje stodoły i zbudować większe, Jezus mówi: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”. Oczywiście tacy ludzie nie liczą się ze śmiercią ani końcem. W momencie ciężkiej choroby, a zwłaszcza w godzinie śmierci, doznają wielkiego szoku. Jeśli zachowują chrześcijańską wiarę, ale ich serce przywiązane do majątku, w godzinie śmierci im trudno będzie pozbyć się demona mamony. Jezus mówi wyraźnie: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.


BKP: Ortodoksja i ortopraktyka – środki na odnowę Kościoła

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 6,14 (od 16.10. do 30.10.2022)

„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.”


Refleksja nad Mt 6:14

Są ludzie, którzy mówią: „Nie mogę pozbyć się winy, nie wierzę, że Bóg naprawdę mi wybaczył. Wyznałem swoje grzechy, ale poczucie winy trwa”. Powodem zamieszania w duszy i niepewności przebaczenia jest właśnie to, że człowiek nie przebacza swoim bliźnim ich drobnych przewinień i pozostaje w goryczy. Ktoś mówi: „Wybaczam, ale nie zapominam”. Do takiej postawy są skłonne szczególnie niektóre kobiety. Zasadniczo oznacza to, że taka osoba w ogóle nie wybacza, ale pozostaje w gorzkości i obraźliwości. Dlaczego jest tak? Ponieważ koncentruje się na swoim ego i kieruje się tylko swoją dumą i swoimi uczuciami. Nie ma prawdziwej, biblijnej wiary, która patrzy na Boga, i nie chce uświadomić sobie strasznej rzeczywistości, że w stanie nieprzebaczenia zmierza do piekła. Ta fałszywa wiara praktycznie nie liczy się ani z prawdziwą skruchą, ani z prawdziwą samokrytyką. Ale Jezus mówi, że powinniśmy nie tylko przebaczać winnym, ale powinniśmy nawet pójść pierwsi i przeprosić ich: „Najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem”. Jeśli brat odrzuciłby pojednania, Bóg widzi mój wyraźny gest przebaczenia, a zarazem pokory, a to ma wielką wartość. Tym odpokutuję za czyściec.


BKP: Nieważne zniesienie kary dla masonów przez Jana Pawła II i konsekwencje (13.7.2022)

Jan Paweł II w 1983 roku potwierdził zmiany w kodeksie, a tym samym przyjął do Kościoła masonów. Zwłaszcza we Włoszech jest ich dużo. Zniesienie ekskomuniki kościelnej było przestępstwem nie tylko przeciwko Kościołowi, ale także przeciwko samym masonom. Jan Paweł II w ten sposób zablokował im drogę do prawdziwej pokuty, czyli wiecznego zbawienia. Wielu masonów żyje w złudzeniu, że mogą teraz uważać się za katolików, mimo to, że swoje dusze podczas wstępnej masonskiej inicjacji zaprzedali diabłu. W rezultacie należy im również odmówić pochówku katolickiego. Dziś masoni już kontrolują Watykan głównie przez swojego powiernika, pseudopapieża Francisa Bergoglio.

WIDEO>>>


Biskupi emeryci, jednoczcie się z wiernością Chrystusowi i Kościołowi, którą reprezentuje pasterz Chrystusowy C. M. Vigano (03.10.2022)

Szanowni biskupi emeryci!
Najmłodszy z Was przekroczył 75 lat, najstarszy 90. Nie znacie dnia ani godziny, czeka was śmierć, Boży sąd, a potem niebo lub piekło. Dzisiaj, kiedy pseudopapież Bergoglio likwiduje podstawowe prawdy wiary i moralności, Bóg oczekuje od Was, że jasno i zdecydowanie staniecie w obronie nauki Chrystusa jako prawdziwi wyznawcy, a nawet męczennicy. Wy w tym trudnym czasie nie macie nic do stracenia. Bergoglio nie może was w żaden sposób ukarać, w przeciwieństwie do tych, którzy nadal sprawują urząd kościelny. Oni mogą jeszcze sami siebie fałszywie przekonywać: „Muszę być cicho, muszę milczeć o strasznych zbrodniach, bo Bergoglio i jego sekta natychmiast pozbawiliby mnie urzędu i oczernili w środkach masowego przekazu, jak to już stało się z wieloma innymi”.Ale przyjmowanie takiej postawy w czasie, kiedy trzeba dawać świadectwo o Chrystusie, jest zdradą. Wielu biskupom dziś nie leży na sercu zbawienie dusz i wierność Chrystusowi, ale własna kariera. Jezus wyraźnie powiedział: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem Niebieskim” (Mt 10:33).

WIDEO>>>


Krytyczna analiza Zygmunta Freuda i jego pseudonauki /Część 3: Hipnoza i „działalność naukowa”/ (21.06.2022)

Freud w swojej książce „Objaśnianie snów” wspomina również o wizytach w Pradze. O jednej z nich świadczy także wzmianka znanego iluzjonisty Erika Jana Hanussena, który spotkał Freuda w hotelu na praskiej Florze. W swoim dzienniku napisał: „Jest tu lekarz z Wiednia, nazywa się Freud. Powiedziałem mu, że eksperymentuję z hipnozą. Lekarz powiedział, że też to robi, ale tylko ze względów terapeutycznych, inaczej byłaby to tylko szarlataneria”.
Jan z Pragi najwyraźniej powiedział Freudowi: „Twoim zdaniem jestem szarlatanem, ale twoja szarlataneria terapeutyczna ma gorszy i bardziej masowy wpływ niż moja”.


Krytyczna analiza Zygmunta Freuda i jego pseudonauki /Część 2: Freud i perwersyjne myślenie/ (21.06.2022)

Według Freuda, dziecko w wieku od trzech do ośmiu lat rozumie, że ojciec i matka mają między sobą coś, czego dziecko też chce, a można to osiągnąć poprzez usunięcie konkurenta, rywala, zwykle jednego z rodziców tej samej płci.
To kolosalne kłamstwo. Dziecko w normalnej rodzinie nigdy nie tęskni za usunięciem jednego rodzica, wręcz przeciwnie, jak pokazuje bolesna rzeczywistość rozwodów, dziecko bardzo cierpi z powodu utraty jednego z rodziców. Nawet starsze dzieci są tak zdesperowane z powodu rozwodu rodziców, że niektóre mają myśli samobójcze, ponieważ kochają oboje rodziców i nie mogą znieść ich rozstania. Oczywistym jest ,że może być wyjątek, gdy jakiś zboczony alkoholik lub narkoman terroryzuje rodzinę. Ale to nie jest norma. W normalnej rodzinie rodzice kochają swoje dzieci, a dzieci kochają swoich rodziców. Freud sugestywnie narzuca każdemu swoje wypaczone myślenie i przedstawia kłamstwo jako powszechnie obowiązującą prawdę. Przyznał, że swoje analizy z absurdalnymi wnioskami wywodzi z własnej perwersji.


Krytyczna analiza Zygmunta Freuda i jego pseudonauki (21.06.2022)

Część 1: Freud, nieczysty duch i okultyzm
Część 2: Freud i perwersyjne myślenie
Część 3: Hipnoza i „działalność naukowa”

I część: Freud i nieczysty duch
Zawsze byli ludzie, którzy dopuszczali się stosunków przedmałżńskich i niewierności małżeńskiej(cudzołóstwa). W niektórych przypadkach żyli nawet jako homoseksualiści lub prowadzili inne perwersyjne życie. W niektórych okresach historii całkowicie zapanowała niemoralność i perwersja, które doprowadziły do ruiny całe kultury, takie jak Sodoma i Gomora, starożytna Grecja i Cesarstwo Rzymskie. Żyjemy w czasach, gdy perwersje są bezpośrednio uchwalane i uprzywilejowywane. Jednym z głównych winowajców, którzy utorowali drogę tej masowej niemoralności, jest Zygmunt Freud (1856-1939).


Słowo Życia – Mt 6,6 (od 2.10. do 16.10.2022)

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”Listy z UA 9/2022


BKP: Boża anatema - klątwa – za sodomską antyewangelię na kardynała i czterech biskupów z Belgii

Boża wypowiedź głosi: „Gdyby ktoś głosił inną ewangelię, choćby to był anioł z nieba, niech będzie przeklęty - ekskomunikowany” (Ga 1:8-9).
Chrystusowa Ewangelia prowadzi do zbawienia. Pseudoewangelia antychrysta prowadzi do wiecznego potępienia w piekle.
Kardynał Josef De Kesel i czterech biskupów z Belgii dnia 20 września popełnili ciężką zbrodnię buntu przeciwko Bogu. Wprowadzają rodzaj pseudosakramentu, który legalizuje ciężki grzech sodomii. Sami wykluczyli się z Kościoła Chrystusowego. Oni
1) nadużyli władzy biskupiej,
2) wywołują publiczne zgorszenie i zgubny precedens,
3) wyrzekli się Boga, Jego praw i przykazań,
4) legalizując ciężki grzech i drogę nieskruszoności, odebrali grzesznikom możliwość pokuty i zbawienia.

WIDEO>>>


Franciszek Bergoglio i czołowi przedstawiciele życia politycznego ogłosili 15.09.2022 w 35 punktach program globalizacyjnej religii New Age (16.09.2022)

Końcowy dokument Kongresu w Kazachstanie z 35 punktami jest jakimś rodzajem karty praw światowej religii New Age. Dokument ogłoszony przez Franciszka Bergoglia wraz z licznymi obecnymi członkami światowego masońskiego bractwa.
Cytat: „My, uczestnicy VII Kongresu duchowych przywódców światowych i tradycyjnych religii, politycy, szefowie międzynarodowych organizacji... kierowanych pragnieniem prosperity świata...”.
Do tej globalistycznej religii przyłączyli się także politycy i szefowie międzynarodowych organizacji, czyli dzisiejsi masoni. Ci przywódcy nie kierują się pragnieniem zbawienia nieśmiertelnych dusz, ale ponoć prosperitą świata. W rzeczywistości nie chodzi nawet o prosperitu, bo w najbliższych dniach możemy spodziewać się już z góry zaplanowanego „wielkiego resetu”, czyli przeciwieństwa prosperity. Również i inne wyrażenia końcowego dokumentu zawierają wiele oszukańczych manipulacji, które prowadzą do tragicznego końca jednostki i ludzkości.

WIDEO>>>


BKP: Co Bóg mówi o sodomii a transsexualismu (12.09.2022)

Boża pozycja jest dziś wprost przeciwna pozycji wielu kościelnych prałatów. Niemiecki biskup Dieser publicznie oświadczył: „Homoseksualizm nie jest grzechem. Homoseksualizm nie jest żadnym Bożym niedopatrzeniem, ale jest pożądany Bogiem w takim samym stopniu jak samo stworzenie: «On (Bóg) widział, że to jest dobre», jak czytamy w historii stworzenia”. Ta Dieserowa interpretacja Biblii jest rażącym kłamstwem! Homoseksualizm jest grzechem i dlatego nie jest w żaden sposób Bogiem pożądany. Bóg go nie stworzył, nazywa to obrzydliwością i ukarał za to Sodomę i Gomorę.
Bóg za pośrednictwem apostoła Piotra ostrzega: „Także miasta Sodomę i Gomorę skazał na zagładę, obróciwszy w popiół, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie” (2P 2:6). Podobne Boże ostrzeżenie dla ludzkości było przekazano i przez apostoła Judasza: „ jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu innego ciała, są wystawione za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia” (Judy 7). Tak więc Bóg za grzech sodomii karze nie tylko doczasnym, ale przede wszystkim wiecznym ogniem! Dlatego przed tym ciężkim grzechem pilnie ostrzega.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 6,3 (od 18.9. do 2.10.2022)

„Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa.”


BKP: Jaki cel stawia sobie Franciszek Bergoglio swoim udziałem na Kongresie w Kazachstanie? (08.09.2022)

Po co Kościołowi papiestwo? Bożym zamiarem jest ochrona fundamentów wiary i moralności. Jeśli papież i papiestwo postępują odwrotnie, to jest to samobójstwo dla Kościoła. Dziś jesteśmy tego duchowego samobójstwa świadkami.
Franciszek Bergoglio weźmie udział jako oficjalny, ale w rzeczywistości nieważny przedstawiciel Kościoła Katolickiego w kongresie przywódców religijnych w Kazachstanie w dniach 13-15 września 2022 r. Spotkania te, z pogańskimi przywódcami, zostały zapoczątkowane w Asyżu w 1986 roku. Od tego czasu te spotkania w określonych odstępach czasu odbywają się na całym świecie. Kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił pogańskich przywódców do tzw. modlitwy o pokój w Asyżu, odniósł się do tego, że tylko realizuje ducha II Watykańskiego Soboru, a konkretnie dekret „Nostra aetate” o tzw. szacunku dla innych religii, a de facto o szacunku dla ich demonów. Tak więc dzisiaj Franciszek tylko dopełnia ducha II Watykańskiego Soboru, który dokonał duchowego przełomu i podważył pierwsze i największe przykazanie, które brzmi: „Ja - Pan, Bóg twój, Bóg żarliwy w miłości, nie będziesz miał innych bogów i nie będziesz się im kłaniał (czcić ich)”.


BKP: Uczestnicy VII Kongresu Religijnego w Kazachstanie, rękę na serce! (08.09.2022)

Część 3: Hinduizm

W pierwszej części wspomnieliśmy o chrześcijaństwie, w drugiej o buddyzmie, a teraz, w trzeciej części, o hinduizmie i międzyreligijnym dialogu.
Hinduizm jest pogańską religią, która czci zwierzęta jako bogów, wierzy w reinkarnację, czyli w przewcielenie ludzi do zwierząt, wężów lub owadów. Wprowadza system kastowy, w którym pariasi są mniej warci niż jakiekolwiek zwierzę czy owady! Z powodu reinkarnacji nie mogą być zabijane ani komary, ani szczury. Z drugiej strony ale hindusi napadali chrześcijańskie wioski i wymordowali je. Był to konkretny przykład tak zwanego hinduskiego „niestosowania przemocy”, o której jednak wielbiciele Gandhiego milczą.
Krowie jest oddawana boska cześć, ponieważ jest uważana za boginię. Gandhi napisał odę do krowy, w której twierdzi, że z krowy jest święte nawet jej łajno. Dlatego wielu guru smaruje się tym łajnem. Niezrozumiałe jest, dlaczego papież Jan Paweł II dawał Gandhiego chrześcijanom za wzór i sam demonstracyjnie poszedł, aby uczcić jego prochy. Ten papież zezwolił również sakralnej kapłance zrobić sobie na czole tz. świętą kropkę i nałożyć na szyję rytualny wieniec, co oznaczało poświęcenie się demonom.

WIDEO>>>


BKP: Uczestnicy VII Kongresu Religijnego w Kazachstanie, rękę na serce! (04.09.2022)

Сzęść 2: Buddyzm

W pierwszej części rozmawialiśmy o istocie chrześcijaństwa, teraz krótko o buddyzmie.
Sami buddyści zgadzają się z charakterystyką buddyzmu, która mówi, że buddyzm jest religią bez Boga, ale czci mnóstwo bóstw.
Buddyzm radykalnie odrzuca Boga, Stwórcę świata. Ideałem buddyzmu jest całkowite zniszczenie świata, a przede wszystkim zniszczenie osobistej egzystencji - samozniszczenie. Właśnie do tego dziś zmierza masowe chipowanie.
Kobieta, jako nosicielka nowego życia, w buddyzmie, który dąży do zniszczenia życia, jest znienawidzona. Żadna religia nie traktuje kobiet tak wrogo i pogardliwie jak buddyzm. W całej masie swoich licznych legend buddyzm nie przestaje przedstawiać jej jako coś obrzydliwego.
Również do rolnictwa buddyzm ma całkowicie negatywny stosunek, ponieważ rzekomo „nic tak nie niszczy owadów jak rolnictwo”.

WIDEO>>>


BKP: Uczestnicy VII Kongresu Religijnego w Kazachstanie, rękę na serce! (03.09.2022)

Część 1: Istota chrześcijaństwa

Szanowni uczestnicy VII Kongresu tzw. religii świata!
Wielu chrześcijan i niechrześcijan zadaje sobie pytanie: Jaki jest sens i cel tych spotkań? Kiedy się spotykacie, wydaje się oczywiste, że każdy pokrótce przedstawi istotę swojej wiary. W tym roku w spotkaniu weźmie także udział nieważny papież Franciszek Bergoglio, który za swoją antyewangelię (Ga 1:8-9) wykluczył się z Kościoła katolickiego, a zatem nie może być jego prawdziwym przywódcą. Dlatego my, jako prawowierni katolicy, wam, wszystkim uczestnikom spotkania, zamiast niego pokrótce przedstawimy najbardziej podstawowe prawdy chrześcijaństwa.

WIDEO>>>


II Watykański Sobór wypędził Ducha Świętego, Ducha Prawdy, i przyjął ducha świata, ducha kłamstwa (20.08.2022)

Głównym obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Ewangelii Chrystusa. W mocy Ducha Świętego – Ducha Prawdy – ma prowadzić dusze przez pokutę do zbawienia. Ten fundament II Watykański Sobór zbojkotował. Heretyccy teologowie zostali mianowani moderatorami II Watykańskiego Soboru. Promowali ducha modernizmu, który już na początku XX wieku został potępiony przez świętego Piusa X. Historyczno-krytyczną metodą modernizm kwestionuje Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, kwestionuje Jego rzeczywiste i historyczne zmartwychwstanie oraz boskie natchnienie Pisma Świętego. Jednocześnie, aby zakwestionować prawdy wiary, podstępnie posługuje się dwuznacznymi pojęciami.
Dwuznaczne pojęcia były, aby zamaskować herezje modernizmu, również używane w wielu dokumentach II Watykańskiego Soboru. Pomimo to ale stale podkreślano, że Sobór był dziełem Ducha Świętego i dlatego każdy katolik jest zobowiązany do pełnego podporządkowania się duchowi II Watykańskiego Soboru. A to było wielkie oszustwo, na które przez ponad pół wieku nie można było prawdziwie ukazać.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 5,44 (od 4.9. do 18.9.2022)

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was prześladują i potwarzają.”


BKP: Grzech Jeroboama, II Watykański Sobór i posoborowi papieże (19.07.2022)

Król Salomon odstąpił od Pana i popełnił bałwochwalstwo. Składał ofiary obrzydliwym bożkom Kamoszowi i Molochowi. Bóg z tego powodu dopuścił do rozłamu narodu. Król Jeroboam następnie wprowadził w Izraelu bałwochwalczy system w Betel. Izraelici na pustyni składali ofiary złotemu cielcowi, a w Betel już dwóm cielcom. Bóg za to bałwochwalstwo karał króla i naród cierpieniem i wojnami. Wielu królów Bóg potępił za ich bierność w nieusuwaniu bałwochwalczej drogi Jeroboama. O królu Omri i innych jest napisane: „Chodzili wszystkimi drogami Jeroboama, w jego grzechu, którym doprowadził do grzechu Izraela” (1 Krl 16:26).

WIDEO>>>Listy z UA 8/2022


BKP: Papież-аpostata Franciszek jedzie do Kazachstanu. Kolejny krok przejścia do antykościoła New Age (16.08.2022)

W dniach 13-15 września 2022 r. papież-аpostata weźmie udział w Kongresie z pogańskimi zwierzchnikami.
„...Kłaniali się ulanemu bałwanowi. Przemienili chwałę swą w podobieństwo cielca, jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim” (Ps 106:20-21). Nie tylko wtedy, ale i dzisiaj najwyższa hierarchia kierowana przez pseudo-papieża Bergoglio czci pogańskich bożków. Promują tzw. ekologiczną konwersję, która w swej istocie jest konwersją do terytorialnych demonów i połączeniem się z nimi. Szaleńczo przemieniają swoją chwałę, która jest w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, na podobieństwo pogańskich bożków, takich jak demon Pachamama. Do dziś w Boliwii i innych krajach Południowej Ameryki czczą demona Pachamamę składając ofiary, na przykład przy budowie domu. Jeśli jest to mały dom, dla Pachamamy rzekomo wystarczy młode lamy, ale jeśli jest to duży dom, szaman da wypić opiat niedoświadczonemu cudzoziemcowi lub innej ludzkiej ofierze, a następnie pogrzebie go żywcem w fundamencie. Ta praktyka jest również stosowana w Tybecie, kiedy buddyjscy mnisi budują swój klasztor.


Słowo Życia – Mt 5,38-39 (od 21.8. do 4.9.2022)

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”


BKP: Watykańska moneta 20 € i szczepienia (19.07.2022)

Jesteśmy świadkami szokującego wydarzenia. Watykan zaczął bić 20€ monety promujące szczepienia dzieci! Jedna strona monety przedstawia herb Franciszka. Z drugiej strony są dwie osoby i chłopiec gotowy do zastrzyku, wszyscy w maskach na ustach. W tle wisi krzyż, który wskazuje, że jest to chrześcijański ośrodek szczepień. To powiązanie Watykanu z polityką szczepień jest szokujące.
Pseudopapież Franciszek jest fanatycznym zwolennikiem szczepień przeciwko covid. Jako pierwszy europejski przedstawiciel państwa wprowadził zwalnianie nieszczepionych pracowników Watykanu.
Karykatura, wyryta na monecie - mężczyzna, kobieta i chłopiec - nawiązuje bezpośrednio do Świętej Rodziny. Tak więc pseudopapież skupił teraz swoją propagandę szczepień na rodzinach z celem, aby skłonić wszystkich do szczepienia swoich dzieci! Czy Maria i Józef zaszczepiliby Jezusa eksperymentalnym i toksycznym preparatem? Nigdy! Czy zaryzykowaliby, w ten sposób że zabiją Jezusa? Takiego ryzyka by NIGDY nie podjęli!

WIDEO>>>


BKP: Liturgia i kapłaństwo – do korzeni Kalwarskiej ofiary (25.06.2022)

Zastanówmy się nad liturgią z punktu widzenia duchowej korzyści. Warunkiem głębszego przeżycia Chrystusowej kalwarskiej ofiary są dwie chwile ciszy. Jedna przed konsekracją, a druga po niej.
W pierwszej chwili ciszy kapłan uświadamia sobie duchowe korzenie nowotestamentowego kapłaństwa. Te sięgają aż do wylania Ducha Świętego na apostołów.
Na Syjonie została ustanowiona bezkrwawa ofiara, a także zestąpił Duch Święty. On i dzisiaj przez sakrament kapłaństwa przedstawia Chrystusową ofiarę krzyża! W dniu zesłania Ducha Świętego na Górze Syjon zrodził się Kościół. W Biblii, zwłaszcza u proroków, wielokrotnie podkreśla się jerozolimskie wzgórze Syjon. Duch Święty od Pięćdziesiątnicy zaczął działać w szczególności poprzez sakramenty. Chrystus, jako Syn Boży, który wziął na siebie naszą ludzką naturę, zapłacił swoją krwią i śmiercią za nasze grzechy. Po Jego zmartwychwstaniu i uwielbieniu zstąpił Duch Święty na apostołów. W chrzcie świętym daje Boże życie. Jezus powiedział: „Musicie się narodzić z wody i z Ducha” (por. J 3, 5). W liturgii od wschodu aż na zachód Duch Święty uobecnienia Chrystusową czystą ofiarę (Mał. 1,11). We wschodniej epiklezie kapłan prosi o zesłanie Ducha Świętego nie tylko na dary, ale także na nas, czyli na kapłana i lud.

WIDEO>>>


BKP: Antymisja Bergoglia w Kanadzie (28.07.2022)

Pogaństwo nie czci prawdziwego Boga, ale demony i diabła. Boże Słowo mówi: „Co ofiarują poganie, nie ofiarują Bogu, lecz demonom” (1 Kor 10:20). Pogaństwo wiąże się z odrzuceniem Boga Stwórcy oraz odrzuceniem Bożych praw i przykazań.
Pogańskie kulty, czczące duchowe siły zła, ubóstwiają zwierzęta. np. w hinduizmie krowa jest święta.
Inwazja neopogaństwa rozpoczęła się w czasach II Watykańskiego Soboru. Na chrześcijańskich terenach zaczęto popularyzować jogę jako pozornie niewinną formę gimnastyki. Ale w rzeczywistości jest joga częścią pogańskiego hinduizmu. Hinduizm wyznaje herezję reinkarnacji, co jest sprzeczne z podstawowymi prawdami chrześcijaństwa.

WIDEO>>>


BKP: Franciszkowe promowanie tzw. puryfikacji dymem, czyli wywoływania demonów w kościele w Kanadzie – ale co mówi Bóg? (28.07.2022)

Bergoglio publicznie promuje pogański rytuał – wzywanie demonów podczas puryfikacji dymem – i wprowadza go bezpośrednio do katolickich kościołów! To zbezczeszczenie kościoła obłudnie jest nazywane oczyszczeniem! Jest to urzeczywistnianie jego programu, wytyczonego już na tzw. synodzie o Amazonii. Tam zaprogramował wprowadzenie pogańskich, czyli szatańskich elementów i praktyk do Świętej Liturgii. Jest to szczyt bluźnierstwa, grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu i de facto usunięcie wieczystej ofiary, przed czym ostrzega prorok Daniel i o czym przypomina nam Jezus kilka dni przed swoją odkupieńczą śmiercią (Mt 24:16).


Słowo Życia – Rdz 4,7 (od 7.8. do 21.8.2022)

„Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować.”Listy z UA 7/2022


BKP: Pseudopapież Franciszek w Kanadzie uczestniczy w pogańskim rytuale (26.07.2022)

Cytat z mediów: „Podczas wizyty w Kanadzie papież Franciszek uczynił częścią swojego programu udział w pogańskich rytuałach z tubylcami”.
Komentarz: Bergoglio ściągnął klątwę intronizacją demona Pachamamy, i przygotował tak grunt pod pierwszą pandemię związaną z eksperymentalną transgenetyczną szczepionką. Teraz, w obliczu kolejnej nadciągającej pandemii, całkiem otwarcie wykonuje kolejny apostaypczy gest i akceptuje bezpośredni udział w pogańskim rytuale. Znowu ściąga klątwę, świadomie odwracając Bożą ochronę od ludzkości!

WIDEO>>>


BKP: Franciszek Bergoglio za pomocą pogańskiego rytuału w Kanadzie wprowadza Kościół pod panowanie demonów. Co robić? (30.07.2022)

Bergogliowa kilkudniowa podróż po Kanadzie miała jeden główny cel: przełamać opinię publiczną w Kościele katolickim, że czczenie i przywoływanie demonów, otwarcie się na nie i poświęcenie się im, jest na tym samym lub nawet wyższym poziomie niż czczenie prawdziwego i jedynego Boga. Bergoglio stara się usunąć Pierwsze Przykazanie Dekalogu, które brzmi: „Ja jestem Pan, twój Bóg... Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (tj. ptaków), ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20 :1-5). Apostoł narodów ostrzega przed pogaństwem: „Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów... Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” (Rz 1:22-23.25).


Słowo Życia – Mt 5,32 (od 24.7. do 7.8.2022)

„A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.”


BKP: Z historii wyborów papieskich, herezji i schizmy (28.06.2022)

Forma wyboru papieża w historii była różna:
1) Prawo do desygnacji – żyjący papież wyznaczał swojego następcę. Przykładem jest apostoł Piotr, który wyświęcił na rzymskich biskupów swoich następców Klemensa, Lina i Kleta. Ta praktyka została odnowiona przez papieża Simmacha w 499 roku. Desygnację praktykowano podczas wyboru Feliksa IV (526-530), Bonifacego II (530-532), Wigiliusza (537-555).
2) Papież został wybrany przez duchowieństwo i lud - św. Cyprian pisze w liście do Antoniana o papieżu Korneliuszu: „Został wybrany na podstawie zaświadczeń prawie wszystkich duchownych i na podstawie głosów ówczesnego ludu oraz zgody starszych biskupów i adekwatnych mężczyzn”. Także wyboru uczestniczyła cała wspónota. Była to dominująca praktyka w pierwszych trzech stuleciach.

WIDEO>>>


BKP: Odpowiedz kardynałowi G. Müllerowi: Bergoglio nie jest prawowitym papieżem (18.06.2022)

Cytat kard. Müllera: „Wbrew wszystkim teoriom... to stwierdzenie jest bez zarzutu i nie do obalenia: zgodnie z prawem jest tylko jeden papież, a jego imię to Franciszek “
Odpowiedź: Wbrew wszystkim teoriom ... bez zarzutu i nie do obalenia jest stwierdzenie Biblii (Gal 1:8-9) i bulli dogmatycznej „Cum ex apostolatus officio”, że heretyk, który zaprzecza podstawowym prawdom nauki Chrystusa i głosi antyewangelię, jest wykluczony z Kościoła. Dlatego nie może być jego głową. W żadnym wypadku heretyk Bergoglio, który został wykluczony z Kościoła, nie jest prawowitym papieżem.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 5,29 (od 10.7. do 24.7.2022)

„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.”Listy z UA 6/2022


BKP: Biskup pomocniczy Schneider podkopuje Kościół in radice /od korzeni/ (19.06.2022)

Cytat Schneidera: „Najbezpieczniejszą zasadą przewodnią w kluczowej kwestii życia Kościoła, dotyczącej ważności papiestwa Franciszka, powinna być dominująca w historii Kościoła praktyka, która zajmowała się przypadkami zaprzeczania prawowitości papieża”.
Odpowiedź: Najbezpieczniejszą zasadą przewodnią w kluczowej kwestii życia Kościoła, dotyczącej ważności Frantiszkowego papiestwa, jest fakt jego publicznego bałwochwalstwa oraz konkretne heretyckie gesta i wypowiedzi. Są dowodem na to, że Bergoglio jest publicznym bałwochwalcą, heretykiem i propagatorem sodomii. W ten sposób ściągnął na siebie Bożą anatemę, to znaczy wykluczył siebie z Kościoła. Jest dlatego nieważnym papieżem. Dominującą praktyką w historii Kościoła, która zajmowała się przypadkami zaprzeczania prawowitości papieża, jak w przypadku papieża Honoriusza, była jego pośmiertna ekskomunika za herezję monoteletyzmu.

WIDEO>>>


BKP: Nieodwracalne zmiany Franciszka Bergoglia - droga do piekła (09.06.2022)

Pseudopapież Bergoglio powiedział, że nie zrezygnuje wcześniej, dopóki nie dokona nieodwracalnych zmian.
Egzystencjalne pytanie brzmi: czy Bergoglio jest prawdziwym papieżem, któremu katolicy są zobowiązani w swoim sumieniu być posłuszni? Nie! Rzeczywistość jest taka, że jest heretykiem, który niszczy fundamenty wiary i dlatego żaden katolik nie może być mu posłuszny! Jeżeli jest mu posłuszny, zdradza Chrystusa i Jego naukę!
Każdy katolik powinien wiedzieć, że na Bergoglio, według Gal 1:8-9, ciąży wielokrotna Boża anatema – klątwa – za głoszenie fałszywej ewangelii i że ipso facto on jest wykluczony z Kościoła katolickiego. Fakt, że nadal okupuje najwyższy urząd, wynika z tego, że biskupi i księża nie są w stanie nazwać prawdy prawdą, a herezję herezją i wyciągnąć z tego odpowiednich wniosków. W ten sposób uczestniczą w jego przestępstwie. W Świętej Liturgii nawet codziennie głośno wyrażają jedność z tym heretykiem i nie są w stanie dokonać nawet tak małej zmiany, by po konsekracji modlić się pocichu, jak ma to miejsce w Liturgii łacińskiej. Pozwoliłoby to uniknąć deklarowania jedności z nieważnym papieżem.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 5,27-28 (od 26.6. do 10.7.2022)

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.”


Słowo Życia – Mt 5,22 (od 12.6. do 26.6.2022)

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.”


Katolicy Portoryko, opowiedzcie się za Chrystusem i Jego wiernym pastorem Danielem (21.05.2022)

Drodzy wierzący z Portoryko!
Wyraziliście wielkie poparcie dla biskupa Daniela Fernándeza Torresa z diecezji Arecibo. Nieważny papież Bergoglio, który usunął go w niekanoniczny sposób, już wcześniej ściągnął na siebie wielokrotną anatemę, klątwę według Ga 1:8-9 za rażące zbrodnie przeciwko Bogu i Kościołowi (intronizował demona Pachamamę, promuje legalizację małżeństw sodomitów, zbrodniczo zmusza wszystkich do ludobójczego szczepienia mRNA). Odwołanie biskupa Daniela nastąpiło po tym, jak odmówił podpisania listu od sześciu biskupów, którzy z powodu fałszywego posłuszeństwa Bergogliowi zażądali obowiązkowego szczepienia duchowieństwa i sprawowania Świętej Liturgii tylko zaszczepionych.

WIDEO>>>Listy z UA 5/2022


Słowo Życia – Rz 8,9 (od 29.5. do 12.6.2022)

„Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.”


Błogosławieni czystego serca (Mt 5:8). List do mnichów i księży (11.05.2022)

O czystości serca będę mówił w wieku 76 lat jako mnich, a po 50 latach kapłaństwa. Najpierw należy wiedzieć, co o czystości serca mówi sam Pan Jezus. W związku z niebezpieczeństwem grzechu przeciwko czystości mówi wyraźnie o odcięciu ręki, nogi i wyłupieniu oka.
W wieku 16 lat czytałem jeszcze przedsoborową literaturę, która prawdziwie wyjaśniała tę sferę moralną. Była to książka kardynała Tomaszka „Młody mężczyzna patrzy na życie”, prof. Heńka Tomiszka „Czystym duszom”, Tihamera Totha „Czysta młodość” i inne. Kwestia homoseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji seksualnych nie była wówczas tutaj poruszana. Ten problem w ogóle nie istniał. Dano tylko krótkie ostrzeżenie przed homoseksualizmem,a to wszystko zgodnie z Biblią. Seksualna niekontrolowalność była zasadniczo odrzucona. Zakazane były także niemoralne filmy i wszelka pornografia. Ostrzegano przed ewentualną okazją do grzechu, której trzeba unikać. W żadnym wypadku nikt nie powinien igrać z tym niebezpieczeństwem.

WIDEO>>>


Bóg do nas mówi...

Bóg do nas mówi, ale cały problem polega na tym, że Go nie słyszymy. Problem tkwi w naszym odbiorniku. Musimy nastroić nasze serca, aby słyszeć Jego głos. On chce działać i przez was, przez waszą wiarę. Nawet jeśli jesteśmy słabi, tym bardziej powinniśmy ufać Panu, bo „kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”. Jezu, ufam Tobie!
Nie możemy siedzieć w sobie, ale trzeba iść do Jezusa, przylgnąć do Niego i uczyć się od Niego. On da prawdziwą mądrość, da siłę. On jest żywy i obecny. On kocha cię bardziej niż twoi rodzice lub twoje dzieci. On kocha cię bardziej niż ty sam siebie. On przelał za ciebie Swoją krew na krzyżu i zawsze jest z tobą. Jest tylko jeden problem – abyś i ty był z Nim. I to jest podstawa naszego życia i świętości - żyć w Bożym świetle, żyć w Bożej prawdzie, żyć w Bożej obecności. To znaczy, że poważnie liczymy się w naszym życiu z żywym Bogiem – Jezusem.


Ideologia gender, Słowacja i „Ojciec Święty Franciszek” (07.05.2022)

Minister Zdrowia Republiki Słowackiej Lengvarský podpisał „profesjonalne” wytyczne, dotyczące tzw. zmiany płci. Ta bluźniercza kpina ze Stwórcy na Słowacji nie musi już być warunkowana chirurgicznie. Do zmiany płci wystarczy, jeśli zmanipulowany wnioskodawca przez rok stosuje hormony. W ten sposób przejdzie metamorfozę z mężczyzny w kobietę lub odwrotnie. Z Ewangelii dowiadujemy się, że Pan Jezus uwalniał takie osoby od nieczystych demonów i uzdrawiał tych biedaków. W żaden sposób nie tolerował ani nie uprzywilejowywał tych demonów.
Niektórzy aktywiści wzywają katolików do bombardowania ministra zdrowia i innych polityków listami protestacyjnymi. To jest godne pochwały, trzeba jednak zdać sobie sprawę, że minister działa w całkowitej jedności z tzw. „ Ojcem Świętym Franciszkiem”, który aktywnie promuje ideologię gender. Minister może słusznie uznać listy od zbuntowanych katolików, którzy nie akceptują programu tzw. Ojca Świętego, za karalne nieposłuszeństwo i katolicką schizofrenię.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Mt 5,20 (od 15.5. do 29.5.2022)

„Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”


Co odpowiesz zmartwychwstałemu Jezusowi?

Kiedy robisz komuś coś złego, nieświadomie lub gorzej ‒ świadomie, będzie między wami duże napięcie. Kiedy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, widzi swoją winę i widzi, że drugi cierpi, zostaje zraniony.
Pamiętam jeden przykład z Włoch: Złodzieje (młodzi chłopcy) włamali się do sklepu złotniczego i podczas kradzieży zabili sprzedawcę. Następnie zostali złapani i skazani na wiele lat więzienia. Na ich procesie była obecna kobieta z małymi dziećmi. Była wdową po sprzedawcy, którego zabili. Jeden z chłopców, patrząc na nią i dzieci, zdał sobie sprawę, jakie zło zrobił i jaki ból im wyrządził. W nim bardzo silne zbudziło się sumienie i poprosił o przebaczenie. A kobieta powiedziała, że mu wybaczyła…
Przebaczenie - to bardzo cenna i ważna rzecz. Przebaczenie otwiera drzwi do serca i domu człowieka, którego zraniliśmy lub obraziliśmy.
A teraz uświadommy sobie to w odniesieniu do Chrystusa. Mój grzech ukrzyżował Chrystusa, a On mi przebaczył.


„Pokój wam!”

Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się apostołom, przemówił do nich trzy razy: „Pokój wam!” W jakiej sytuacji Jezus to mówi? Ewangelia mówi: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (J 20:19). Ewangelia mówi dalej: „A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! »” (wersety 20-21). Tydzień później, w niedzielę, pojawił się po raz trzeci, kiedy Tomasz był z nimi: „Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»” (werset 26).
Jezus często i nam mówi: „Pokój wam! Pokój tobie!”. Musimy zaakceptować ten pokój. Uświadommy sobie, ile niepokoju jest w naszej duszy… Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Ponieważ nasza wiara jest słaba. Nie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i słowem Bożym. Tylko On daje nam swój prawdziwy pokój, jak mówi: „Pokój, który Ja wam daję, świat nie może wam dać” (por. J 14:27).


Niebo jest blisko!

Niebo jest blisko, bo wkrótce umrę. Jeszcze kilka lat i stanę przed bramą nieba. I nawet gdybym żył jeszcze sto lat, to też wkrótce minie. Jak silnie powinna mnie motywować myśl o niebie! Ona poruszyła tak wielu chłopców i dziewcząt, by gardzili radościami i dobrami tego świata, które przeminą, aby osiągnąć wieczne niebo.
Św. Bernard miał siedmiu braci. Wszyscy postanowili porzucić wszystko, wstąpić do klasztoru i w pełni służyć Bogu. Mieli wielkie bogactwo i zastanawiali się, co z nim zrobić. Mówili do siebie: „Dajmy wszystko naszemu najmłodszemu bratu”. Przyszli do niego i powiedzieli mu: „Drogi bracie, postanowiliśmy ci oddać całe nasze dziedzictwo”. On spojrzał na nich i powiedział: „Jaki jesteście mądrzy! Chcecie dla siebie wiecznego nieba, a dla mnie królestwa ziemskiego? Ja też pragnę królestwa niebieskiego! Dlaczego mi to bogactwo?”. W końcu, po śmierci matki, do klasztoru wstąpił także ich ojciec. Naprawdę płonęli gorliwością dla Chrystusa, naprawdę przeżyli duchową odnowę.


Słowo Życia – J 21,17 (od 1.5. do 15.5.2022)

„Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!»”Listy z UA 4/2022


Dlaczego płaczesz, kogo szukasz?

Dlaczego płaczesz, kogo szukasz? To jest pytanie do każdego z nas. Dlaczego płaczesz? Płaczemy, gdy coś tracimy lub gdy odczuwamy ból w duszy.
Teraz jest czas, kiedy zabierają Jezusa z dusz bezbronnych dzieci. My też powinniśmy płakać, kiedy tracimy żywego Jezusa. Jeśli dusza odczuwa ból od szukania Boga, Bóg może dotknąć tej duszy.
Kogo szukasz? Jezusa! A kogo szukamy my? Jak często szukamy przyjemności, pieniędzy, sławy od ludzi, próżności… Ale wszelka sława jest bezużyteczna. Mamy szukać Boga, szukać prawdy, szukać wartości moralnych, szukać tego, co daje nam życie wieczne, a życie wieczne jest w Jezusie. Powinniśmy odczuwać ból w naszych sercach, gdy żywy Chrystus zostaje wyrzucony z naszych dusz. Bez Niego nie ma życia wiecznego, bez Niego jest wieczna kara i dewastacja moralna.
Dlaczego płaczesz? Mamy płakać nad naszymi grzechami. Ile aborcji i grzechów dzieje się na świecie...


Spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Jego Matką (Motywacja do modlitwy w czasie Wielkanocy)

Maryja jest naszą Matką. W godzinie śmierci Chrystusa stała pod krzyżem w doskonałej duchowej jedności, ukrzyżowana z Nim. Tam umarła duchowo razem z Nim. Jak wielki był jej ból, gdy zobaczyła, jak umiera jej Syn! Jednak była jedyną, która wierzyła, że Jezus zmartwychwstanie. Nawet wtedy, gdy apostołowie byli sparaliżowani strachem i bólem, ona, jako najwierniejsza uczennica, stała pod krzyżem i wierzyła.
Pismo Święte poświadcza, że Najświętszej Maryi Panny nie było wśród kobiet, które w niedzielny poranek spieszyły do grobu. Była tam Maria Magdalena i inne kobiety, ale Matka Boża w ogóle nie poszła do grobu. W niedzielny poranek o świcie anioł odsunął kamień, ale Chrystus nie wyszedł z grobu. Anioł pokazał tylko, że Jezusa już tam nie ma. Grób był pusty. Jezus odszedł. Gdzie jest tej nocy Jego Duch i uwielbione ciało? Tradycja głosi, że Zmartwychwstały Jezus pierwszej ze wszystkich ukazał się swojej Matce. Pismo Święte milczy na temat tego spotkania. Gdzie była Matka Boża w noc zmartwychwstania Chrystusa? Jak tego doświadczyła?


Noc, w której Chrystus zmartwychwstał

Jest noc. Jezus jest w grobie. Żołnierze strzegą grób. Gdzie jest Matka Boża tej nocy? Jak doświadcza tę noc? Gdzie są apostołowie? Jakie są ich nastroje? Przez co oni przechodzą? Przerażenie i strach. A co z kobietami, które towarzyszyły Jezusowi? A co z żołnierzami, wrogami? Jaka jest duchowa atmosfera w Jerozolimie? Chrystus jest w grobie. Wrogowie radują się...
Ale to nie koniec! JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ! Nie wiemy dokładnie, kiedy, nie jest napisane, czy była to północ, czy pierwsza czy druga w nocy. Nie jest ważne, kiedy dokładnie to się stało. Cała noc jest święta. Po śmierci Jezusa Jego duch zstąpił z rąk Ojca do miejsca zwanego szeolem i zmiażdżył jego bramy. Wtedy powraca do ciała. Jego ciało nie tylko zostaje ożywione, ale także przemienione. Oznacza to, że ciało Chrystusa jest uwielbione. Jezus wychodzi z grobu. Przechodzi przez kamienne ściany. Żołnierze nadal strzegą grobu, ale jest już pusty. Rano anioł odsuwa kamień od grobu, ale Chrystus z niego nie wychodzi. Anioł po prostu ujawnia, że Jezusa tam nie ma. Grób jest pusty, Jezus opuścił grób. Gdzie jest Jego duch i Jego uwielbione ciało tej nocy w Jerozolimie? Tradycja głosi, że przede wszystkim ukazał się Najświętszej Pannie.


5 parts of Celebration of Sunday – Part II

WIDEO>>>


5 parts of Celebration of Sunday. Part I – Resurrection of Christ

WIDEO>>>


Dwa potężne orle skrzydła – MODLITWA I POST!

Słowo Boże mówi: „Kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap. 12:13-14).
Jak Mojżesz, wysłany przez Boga, wyprowadził lud z niewoli egipskiej na pustynię, tak dzisiaj Bóg posyła Królową Proroków, aby poprowadziła nas ścieżką duchowej pustyni. Ona zna drogę, ponieważ szła nią przed nami.
Bóg dał nam „dwa potężne orle skrzydła” – modlitwę i post. To są skrzydła, które mają moc prowadzenia nas na a drogę świętości. Świadczą o tym żywoty świętych. Bez nich nie wyjdziemy z Egiptu – czyli z niewoli ducha świata. Są to sposoby wyjścia z Egiptu na pustynię, na drogę oczyszczenia, która musi nastąpić po nawróceniu. Te skrzydła pozwolą nam zerwać więzy Egiptu i zacząć żyć w obecności Boga, aby poznać głębię naszej nędzy i ogromną miłość Boga. Modlitwa i post otworzą nam oczy na duchową walkę, która toczy się wokół nas i w nas samych – walkę o nieśmiertelne dusze. Zmierzymy się z potęgą wroga, „ognistymi wężami i skorpionami”. Doświadczymy nienawiści, bo jeśli pójdziemy drogą Maryi, wezwiemy Boga do tej ziemi, którą szatan zniewolił i sprowadza na zatracenie (por. Ap 12,12). Jego gniew obraca się „przeciwko reszcie jej potomstwa”.


Słowo Życia – Iz 53, 6 (od 17.4. do 1.5.2022)

„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.”


Słowo Patriarcha Eliasza na Wielki Tydzień

WIDEO>>>


Sens życia duchowego – utrata swej duszy dla Chrystusa

Człowiek codziennie powinien stawać w swietle Bożym. Musimy wyśmiać siebie, kiedy przychodzi pycha. Mamy zmienić myślenie. Słowo Boże mówi, żebyśmy zachowali myślenie, które jest w Jezusie Chrystusie, a apostoł Paweł rzekł: „Jezus uniżył samego siebie aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. My nawet nie musimy uniżać się, tylko mamy wejść do prawdy. A my tę prawdę nawet nie chcemy widzieć w sobie. Kiedy by my widzieli co jest w nas, to wpadlibyśmy do takiej depresji!? Możemy tylko po kropelkach popatrzeć na ten brud, który jest w nas, żebyśmy schylili swój kark. A później prosili Boga: „Boże daj mi siły, żebym pracował dla Ciebie”. Jest to sensem duchowego życia, sensem teologji, i sensem tych słów: „stracić swoje życie z powodu Ciebie i Ewangelii”.


Droga Krzyżowa. Z Getsemani na Golgotę

1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:
Uwięzienie: Apostoł-zdrajca przyprowadził do Getsemani kohortę oraz strażników z latarniami od arcykapłanów i faryzeuszów. Też przystąpił do Jezusa i zdradziecko pocałował Go. Wtedy żołnierze pojmali Jezusa. Przed Annaszem: Przyprowadzili Go do arcykapłana Annasza. On pytał się Go o wiele rzeczy. Jeden ze strażników uderzył Jezusa w twarz. Przed Kajfaszem: Annasz wysłał związanego Jezusa do arcykapłana Kajfasza. Kajfasz rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, żebyś powiedział nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mówił: «Ty powiedział.» Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo». Tłum ludzi krzyczał: «Winien jest śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go. Zaparcie sie Piotra: Piotr siedział przy ogniu na środku dziedzińca. Tam trzykrotnie zaparł się Chrystusa i przysięgał: «Nie znam tego Człowieka». Gdy kogut zapiał, wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

WIDEO>>>


Tajna wieczerza i Getsemani

1) Rozmyślania nad Słowem Bożym:
W czwartek wieczorem Jezus razem z apostołami znajduje się w świetlicy. Pascha powiązana z obrządem ofiarowania Baranka i z wieczerzą paschalną. Te swięta przypominają wyjście Izraela z niewolnictwa faraona egipskiego. Jezus przyszedł żeby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu i diabła.
Najpierw Jezus umyw nogi apostołom. Tym samym podał im przykład pokory i miłości. Potem przestrzega apostołów przed duchem zdrady, za którym kryje się diabeł.
Dalej Jezus mówi o miłości: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich».
Mówi także o Duchu Swiętym: «Jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy».

WIDEO>>>Seven words from the cross – 1st word from the cross: “Father, forgive them, for they do not know what they do!” (Lk 23:34)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 2nd word from the cross: “Amen, I say to you, today you will be with Me in Paradise.” (Lk 23:43)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 3rd word from the cross: “Behold, your mother!” (Jn 19:26)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 4th word from the cross: “I thirst!” (Jn 19:28)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 5th word from the cross: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” (My God, My God, why have You forsaken Me?) (Mk 15:34)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 6th word from the cross: “It is finished!” (Jn 19:30)

WIDEO>>>


Seven words from the cross – 7th word from the cross: “Father (Abba), into Your hands I commit My spirit.” (Lk 23:46)

WIDEO>>>Wielkopostna motywacja

W czasie Wielkiego Postu trzeba uświadomić sobie te podstawowe realia: umrzesz, staniesz przed sądem Bożym, czeka cię szczęśliwa lub nieszczęśliwa wieczność. Syn Boży, Jezus Chrystus, cierpiał i umarł za ciebie, aby dać ci wieczne szczęście po śmierci. Cierpienie od krwawego biczowania było za twoją nieczystość, upokorzenie pod koroną cierniową i plucie w twarz Chrystusa było za twoją pychę, Droga Krzyżowa – za twoje fałszywe drogi grzechu. Śmierć Chrystusa pokonała grzech i diabła i otworzyła drogę do wiecznej chwały. Jezus mówi do ciebie dzisiaj: „Zaprzecz siebie, weź swój krzyż i chodź za Mną.” Gdzie? Na Golgotę. Tam jest ta wąska ścieżka (Mt 7:14), która prowadzi przez śmierć Chrystusa do życia wiecznego.


Słowo Życia – Iz 53, 5 (3/4/2022 do 17/4/2022)

„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”


Kilka myśli patriarchy Eliasza w okresie Wielkiego Postu

Czas Wielkiego Postu - czas prób
Czasem Wielki Post jest dla nas czasem podobnym do tego, jaki spędził Jezus na pustyni. Modlił się, pościł, ale też był kuszony przez diabła. W pewnych próbach dostrzegamy również ataki wroga Bożego. Wróg działa poprzez kłamstwo. Próbuje wzbudzić opór wobec naszych najbliższych, a ostatecznie wobec samego Jezusa i Ojca Niebieskiego. Atakuje różnymi bluźnierczymi myślami i próbuje zrzucić odpowiedzialność na Boga za zło, które sam spowodował i przyczyną kterego jest. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i szanuje go. Zło, które spowodował i powoduje wróg Boży, i zło, spowodowane przez nas samych, kiedy dajemy się zwieść naszym nieczystym uczuciom, rozumem, pożądliwością i pychą, Bóg zmieni na dobre, jeśli ukorzymy się przed Nim i chodzimy w prawdzie, pokorze, dyscyplinie i miłości, jeśli dźwigamy ciężary jedni drugich i okazujemy miłosierdzie tym, którzy świadomie lub nieświadomie nas krzywdzą. Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Dał za nas swego Syna (J 3:16), w Nim mamy życie wieczne. „Kogo Pan miłuje, tego karze” (Hbr 12:6)


Panie, daj mi prawdziwą gorliwość!

Jesteśmy teraz w połowie Wielkiego Postu. Dokonujmy przynajmniej małego aktu samozaparcia każdego dnia: czy to negatywna myśl, czy lenistwo, czy jakiś lęk, trzeba to przezwyciężyć: „Panie, z miłości do Ciebie! Zwracam oczy na Twój krzyż. Ileż cierpień znosiłeś dla mnie – biczowanie, ukoronowanie cierniem, droga krzyżowa, ukrzyżowanie! Przelałeś za mnie całą swoją krew, zapłaciłeś za mnie, kochasz mnie! A co czynię dla Ciebie i dla zbawienia mojej duszy? Panie, daj mi prawdziwą gorliwość i pomóż mi wyrzec się siebie w szczególnych sytuacjach, wziąć swój krzyż i iść za Tobą”.Listy z UA 3/2022


Poświęcenie Rosji przez prawowiernego papieża – powstrzymanie światowej katastrofy i rozpoczęcie odrodzenia Kościoła (21.03.2022)

W 1917 roku, gdy na frontach I wojny światowej płynęła krew, w Rosji władzę objął ateistyczny komunizm. W tym samym roku w Fatimie w Portugalii objawiła się trojgu dzieciom Matka Zbawiciela, niosąc Kościołowi i światu orędzie wyrażone słowami: pokuta i nawrócenie. Jest to w istocie żądanie zmiany sposobu myślenia i stylu życia. Dzieciom pokazano okropności piekła, które czekają na każdego, kto odrzuci prawdziwą skruchę.
W swoim orędziu Matka Boża wyraziła także warunek powstrzymania przyszłej światowej katastrofy (III wojny światowej), a mianowicie nawrócenie Rosji i jej poświęcenie przez (prawowiernego) papieża. Papieże Benedykt XV (1914-1922) i Pius XI z obawy, że komuniści zwiększą prześladowania prawosławnych chrześcijan, odkładali poświęcenie. W czasie II wojny światowej Pius XII również to odkładał.
Niech wszyscy prawowierni katoliccy biskupi świata wykonają gest poświęcenia Rosji już w jedności z nowym papieżem. Jednocześnie ogłoszą w ten sposób publicznie swoje stanowisko, że uznają prawowiernego i prawowitego Ojca Świętego. W tym dniu rozpocznie się odnowa Kościoła i proces powstrzymywania zbliżającej się globalnej katastrofy. Niech szczerzy wierzący i księża wołają w tych godzinach do Boga, aby dodał odwagi nowemu papieżowi i zjednoczonym z nim biskupom.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Prz 14,2 (20/3/2022 do 3/4/2022)

„W prawości żyje, kto boi się Pana, człowiek dróg krętych Nim gardzi.”


Wiadomość

Za pozwoleniem Boga w ciągu kilku dni straciliśmy nasz klasztor, w którym było 40 sióstr i nowicjat. W tym samym czasie utracili i męski klasztor z domem rekolekcyjnym i kaplicą, w której odprawiali niedzielne nabożeństwa dla ludu. Widzimy w tym próbę i z cierpliwym Hiobem staramy się powtarzać: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”.
Oddajemy przyszłość w ręce Boga. Przede wszystkim mamy na sercu tę sytuację, której doświadczamy nie tylko my, i modlimy się, aby Pan Bóg wszystko obrócił w błogosławieństwo dla naszej Ukrainy i dla wszystkich narodów.
Teraz nasza działalność misyjna jest nieco sparaliżowana.
Wierzymy, że dla narodów chrześcijańskich jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest pokuta i wiara w Ewangelię. Pokuta - to zmiana myślenia, czyli nazywanie prawdy prawdą, kłamstwo kłamstwem, herezję herezją, niemoralność niemoralnością.
Sekretariat BKP


Słowo Życia – Prz 3,5-6 (6/3/2022 do 20/3/2022)

„Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.”Listy z UA 2/2022


BKP: Ukryty zamiar Watykańskiego sympozjum o kapłaństwie (22.02.2022)

W dniach 17-19 lutego w Watykanie odbyło się sympozjum o teologii kapłańskiej.
Na początku tego miesiąca ale w Niemczech przegłosowano tak zwane kościelne błogosławieństwo dla homoseksualnych pseudomałżeństw! To nie tylko schizma, to publiczna prezentacja synodalnego satanizmu, odstępstwo od Chrystusa i przyjęcie programu antyewangelia (Ga 1:8-9), związanego z przekleństwem i wydaleniem z Kościoła Chrystusowego. Samobójczą decyzję niemieckiej synodalnej drogi Bergoglio na sympozjum notorycznym milczeniem zatwierdził!
Jaki był ukryty cel sympozjum o kapłaństwie? Chodzi o stopniowe zniesienie sakramentu kapłaństwa. Najpierw przez zniesienie celibatu, a potem i przez wyświęcanie feministek i czarownic na szatanowe kapłanki dla synodalnego antykościoła New Age.

WIDEO>>>


BKP: Anatema na katolickiego prezydenta USA J. Bidena za promowanie zabijania nienarodzonych dzieci i eksperymentalnego mRNA szczepienia (21.02.2022)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat w czasie apostazji Kościoła jest proroczym głosem wołającego na pustyni. Niniejszym w autorytecie apostolskim i proroczym, w imię Trójjedynego Boga, publikujemy anatemę, to znaczy wykluczenie, katolika, obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena - z Mistycznego Ciała Chrystusa, a tym samym i z Kościoła Katolickiego. Powodem, dla którego się wykluczył, jest to, że publicznie promuje masowe mordowanie nienarodzonych dzieci - aborcje, a jednocześnie promuje obowiązkowe eksperymentalne szczepienia, które zaburzają ludzki genom. Tak zwana szczepionka jest również częścią procesu chipowania, czyli stopniowego pozbawiania człowieka wolnej woli w celu uczynienia go biorobotem. Przed tym Biblia ostrzega karą w jeziorze ognia (Ap 19,20).

WIDEO>>>


BKP: Niemiecka Droga Synodalna – legalizacja sodomii – precedens drogi do piekła (12.02.2022)

W dniach 3-5 lutego 2022 r. we Frankfurcie nad Menem odbyła się synodalna konferencja, która odgłosowała 174 głosami przeciwko 30 błogosławieństwo dla par homoseksualnych. Synodalna konferencja została zatwierdzona przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu, biskupa Bätzinga.
Jaki jest stosunek Pisma Świętego do sodomii?
Sodomia ma dwa korzenie: niewiarę i bałwochwalstwo. „Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu” (Rz 1,21). Jest to owoc historyczno-krytycznej metody w teologii, opartej na ateistycznej filozofii, która zaprzecza nadprzyrodzonemu. Jeśli chodzi o bałwochwalstwo, to już II Watykański Sobór w deklaracji „Nostra aetate” ustanowił szacunek dla religii pogańskich i ich demonów. Jan Paweł II ucieleśnił ten synkretyzm z pogaństwem w Asyżu w 1986 roku.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Koh 12:14 (20/2/2022 do 6/3/2022)

„Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.”


BKP: Odpowiedź na wywiad R. Fuellmicha na temat Norymberga 2.0 (7.02.2022)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) jest proroczym głosem wołającego na pustyni.
Zwracamy się do pana, panie doktorze Fuellmich i chcemy publicznie podziękować za odważne stawanie w obronie prawdy, aby uratować wielu, w przeciwieństwie do tych, którzy dali się umilczeć a to z powodu pieniędzy, strachu lub pragnienia kariery. Jednocześnie dziękujemy również wszystkim pana współpracownikom, którzy tak, jak i pan, ryzykują prześladowania, jeśli nie życie. Dziękujemy także odważnym ekspertom medycznym i lekarzom oraz odważnym politykom, takim jak prezydent Białorusi czy jakim był śp. prezydent Tanzanii.

WIDEO>>>


Bergoglio i Synod o Synodalności /сzęść 2/ (2.02.2022)

Obecny pseudopapież ma zupełnie przeciwstawne zasady jak nauczanie Kościoła Katolickiego. Nawet w świeckim społeczeństwie nie może być takiego paradoksu. Bergoglio czyni Kościół Chrystusowy nierządnicą antychrysta – satanistycznym kościołem New Age.
1) Pseudopapież Bergoglio publicznie w słowach i gestach aprobuje sodomię, demonstracyjnie całował stopy transseksualisty.
2) Pseudopapież znosi obiektywnie obowiązujące normy moralne, a tym samym przykazania Boże. W praktyce zastępuje je subiektywnym podejściem.
3) Intronizując demona Pachamamę, pseudopapież zniósł pierwsze i największe przykazanie Dekalogu. Całkowicie otworzył drzwi dla pogaństwa. Dokumenty Synodu o Amazonii są pełne herezji. Ale jak powiedział kard. Brandmüller, to nie tylko odstępstwo, ale i szaleństwo.
4) Pseudopapież fanatycznie promuje eksperymentalne szczepienia, które de facto są satanistycznym antychrztem, ponieważ są związane z zabijaniem nienarodzonych dzieci. Ale Bergoglio obłudnie twierdzi, że to szczepienie jest oznaką miłości.

WIDEO>>>


BKP: Odpowiedź na „Uzdrawiające słowo arcybiskupa dotyczące szczepień” (4.02.2022)

Arcybiskup Zvolenský jest w dużej mierze odpowiedzialny za eksperyment masowych szczepień na Słowacji. Jego zbrodnia jest większa niż zdradzieckich członków rządu. Jednak do dziś nie przyznał się do winy i nadal kontynuuje przestępczą agitację.
Cytat Zvolenskiego: „Ponieważ nie jestem ekspertem w tym temacie (szczepionki)… chciałbym przedstawić mój pogląd jako pogląd wierzącego czlowieka, jestem wierzący, jestem katolikiem, obserwuję, jak reagują przedstawiciele Kościoła katolickiego do tematu szczepień…”
Komentarz: Szanowny arcyapostato Stanisławie, jeśli nie jesteś ekspertem, dlaczego nie argumentujesz ekspertami? Jeśli jesteś wierzący, jak mówisz, jeśli jesteś katolikiem i obserwujesz przedstawicieli Kościoła katolickiego, zwłaszcza papieża Bergoglia, widzisz, że popełniają oni rażące herezje, które naruszają podstawy katolickiego nauczania i katolickiej tradycji. Jako katolik wiesz, że „kto głosi inną ewangelię, choćby to był anioł z nieba, niech będzie przeklęty” (Ga 1:8-9). Czym jest inna ewangelia? To nie jest jakaś nieistotna herezja, to inna nauka i inny duch! To już nie jest ewangelia Chrystusa ani Duch Chrystusowy. Za antyewangelią stoi duch antychrysta.


Antydekalog Bergoglia – ankieta Synodu o synodalności /część I/ (1.02.2022)

Pierwszym punktem Bergogliowego antydekalogu synody o synodalności w ankiecie diecezji Warszawskiej jest:
1. Towarzysze w podróży
Według Bergoglia naszymi towarzyszami w podróży do wieczności nie są już Jezus, Jego Matka, święci i prawowierni katolicy, ale tymi towarzyszami mają być osoby LGBTQ, hindusi, buddyści, wyznawcy demona Pachamamy oraz tzw. uchodźcy.
Cytat z ankiety: „Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?
Prawidłowa odpowiedź brzmiałaby: takie osoby, które zostały wykluczone przez grzech, niewiarę, herezję. Trzeba się za nich modlić i zachęcać do pokuty.
Ale pytanie ma na celu wprowadzenie do społeczności kościelnej osób LGBT, które odrzucają pokutę. To jest program Bergoglia, który w ankiecie o synodalności jest potajemnie promowany.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Koh 12:13 (6/2/2022 do 20/2/2022)

„Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!”


NEWSFLASH Odseparowani wschodni duchowni katoliccy ostrzegają: ekskomunika i 7-letnia epitemia za szczepienia.

WIDEO>>>Listy z UA 1/2022


Słowo Patriarchy Eliasza w okresie po Bożym Narodzeniu

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 16:33 (23/1/2022 do 6/2/2022)

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.”


BKP: Ekskomunika pseudopapieża Franciszka Bergoglia za promowanie szczepionkowej mRNA antyewangelii (8.01.2022)

Pseudopapież Franciszek Bergoglio za nieustanne głoszenie covidowej antyewangelii, sam na siebie już nałożył wielokrotną Bożą anatemę (klątwę). Został tak wykluczony z Kościoła. Słowo Boże ostrzega: „Kto głosi inną ewangelię, anathema sit – niech będzie przeklęty, wykluczony” (Ga 1:8-9).
Covidowa antyewangelia promuje eksperymentalne mRNA szczepienie. Jest powiązana z kilkoma wykroczeniami przeciwko podstawowym prawdom wiary i moralności.
8 stycznia 2022 r. w imieniu Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w autorytecie apostolskim i proroczym, ogłaszam Bożą anatemę na pseudopapieża Franciszka Bergoglia.

WIDEO>>>


BKP: Ekskomunika arcybiskupa Jana Graubnera za promowanie covidowej antyewangelii (6.01.2022)

Dnia 17 listopada 2021 abp. Jan Graubner swoim publicznym wezwaniem nałożył na siebie Bożą anatemę (klątwę). Wykluczył się z Kościoła za promowanie covidowej antyewangelii. Słowo Boże ostrzega: „Kto głosi inną ewangelię, anathema sit – niech będzie przeklęty, wykluczony” (Ga 1:8-9).
Covidowa antyewangelia promuje eksperymentalne mRNA szczepienie. Jest powiązana z kilkoma wykroczeniami przeciwko podstawowym prawdom wiary i moralności.
6 stycznia 2022 r. w Bożym autorytecie apostolskim i proroczym ogłaszam Bożą anatemę na mianowanego arcybiskupa Jana Graubnera. Katolicy są w swoim sumieniu zobowiązani tą anatemę respektować.

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 16:32 (9/1/2022 do 23/1/2022)

„Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.”
Listy z UA - 2021


Listy z UA 12/2021


BKP: Odważni eksperci z USA, Rosji i Czech prawdziwie o szczepieniach (28.12.2021)

Na początku zeszłego roku zaczęła się rozprzestrzeniać infekcja, od której umierało mniej ludzi niż na sezonową grypę. Sztuczna pandemia wpłynęła nie tylko na system opieki zdrowotnej, ale także sparaliżowała gospodarkę, edukację, prywatność i podważyła morale. W sztucznej pandemii brał czynny udział Watykan. Pseudopapież utorował jej drogę bałwochwalstwem z Pachamamą i nieustępliwym propagowaniem legalizacji sodomii. Bóg dał jako ostrzegawczą karę za sodomię, doczesny (2 Piotra 2:6) i wieczny (Judy 7) ogień. Bergoglio poprzez swoją przestępczą działalność celowo ściągnął przekleństwo na Kościół i ludzkość. Pilne ostrzeżenie ekspertów przed mRNA szczepieniem pseudopapież cynicznie zbojkotował. Zmusił cały Watykan do zaszczepienia. Wszyscy oprócz trzech gwardzistów się poddali.
Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) natomiast popiera prawdziwe stanowisko moralnych i nieprzekupnych uczonych, którzy stanęli w obronie prawdy przeciwko systemowi kłamstw. Przypomnijmy ponownie ich głos. Należą do nich czołowi naukowcy, tacy jak dr Judy Mikovits i dr David Martin z USA, mikrobiolog Soňa Pekova z Czech oraz prof Alexander Redko z Rosji. Wspomnijmy pokrótce konferencję naukową w Petersburgu, która odbyła się w dniach 20-21 października 2021 r. oraz zjazd lekarzy w Rzymie, który odbył się w dniach 12-14 września 2021 r. pod którego deklaracją podpisało się ponad 12700 lekarzy i specjalistów. Zgodnie z Kodeksem Norymberskim, przymusowe eksperymentalne szczepienia nazwali zbrodnią przeciwko ludzkości.

WIDEO>>>


BKP: Konieczność wyznania wiary przez papieża, biskupa i księdza (23.12.2021)

Kardynał Brandműller już w roku 2017 podkreślał potrzebę aby papież publicznie dokonał wyznania wiary. Przypomniał, że ta praktyka istnieje w Kościele od niepamiętnych czasów.
Obecnie bardzo aktualne jest ożywienie tej praktyki i rozszerzenie jej na biskupów i księży. Wierzący muszą wiedzieć, czy ich ksiądz lub biskup jest prawowierny, czy jest heretykiem, który sam wykluczył się z Kościoła.
Kardynał zwrócił także uwagę na dokument z 26 czerwca 684 r., świadczący o praktykowaniu wyznania wiary. Sobór Konstantynopolitański (680-681) pośmiertnie ekskomunikował z Kościoła papieża Honoriusza I za współudział w herezji monoteletyzmu.
Obecnie jest wielu biskupów i księży, którzy de facto są wyrzuceni z Kościoła za jedność z herezją neomodernizmu, synkretyzmu lub za głoszenie covidowskiej antyewangelii (Ga 1:8-9). Zarówno papiestwo, jak i władza biskupia mają gwarantować prawowierność nauczania. Jeśli heretycy w urzędzie zamiast bronić wiary bronią i egzekwują herezje, wierzący nie mogą być im posłuszni. Bulla dogmatyczna Cum Ex Apostolatus Officio Pavla IV (1559) określa stosunek do heretyków: wszystko, co heretyk – ksiądz, biskup czy papież – robi, jest nieważne i nikomu nie wolno go słuchać. Słowo Boże wyraźnie mówi: „Jeśli ktoś głosi inną ewangelię, niech będzie przeklęty” (Ga 1:8-9).

WIDEO>>>


BKP: Apel do pracowników Watykanu o odrzucenie trzeciej szczepionki (31.12.2021)

Drodzy pracownicy Watykanu: kardynałowie, biskupi, księża i wszyscy inni!
Pod silną presją nielegalnego papieża przyjęliście już dwie szczepionki. W ten sposób ustanowiliście, całemu światu, szkodliwy precedens dla obowiązkowych szczepień. Wzbudzacie zgorszenie, ponieważ wasz gest sprawia wrażenie, że mRNA szczepionka jest nieszkodliwa i dobra dla zdrowia, a to jest kolosalne kłamstwo! I kdybyście nawet przyjęli tylko placebo, wasza wina za zwodnicze zgorszenie wielu trwa nadal.
Z całego Watykanu tylko trzech gwardzistów z czcią opuściło Watykan. To wstyd, że nie znalazł się żaden kardynał, biskup czy ksiądz, który również wolałby opuścić Watykan, niż wziąć udział w tym szczepionkowym zbrodniczym precedensie.

WIDEO>>>


BKP: Reakcja na trzeci szczepionkowy terror w Watykanie (29.12.2021)

Szanowni ojcowie w biskupiej posłudze.
Watykan ogłosił, że kto z jego pracowników do 1 lutego nie przyjmie trzeciej szczepionki zostanie, bez uprzedzenia, natychmiast zwolniony.
Uświadomcie sobie, że jesteście pod rządami okupanta, arcyheretyka i przestępcy Bergoglia. On będzię zmuszał was do realizowania jego zbrodni przeciwko Chrystusowi i ludzkości w waszej diecezji i w waszym narodzie. Będziecie musieli wypełniać jego plan ludobójczego szczepienia. Na pewno wiecie, że mRNA szczepionka między innymi zaburza ludzki genom. Jest związana z grafenem, produkcją białka kolczastego i krwią sadystycznie zabitych nienarodzonych dzieci. Właściwie to nie jest nawet szczepionka, to satanistyczny antychrzest. W dodatku próżna jest nadzieja, że zakończy się trzecim szczepieniem, mówi się o czwartym. Wprowadza to system permanentnych szczepień, których celem jest uczynienie z ludzi biorobotów i genetycznie modyfikowanych organizmów. Efektem końcowym jest redukcja ludzkości, a potem? Jezioro ognia.

WIDEO>>>


BKP: Szczepionka mRNA nie jest znakiem miłości, ale znakiem satanizmu. Rozwiązanie – ratunkowa epitemia (19.12.2021)

Nieskorumpowani eksperci biją na alarm, aby się ludzie nie szczepili, ale są uciszani i prześladowani.
Moralne podejście do szczepionki
Jeśli moralne podejście do szczepionki jest określone na podstawie fałszywych oświadczeń skorumpowanych lekarzy, to nie może być moralne, ale jest niemoralne i przestępcze.
Przerażającym przykładem niemoralności i przestępczości jest pseudopapież Bergoglio. On bojkotuje prawdziwych ekspertów i absurdalnie twierdzi, że eksperymentalna szczepionka jest znakiem miłości. W rzeczywistości jest to przejaw satanizmu. Swoim zbrodniczym kłamstwem prowadzi do ludobójstwa i wiecznej śmierci. Popełnia zbrodnię nie tylko przeciwko ludzkości, ale także przeciwko Bogu. To trzeba wiedzieć! Franciszek Bergoglio nie jest prawowitym papieżem. Został wykluczony z Kościoła poprzez wielokrotne odstępstwo (Ga 1:8-9).

WIDEO>>>BKP: Noworoczny apel do biskupów Kościoła katolickiego (27.12.2021)

Jaka jest obecna sytuacja na świecie i w Kościele a jakie jest rozwiązanie? Analizy dokonał były nuncjusz apostolski USA, arcybiskup Carlo Maria Vigano. Krótko mówiąc, z „Głębokim państwem” w sprawie covid-afery współpracuje „Głęboki Kościół”, na którego czele stoi nieważny papież Bergoglio. Chodzi o planetarny przewrót, który ma doprowadzić do ustanowienia Nowego Porządku Świata, którego celem jest piekło na ziemi i piekło po śmierci.
Skąd pochodzą korzenie tej covid-afery? Wydaje się paradoksalne, że duchowe korzenie tego głębokiego kryzysu są ściśle związane z II Watykańskim Soborem i jego duchem. Biorąc pod uwagę system i ducha, które wniósł do Kościoła, nie można go po prostu zrewidować, ale należy go odrzucić jako heretycki. Jest niemożliwe aby w kościele nastąpiło wewnętrzne przebudzenie poprzez pokutę, to znaczy akceptację i podkreślenie podstawowych prawd wiary i moralności, dopóki nadal będę władał w Kościele duch II Watykańskiego Soboru. On chroni i uprzywilejowuje herezje neomodernizmu i synkretyzmu.

WIDEO>>>


BKP: Rzecznik Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) M. Kramar popełnia przestępstwo przeciwko wierzącym i narodowi (23.12.2021)

Rzecznik KBS M. Kramara 20 grudnia 2021 r. przedstawił serię kłamstw w celu zabicia sumienia słowackiej opinii publicznej.
Cytat Kramary: „Czy można zastosować sprzeciw sumienia wobec szczepień? Nie."
Komentarz: To stwierdzenie jest oznaką uporu w rażących kłamstwach i zbrodni! Co więcej, ze strony władz kościelnych jest to zdrada - postawić wiernych w pozycji walki o prawo do sprzeciwu sumienia w sprawie eksperymentalnych szczepień! W końcu Kościół ma obowiązek wyraźnie i zdecydowanie ostrzec wszystkich, aby nie poddawali się temu niebezpiecznemu i zbrodniczemu eksperymentowi!
Prawdziwe stanowisko Kościoła, ukrywane jednak przez odstępczy Watykan, zajmuje arcybiskup C.M. Vigano, były nuncjusz w Stanach Zjednoczonych. On powiedział: „Wina za krew zabitych dzieci (za produkcję szczepionek) spoczywa na tych, którzy produkują szczepionkę, tych, którzy ją promują i tych, którzy ją przyjmują”. Tu w ogóle nie rozwiązuje się kwestia sprzeciwu sumienia! Zbrodnia jest wyraźnie potępiona!


BKP: Franciszek Bergoglio, czeka na ciebie piekło, jeśli umrzesz bez skruchy (22.12.2021)

Szanowny pseudopapieżu!
Cały świat i na pewno ty sam wiesz, że jesteś jedną nogą w piekle. Poprzez BKP Bóg wzywa cię do skorzystania z ostatniej szansy, aby publicznie pokutować za swoje duchowe zbrodnie wobec Boga, Kościoła i ludzkości. Człowiek, zbliżający się do śmierci, jest utrzymywany w duchowej ślepocie i fałszywym spokoju, aby nie przekazał zbawczej skruchy, którym by ocalił swoją duszę od wiecznego piekła. Żal nam ciebie, a także dusz, które wprowadziłeś w błąd swoimi herezjami, przebiegłością, a zwłaszcza nadużyciem papieskiego autorytetu. Z miłości do Chrystusa ukrzyżowanego i dusz nieśmiertelnych pragniemy zatem przypomnieć, co jest konieczne z twojej strony:
1) Pokutować za Amoris laetitia, gdzie zaprzeczyłeś istnieniu obiektywnie ważnych norm moralnych, a tym samym Bożych praw i przykazań. Popełniłeś poważną zbrodnię buntu przeciwko Bogu.


BKP: Arcybiskup Babjak promuje szczepienia nawet na pogrzebie (17.12.2021)

Szanowny apostatycki arcybiskupie Jane Babjak!
Twoja bezczelność i cynizm nie znają granic. Nie tylko nie masz już żadnej wiary chrześcijańskiej ani moralności, ale działasz w taki sposób, że nawet hiena by się tego nie wstydziła. Zademonstrowałeś to 13 grudnia 2021 r. we Wranowie na pogrzebie księdza Matusza Cz. Zganiłeś go przed trumną, że masz przeciwko niemu, że cię nie słuchał i nie wziął eksperymentalnej szczepionki. Powinieneś się wstydzić! Czy nie wiesz, że dzisiejsze statystyki dowodzą, że wiele osób umiera zaraz po otrzymaniu szczepionki?! A czy nie wiesz, że prawdziwi nieskorumpowani eksperci radykalnie odrzucają to eksperymentalne szczepienie? Odnosisz się do arcyheretyka Franciszka, który intronizował demona Pachamamę i promuje małżeństwa homoseksualne. Są to najpoważniejsze zbrodnie przeciwko wierze i Bogu, za które sam został publicznie wydalony z Kościoła. Nie znasz takich podstawowych rzeczy? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że już nielegalnie zajmuje papiestwo?


Słowo Życia – Hbr 1:1-2 (26/12/2021 do 9/1/2022)

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.”


Arcybiskup Carlo Maria Vigano na Kanale Italia: „Stoimy w obliczu planetarnego przewrotu”.

WIDEO>>>


BKP: Odpowiedz na pytanie, jakie stanowisko zająć w sprawie szczepień (8.12.2021)

Cytat z listu wierzącej katoliczki: „Żyję w ciągłej niepewności. Podejrzewam, że wkrótce zostaną zatwierdzone obowiązkowe szczepienia. Jeśli spojrzę na Austrię, grzywna za niezaszczepienie się wynosi 92 000 lub aż 182 000, a nawet 4 miesiące więzienia. Możemy się spodziewać, że podobnie będzie w Czechach …
Nie chciałabym skończyć pod mostem, zwłaszcza gdy wyobrażam sobie, jak to jest żyć na ulicy. Dlatego boję się, że będę tak podle zmuszona, wbrew mojej woli. Gdyby to było tylko więzienie, nie wahałbym się. Czy możecie mi doradzić, jak się zachować, jeśli to wszystko nastanie? Bardzo się martwię o to, co się dzieje, a także dlatego, że nie chcę i jako chrześcijanka nie mogę zdradzić Boga.
Ostatnią kroplą był dla mnie list pasterski Eminencji Dominika Duki, który nie tylko jednogłośnie cytuje z listu Graubnera, ale jeszcze dodaje kolejne słowa zachęcające do szczepień”.

WIDEO>>>


BKP: Do nieba wołające zbrodnie apostatycznego Watykanu (6.12.2021)

Cały Watykan, z wyjątkiem trzech gwardzistów, którzy opuścili służbę, otrzymał mRNA szczepionkę. Ta „szczepionka” jest w poważnym konflikcie z moralnością i prawem Bożym. Watykan dał zły przykład wszystkim katolikom i rozpoczął samobójczy proces ludzkości. Nadużył w tym celu najwyższy kościelny autorytet, który był filarem prawdy i sumieniem ludzkości. Przyjmując szczepienie, apostatyczy Watykan popełnił poważne przestępstwo.
Prawdziwi eksperci pilnie ostrzegali przed mRNA szczepionką, ale analfabeta w medycynie, Bergoglio, cynicznie to zbojkotował. Z siebie w ten sposób zrobił największego specjalistę w dziedzinie wirusologii. Co to ma znaczyć? Albo cierpi na nieprzekonywalną ślepotę, lub na zaburzenia psychiczne. Suwerennie wygłosił hasło: „Szczepionka dla wszystkich” i „trzeba to zrobić!” Pytamy się: Na podstawie jakich stwierdzeń i od których konkretnych nieprzekupnych naukowców w wirusologii Bergoglio wypowiada te hasła? Żadnych! Jego hasła są celowo zwodnicze i przestępcze!

WIDEO>>>


BKP: Odpowiedz kardynałowi D. Dukowi na jego wezwanie do szczepień /28 listopada 2021 r./ (1.12.2021)

Drogi Kardynale Dominiku!
Wszyscy uczciwi obywatele, zarówno wierzący, jak i niewierzący Czech i Moraw byli w pierwszą niedzielę Adwentu, 28 listopada, zszokowani Twoim listem pasterskim. To, że prezes Konferencji Episkopatu Czech Graubner publicznie pokazał, komu służył i służy, było dla wielu jasne. Ale to, że Ty zjednoczyłeś się z systemem i duchem kłamstwa, a tym splunołeś w twarz naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, jest bolesnym szokiem. Jednocześnie wbijasz nóż w serce narodu czeskiego. Wysyłasz go na powolną rzeź. Jak się to mogło z Tobą stać, wielu nie jest w stanie zrozumieć.

WIDEO>>>


BKP: Kto przyjął szczepionkę mRNA, nie tylko popełnił ciężki grzech, ale został również wydalony z Kościoła Chrystusowego. Co robić? Siedmioletnia epitemia. (30.11.2021)

Adwent to czas pokuty. Pan przez proroka Izajasza przemawia do tych, którzy przyjęli szczepienie, a zwłaszcza do tych, którzy je promują: „Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!” (Iz 1:10). Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Watykan na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie”. (Iz 1:3).
„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz 5:20). „Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze. Dlatego ziemię pochłania przekleństwo, a jej mieszkańcy odpokutowują” (Iz 24:5-6).

WIDEO>>>


Słowo Życia – Hbr 12:1-2a (12/12/2021 do 26/12/2021)

„I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar a grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach; patrzmy na Jezusa.”Listy z UA 11/2021


BKP: Adwentowe wezwanie do pokuty dla arcybiskupa Jana Graubnera (19.11.2021)

Szanowny arcybiskupie Janie!
Czesi i Morawianie są zszokowani twoją niepoważną i przestępczą agitacją k przyjęciu śmiertelnie niebezpiecznej eksperymentalnej genowej surowicy zwanej „szczepionką”. Ty, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, czyli najwyższy katolicki autorytet w Czechach, piszesz apel do czeskich katolików w czasie, gdy w Pradze 14 i 17 listopada odbyły się manifestacje odważnych lekarzy. Sprzeciwiali się covid-terrorowi i kłamstwom w mediach, a także przeciwko presji skorumpowanych polityków.
Ty miałeś, szanowny arcybiskupie, wspierać prawdziwych medycznych ekspertów i miałeś przemówić do sumienia narodu czeskiego. Wszyscy powinni usłyszeć twój głos ostrzegający przed niebezpieczną mRNA „szczepionką”. Ty ale robisz dokładnie odwrotnie! Nie stanąłeś po stronie prawdy i życia, ale po stronie kłamstwa i śmierci. Tym z pewnością nie służysz Bogu ani nieśmiertelnym duszom, ale służysz diabłu, który jest kłamcą i mordercą. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, arcybiskupie Janie?

WIDEO>>>


BKP: Odpowiedź na agitację Konferencji Biskupów Słowacji do szczepień

Każdy prawdziwy Słowak musi splunąć przed judaszowymi prałatami Zwoleńskim, Boberem i Babjakem, którzy zaprzedali się diabłu. Jak węże, podstępnie uwodzą ufne dusze na ścieżkę doczesnego cierpienia i wiecznej zguby.
Zvolenský: „Drodzy Bracia i Siostry, prosimy Was o wysłuchanie, aby nasza wspólnota chrześcijańska mogła w ważnym momencie zająć właściwe stanowisko”.
Szanowny Judaszu Stanisławie, zdradziłeś Chrystusa, swoje sumienie i naród słowacki, i stałeś się zwodzicielem. Stanowisko, do którego prowadzisz, nie jest właściwe, ale złe i samobójcze.
Bober: „Obserwujemy rosnącą liczbę zarażonych i umierających na covid, a także rosnącą liczbę wyczerpanych lekarzy i ratowników medycznych, co grozi natychmiastowym kolapsem szpitali”.
Szanowny Boberze, że się nie wstydzisz powtarzać tego samego kłamstwa! Manipulujesz tak samo jak zwodnicze środki masowego przekazu i skorumpowani politycy!

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 16:9-11 (28/11/2021 do 12/12/2021)

„O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.”


BKP: Grzech przeciwko Duchowi Świętemu i COVID-propaganda (Dano w święto Chrystusa Króla 21.11.2021)

Co jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
To uparte uważanie mocy Boga za moc demoniczną. Jezus uwolnił i uzdrowił człowieka, którego ślepota i głuchota były konsekwencją związania mocą demoniczną. Faryzeusze nie mogli zaprzeczyć mocy Bożej, którą Jezus demona wypędził. Jednak, żeby nie musieć przyjąć prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, wymyślili najbardziej brutalne kłamstwa, jakby Jezus był w jedności z diabłem. Mówili: „On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy” (Mt 12:24). To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego Jezus powiedział: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12:31).

WIDEO>>>


BKP: Podziękowania dla 12 700 lekarzy, którzy opowiadają się za prawdą przeciwko koronapsychozie (8.11.2021)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który broni podstawowych fundamentów chrześcijaństwa zwraca uwagę na alarmującą deklarację. W imieniu wszystkich szczerych chrześcijan dziękujemy 12700 lekarzom i naukowcom za to, że stanęli w obronie prawdy przeciwko systemowi kłamstw, nadużywającemu medycyny. Ich międzynarodowa grupa wydała deklarację, w której sprzeciwiają się koronawirusowej polityce i oskarżają jej twórców o zbrodnie przeciwko ludzkości. Lekarzom zabrania się udzielania swoim pacjentom leczenia ratującego życie, a debaty naukowe są tłumione lub bezpośrednio karane. W oświadczeniu stwierdza się, że zaniedbanie leczenia doprowadziło do wzrostu liczby chorób i zgonów.

WIDEO>>>


Konferencja naukowa w Sankt Petersburgu przeciwko aferze covidowej

W dniach 20-21 października 2021 r. w Sankt Petersburgu odbyła się konferencja naukowa, której pierwsza część nosiła tytuł „Medyczne i polityczne cechy szczegóne profilaktycznego szczepienia przeciwko COVID-19 w Rosji”. W konferencji wzięli udział naukowcy i lekarze, niezależni od światowego faszyzmu.
Cytat z uchwały konferencji naukowo-medycznej:
Skonsolidowany, ale uzasadniony OPÓR wobec niemoralnego i transhumanistycznego lekceważenia praw i wolności mieszkańców ziemi przez niewielką grupę globalistów, którzy cynicznie wykorzystują wypracowany przez nich mechanizm terroryzmu biologicznego i informacyjnego, MUSI być oparty na solidnych podstawach naukowych, trafnych argumentach i autorytatywnych opiniach. Daje nam to pełne prawo do odpierania sfabrykowanych oskarżeń przeciwko nam ze strony dezinformacyjnych mediów oraz do edukowania w przystępnej formie ludności państw poddanych hybrydowej interwencji, pomoże to zmobilizować i skierować społeczeństwo we właściwym kierunku.


BKP: Duch kłamstwa, korzeń zła, chrzest i globalny antychrzest poprzez mRNA (4.11.2021)

Diabeł jest duchem, nie ma ciała. Może bezpośrednio wpływać na nasze myślenie. Na przykład zastanawiam się jak rozwiązać problem… I nagle ktoś dostanie tzw. niezwykłą inspirację, która w tym momencie wpłynie na jego myślenie. Ale człowiek odkryje, że aby osiągnąć upragniony cel, musi popełnić poważne kłamstwo, oszustwo, zło. Taka inspiracja może pochodzić bezpośrednio od ducha kłamstwa, lub może pochodzić z korzenia zła w nas, który Biblia nazywa terminem stary człowiek, (pierwotny) grzech. Ten korzeń wpływa na nasz umysł i wolę. Trzeba wiedzieć, że korzeń zła w człowieku wraz z duchem kłamstwa jest główną przyczyną wszelkiego zła na tej ziemi, wszelkich zbrodni i wojen, nienawiści, morderstw, perwersji i tak dalej…

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 16:2-3 (14/11/2021 do 28/11/2021)

„Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.”


BKP: „Papież” Franciszek przekracza i łamie wszystkie przykazania Dekalogu (1.11.2021)

Pierwsze przykazanie: „Ja jestem Pan, twój Bóg... Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył”.
Setki tysięcy męczenników wolały cierpieć najokrutniejsze męki i śmierć, niż przynajmniej jednym ziarnkiem kadzidła uczcić pogańskich bogów ‒ demonów! Bergoglio ustanowił precedens masowej apostazji od prawdziwego Boga do innych bogów – demonów. Stało się to w październiku 2019 roku, kiedy przewodniczył czarodziejskiej ceremonii w ogrodach Watykańskich, a następnie intronizował głównego demona Pachamamę w bazylice św. Piotra. Popełnił najcięższy grzech, wykonał gest odstępstwa i w ten sposób rażąco zhańbił samego Boga i cynicznie wyśmiał wszystkich męczenników Kościoła.Listy z UA 10/2021


BKP: Przeistoczenie w Liturgii wschodniej i zachodniej /jak doświadczyć tajemnicy wiary/ (13.10.2021)

Epikleza w Liturgii wschodniej i zachodniej

W Liturgii wschodniej Chrystusowe słowa ustanowienia i epikleza, choć podzielone w czasie, tworzą jedną duchową całość. Ich zwieńczeniem jest konsekracja (przeistoczenie).
W Liturgii zachodniej epikleza (wzywanie Ducha Świętego), jest wyrażona implicytnie lub werbalnie, poprzedza Chrystusaowe słowa ustanowienia. Gdy kapłan wypowiada Chrystusaowe słowa, Duch Święty w tajemniczy sposób uobecnia na ołtarzu ofiarę Chrystusa na Golgocie. Do konsekracji odnoszą się dwa warunki: słowa ustanowienia i epikleza – działanie Ducha Świętego, bez którego sakrament byłby nieważny.


BKP: Pseudopapież wzywa Big Tech do wprowadzenia totalitarnej cenzury (26.10.2021)

Cytat z prasy: „W swoim wideo przekazie z 16 października (pseudo) papież wezwał gigantów technologicznych – Big Tech – do przyspieszenia cenzury fake news, mowy nienawiści, teorii spiskowych i manipulacji politycznych, i w imię Boga poprosił ich, aby położyli kres ich rozprzestrzenianiu”.
Komentarz: Co Bergoglio uważa za fake news, mowę nienawiści, teorie spiskowe i manipulację polityczną? Tymi obraźliwymi określeniami Bergoglio oznacza wszystko to, co jest jeszcze nadal prawdziwe w Internecie. Ale sam śmiało rozpowszechnia prawdziwe fake newsy, co ma katastrofalne skutki! Dlaczego Bergoglio chce całkowicie wyeliminować głos prawdy? Ponieważ coraz więcej naukowców i lekarzy donosi o prawdziwych statystykach i tragicznych skutkach przymusowych eksperymentalnych szczepień. Eksperci ci stali się głosem sumienia ludzkości i zakłócają plany współczesnych satanistów, którzy wraz z Bergoglio stoją za pseudopandemią. Bergoglio jest fałszywym apokaliptycznym prorokiem!


BKP: A co z Bergogliowym wezwaniem Big Tech do całkowitej cenzury? (26.10.2021)

Cytat Bergoglia: „Chcę prosić w imię Boga gigantów technologicznych (Big Tech), by przestali wykorzystywać ludzką słabość, kruchość osób, by odnosić zyski, nie biorąc pod uwagę tego, że nasilają mowę nienawiści, fake newsy, teorie spiskowe, manipulację polityczną”
Komentarz: Trwa informacyjna i psychologiczna wojna prawdy z kłamstwami. Prawdziwym celem oświadczenia Bergoglia jest doprowadzenie do całkowitej cenzury, aby żadne źródło prawdziwych informacji nie było dozwolone. Jak zaszyfrował ten zamiar?


Były nuncjusz apostolski USA, arcybiskup Carlo Maria Viganò, wyraźnie przeciwny szczepieniom

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 15:26 (31/10/2021 do 14/11/2021)

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.”


BKP: Nie tylko Synod o synodalności, ale także COP26 (18.10.2021)

4 października w Watykanie odbyło się spotkanie zatytułowane „Wiara i Nauka” jako faza przygotowawcza do szczytu COP26 w Glasgow.
5 października Bergoglio zaprosił przywódców pogańskich do okrągłego stołu, aby przedyskutować globalne wyzwania w dziedzinie wychowania i edukacji. Globalny system edukacji jest częścią Agendy 2030. Bergoglio powiedział: „Dbamy o wszechstronną edukację…” Uwaga! Watykan nie organizuje światowej globalnej akcji ratowania dzieci, ich moralności i prawdziwej edukacji. Nie, wręcz przeciwnie, Watykan organizuje dziś globalne wydarzenie, aby demoralizować i likwidować dzieci od najmłodszych lat! Ta tak zwana „wszechstronna edukacja” dyktuje dzieciom demoralizację, okultyzm, neopogaństwo i wszelkiego rodzaju dekadencję. To przestępstwo przeciwko dzieciom! Powiązanie z Agendą 2030 pokazuje, że wszechstronna edukacja Bergoglio obejmuje również projekty, które oddzielają dzieci od rodziców, planują umieścić w ich głowach chip i wykorzystać ich jako biorobotów. To najpoważniejsze zbrodnie przeciwko ludzkości!


BKP: Najwyższa forma klerykalizmu = bergoglianizm

Herezja bergoglianizmu jest najwyższą formą klerykalizmu, która nadużywa władzy kościelnej dla celów antykościelnych. Klerykalizm bergoglian wywodzi się z symbiozy rządu światowego Deep State i Deep Church. Jest to plan wykorzystywania, a następnie likwidacji samego chrześcijaństwa. Bergoglianizm jest owocem ducha i litery Soboru Watykańskiego II, bez którego taka potworność w Kościele nie miałaby miejsca, a tym bardziej nie mogłaby objąć władzy papieskiej i większości hierarchii. Głównym architektem bergoglianizmu jest fałszywy papież Bergoglio, który dopuścił się zbrodni przeciwko wierze i moralności.


BKP: List prawdy do księży i wiernych archidiecezji Chicago (7.10.2021)

Drodzy księża i wierni katolicy archidiecezji Chicago!
Publikujemy anatemę - wykluczenie z Kościoła - arcybiskupa Błażeja Cupicha za jego zbrodnie przeciwko Bogu i Kościołowi. Zgodnie z Gal 1:8-9 on przyjął nową covidową antyewangelię i herezję bergoglianizmu, za co spada przekleństwo, czyli wykluczenie z Kościoła. Wszystko, co robi heretyk Cupich, jest nieważne i nieskuteczne i nikt już nie jest zobowiązany posłuszeństwem wobec niego. Pełni urząd nielegalnie, ponieważ Judasz i zdrajca Chrystusa i Kościoła nie może być głową katolickich chrześcijan w archidiecezji Chicago. Jeśli ktoś jest mu posłuszny lub mu się poddaje, ściąga na siebie Boże przekleństwo, które spada na Cupicha.


Anatema na kardynała Błażeja Cupicha (7.10.2021)

W imieniu Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w apostolskim i proroczym autorytecie, niniejszym ogłaszamy przed Bogiem i Kościołem anatemę na kardynała Błażeja Cupicha, arcybiskupa Chicago, za propagowanie szczepieńowego terroru i za głoszenie covidowej antyewangelii (Ga 1:8), a także za herezje bergoglianizmu, które zaprzeczają fundamentalnym prawdom doktryny katolickiej w dziedzinie wiary i moralności.


BKP: Szczepienie mRNA – sytuacja nie do rozwiązania, gdzie jest ratunek? (6.10.2021)

Komu wierzysz ty? Ekspertom od wirusologii, lub wierzysz tym, którzy non stop kłamią we wszystkich telewizyjnych kanałach?
Środki masowego przekazu obecnie wpajają ludziom strach, wywołują histerię i profesjonalnie robią pranie mózgów. W jakim celu? Aby jak najwięcej ludzi uwierzyło w kłamstwo, że jedynym wyjściem i ostatnią nadzieją jest szczepienie przeciwko Covid. Mówią, że jeśli przyjmiecie tę szczepionkę, za którą ani producent, ani rząd, ani lekarz nie chcą ponosić odpowiedzialności, to wszystko wróci do normy. Jednak prawdziwi eksperci mówią dokładnie odwrotnie. Fakty już dowodzą, że ci, którzy dziś umierają z powodu Covid, zostali w pełni zaszczepieni! Więc zmarli na szczepionkę, a nie na Covid! Dyrektor zakładu pogrzebowego John O’Looney z Wielkiej Brytanii bije na alarm, potwierdzając, że ci, którzy, w ostatnim czasie zmarli, zostali zaszczepieni. Mit o cudownej szczepionce okazał się wielkim fałszerstwem.

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 15:18-19 (17/10/2021 do 31/10/2021)

„Jeżeli was świat2 nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.”


BKP: Heretycki kierunek zwany bergoglianizmem (30.09.2021)

Krótko mówiąc, bergoglianizm oznacza wywrócenie do góry nogami całej teologii i całego chrześcijaństwa.
We Włoszech grupa 10 tzw. teologów opracowała dokument zatytułowany „Ratowanie Bractwa”, ale raczej powinien on nazywać się „Bezpieczna droga do piekła”. Pod przewodnictwem arcybiskupa Vincenzo Pagli i Mons. Pierangelo Sequeri miał miejsce paradygmatyczny spisek. Pozwalają na tak zwaną odnowę teologii tylko w duchu heretyckiej encykliki pseudopapieża Bergoglio „Fratelli tutti”. Fałszywe podstawy, na których się opierają, to: 1) „wolność działania”, 2) „wolność dialogu”, 3) „potrzeba otwarcia dotychczas nietradycyjnych i nietypowych obszarów badań teologicznych” (z praktyki już widzimy, że jest to np. nałożenie eksperymentalnych szczepień pod sankcjami).


BKP: Katolicy nie są już zobowiązani uczestniczenia w niedzielnej Liturgii, jeśli... (24.09.2021)

Wizyta Bergoglia na Słowacji była związana z warunkiem poddania się podwójnemu eksperymentalnemu szczepieniu. To nie tylko propagowanie oszustwa i przestępczości, ale także wykorzystania autorytetu Kościoła ze szkodą dla wierzących i całego narodu. Eksperymentalne mRNA szczepienie według Kodeksu Norymberskiego jest jedną ze zbrodni przeciwko ludzkości. Co więcej, samo przyjęcie szczepionki jest sprzeczne z Bożymi prawami.
1) Szczepionka jest buntem przeciwko Bogu Stwórcy, ponieważ zmienia ludzki genom, niszczy dzieło Stwórcy i przekształca ludzi w organizmy zmodyfikowane genetycznie. Pseudopapież Bergoglio dobrze o tym wie, a jednak w Watykanie, jako w pierwszym kraju na świecie, wprowadził tzw. paszport szczepień, aby promować podstępną metodę eksterminacji ludzkości za pośrednictwem Kościoła. Sekta Bergoglian ze swoją szczepionkową „ewangelią” ciągnie dusze do zguby.


BKP: Papież św. Marcin i św. Maksym Wyznawca w walce z herezją, a herezje Soboru Watykańskiego II (21.09.2021)

Św. Maksym Wyznawca był wysokim urzędnikiem cesarskim, ale z powodu herezji, w którą popadł cesarz, opuścił pałac i wstąpił do klasztoru. Heretycki patriarcha Sergiusz przekonał cesarza aby wydał tzw „Ektesis” (Wykład) - heretyckie wyznanie wiary, i nakazał wszystkim bez różnicy przestrzegać go. Kiedy św. Maksym zobaczył schizmę w Kościele i prześladowania prawowiernych, wspierał ich w walce z herezją. Miał również zasługę na tym, że tej niebezpiecznej herezji odważnie sprzeciwił się późniejszy papież Marcin, którego później przymusowo deportowano z Rzymu do Konstantynopola. Tam był więziony, torturowany i skazany na śmierć. Następnie wygłosił: „Rozsiekajcie mnie na kawałki, jak grozicie, ale nie zjednoczę się z herezjami Konstantynopola”. Papież Marcin zmarł w 655r w wyniku tortur i okrutnego uwięzienia.


BKP: Panherezje bergoglianizmu i Synod o synodalności (4.10.2021)

W dniach 9-10 października 2021 r. w Rzymie rozpocznie się Synod o synodalnjsci. Za tydzień ma się rozpocząć jego stopniowa realizacja poprzez tzw. konferencje episkopatów w poszczególnych narodach.
Powstaje podstawowe pytanie: Jaka jest ukryta istota tego tak zwanego procesu synodalnego?
1) Czy jest to zniesienie instytucji papiestwa, czy dalsze jego nadużywanie dla procesu samozniszczenia Kościoła?
2) Czy to już stopniowa konwersja Kościoła katolickiego w jedną religię – antykościół New Age? Aby całkowicie satanizować świat, masoni dążą do ustanowienia jednego rządu, jednej waluty i jednej tak zwanej religii. Jedna światowa religia ma wyłonić się poprzez połączenie odstępczego chrześcijaństwa z pogaństwem, które czci demony i szatana. Początki poganizacji widzimy już w Nostra aetate (1965), w apostatycznym geście w Asyżu (1986) oraz w kulminacji na Synodzie o Amazonii i w późniejszej intronizacji demona Pachamamę w Watykanie (2019).


BKP: Meksykańscy biskupi terroryzują księży, zmuszając ich do szczepień (29.9.2021)

Poinformowano, że „30 sierpnia biskupi Meksyku opublikowali swoje cztery warunki, zgodnie z którymi ich służba medyczna nie będzie zwracać księżom kosztów leczenia:
- gdy ksiądz został niedbale narażony na zakażenie koronawirusem”
Komentarz: De facto wszystko można uznać za niedbałość, na przykład to, że ksiądz nie będzie zmuszał wiernych do noszenia masek. W ten sposób każdy ideologiczny przeciwnik koronapsychozy może zostać niewinnie ukarany.


Słowo Życia – J 15:16 (3/10/2021 do 17/10/2021)

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”Listy z UA 9/2021


BKP: Reakcja na konferencję prasową z Franciszkiem na pokładzie samolotu z Bratysławy do Rzymu (16.9.2021)

Dziennikarz Bohumil Petrík (Deník Standard): „Obywatele Słowacji są podzieleni przez szczepienia. Ojciec Święty mówi, że szczepienie jest aktem miłości, ale różne diecezje mają do tego różne podejście. Jak się w tym względzie pogodzić?”
Cytat Franciszka: „… plotki, że niektóre szczepionki to niewiele więcej niż woda destylowana, wywołały strach. Inni są przekonani o niebezpieczeństwie szczepień, którymi rzekomo wnika do organizmu wirus… Nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć, niektórzy twierdzą, że szczepionki nie zostały wystarczająco przebadane. Oczywiste jest, że w Watykanie zostali zaszczepieni wszyscy oprócz małej grupy”.
Komentarz: Bergoglio przyznaje, że nie potrafi dobrze wyjaśnić tej kwestii, ale mimo to w papieskim autorytecie szerzy hasła: „szczepionka dla wszystkich”, „trzeba to zrobić”, „szczepienie jest aktem miłości”. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że odpowiedzialność za szczepionki nie chcą brać ani producenci, ani rząd, ani pracownik służby zdrowia, który wam szczepionkę wstrzykuje , ale wy, kiedy ją odrzucacie, jesteście uważani za nieodpowiedzialnych! A Bergoglio dodaje, że nie macie miłości!


BKP: „Papież” Franciszek odjechał. Co dalej? Pokuta, pokuta, pokuta! (15.9.2021)

Matka Boża powtarzała we wszystkich objawieniach jedyną rzecz: Pokuta… Dziś, w święto Matki Bożej Bolesnej, nastąpiła kulminacja nadużycia autorytetu Kościoła dla duchowego i fizycznego samozniszczenia nie tylko Kościoła, ale także narodu słowackiego. Ukrzyżowany Jezus Chrystus otrzymał cztery rany – pierwszą w Bratysławie, drugą w Preszowie, trzecią w Koszycach i czwartą w Szasztinie.
Pytacie: Jak? A za co pokutować po czterodniowej prestiżowej wizycie na Słowacji? Trzeba przyznać sobie, że nie szukaliśmy prawdy, nie umiłowaliśmy jej i zastąpiliśmy ją wygodnym kłamstwem i drogą do śmierci. Nie wystarczy tylko przyznać sobie winę, konieczne jest również dokonanie aktów skruchy za konsekwencje, jakie przyniosło kłamstwo. Konsekwencje są nie tylko doczesne, ale i wieczne. Jeśli chodzi o wieczność, wszyscy przejdziemy przez bramę śmierci, wtedy nastąpi sąd Boży, po którym nastąpi albo piekło, albo niebo.BKP: Co jest zaszyfrowane w dokumentach Synodu o synodalności? (9.9.2021)

W dniach 9 i 10 października 2021 roku ma rozpocząć się w Watykanie Synod o synodalności. W tych dniach opublikowano dokument przygotowawczy i tzw. Vademecum. Ten dokument ma tego samego ducha i słownictwo, co media głównego nurtu, które promują ideologię NWO i New Age. Używa terminologicznego kamuflażu i zwrotów, które są trudne do rozszyfrowania dla przeciętnego chrześcijanina. Z destrukcyjnych działań pseudopapieża Bergoglia jasno wynika, że jest to precyzyjnie przygotowany program, w pełni zgodny z programem mocy panów, a mianowicie przekształcenia Kościoła Katolickiego w New Age Babilon kultów pogańskich. Czcząc nie jednego Boga i Syna Bożego, naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, ale demony i szatana. W geście intronizacji demona Pachamamy w Watykanie (2019), Bergoglio dopuścił się publicznego bałwochwalstwa, zaprzeczając w ten sposób pierwszemu przykazaniu Dekalogu: „Nie będziesz miał innych bogów”.


BKP: Korzeń zła w nas – grzech pierworodny (8.9.2021)

Liturgia rozpoczyna się aktem skruchy: „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni”. Następnie następuje chwila ciszy. Zarówno księdzu, jak i wiernym, przydałoby się przynajmniej czasami, dla prawdziwego zastanowienia się nad sobą przeprowadzić taki rachunek sumienia: „Aby się nie oszukiwać, zdajmy sobie sprawę, że w każdym z nas jest korzeń zła. Przyznajmy teraz, jak się przejawia. Po pierwsze: jestem egoistą, nie wypełniam woli Bożej, ale swoją. Po drugie: jestem hedonistą, szukam przyjemności, nawet i grzeszne rozkosze. Po trzecie: jestem sędzią, potępiam innych, ale nie widzę swojego błędu i nie chcę się do tego przyznać ” (chwila ciszy)


BKP: Korekta Liturgii /Mszy Świętej/ (14.9.2021)

Novus Ordo oznaczało radykalną interwencję nie tylko w Liturgię, ale także w przestrzeń liturgiczną. To spowodowało zmianę ducha. Zaczęto podkreślać płaszczyznę poziomą, zamiast pionowej - relację z Bogiem. Środkiem do tej duchowej przemiany było odwrócenie ołtarza wraz z kapłanem tzw. twarzą do ludu.
Biblijny model Świątyni Jerozolimskiej wyróżniał trzy przestrzenie:
1) miejsce stałej siedziby Boga - Święte Świętych,
2) przestrzeń, w której kapłani mogą składać codzienne ofiary Bogu,
3) przestrzeń dla ludzi.
ad 1) Analogicznie w Kościele Katolickim miejscem stałego pobytu Boga jest tabernakulum. W Kościele Wschodnim oddzielony jest ikonostasem.
ad 2) Podczas Liturgii kapłan powinien być, wraz z ludem, zwrócony do tabernakulum . W przestrzeni między tabernakulum a ołtarzem należy umieścić krzyż, najlepiej naturalnej wielkości, lub przymocować go do ołtarza.
Tyle o dostosowaniu przestrzeni liturgicznej.


Słowo Życia – J 15:12-13 (19/9/2021 do 3/10/2021)

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”


BKP: List otwarty do kardynała Pétera Erdö w sprawie wizyty Franciszka /12 września/ (8.9.2021)

Drogi Kardynale!
Udzieliłeś dziennikarzom wywiadu na temat Kongresu Eucharystycznego, którego kulminacją będzie uroczysta Liturgia z udziałem „papieża” Franciszka, wspomniałeś też o Liturgii w języku romskim, przy akompaniamencie śpiewu. Niestety dziennikarze nie pytali o najistotniejsze rzeczy. Z tej okazji chcielibyśmy o nich przypomnieć. Są trzy:
1) Kim jest „papież” Bergoglio?
2) Jaki jest cel jego wizyty na Węgrzech?
3) Jaka powinna być reakcja na jego wizytę?


BKP: Czy kardynał Cupich jest sługą Boga czy sługą szatana? (30.8.2021)

Kardynał Blase Cupich z Chicago nakazał zaszczepić „cały personel i księży”. Jeśli tego nie zrobią, ryzykują postępowanie dyscyplinarne!
Cytat Cupicha: „Celem tej polityki jest pełne zaszczepienie wszystkich pracowników i duchowieństwa przeciwko koronawirusowi”.Oprócz szczepień księża muszą przedstawić potwierdzenie, które należy złożyć na stronie internetowej archidiecezji, aby uzyskała szczegółowe informacje na temat szczepień duchownych i personelu.


BKP: List do biskupów i wszystkich chrześcijan na Węgrzech. Egzorcyzm nad pseudopapieżem Bergogliem (31.8.2021)

Drodzy Biskupi Węgier! Drodzy chrześcijanie!
W niedzielę 12 września 2021 r. pseudopapież Bergoglio ma sprowadzić na Węgry duchową infekcję – ciemną chmurę demonów. Swoim buntem przeciwko Chrystusowi i Ewangelii Bergoglio wykluczył się z Kościoła i nie jest już nawet chrześcijaninem. Jest odstępcą i apostatą, a nadużywając władzy kościelnej, celowo ciągnie Kościół i całe narody na doczesne i wieczne zatracenie. Zewnętrznie objawia się to poprzez propagowanie masowej islamizacji Europy, wprowadzenie kultu demonów, a nawet w głównej świątyni w Rzymie oddawanie czci pogańskiemu kultowi demona Pachamamy. Promuje legalizację współżycia sodomitów, przed czym Biblia ostrzega ogniem doczesnym (2 P 2:6) i wiecznym (Judy 7). Promuje eksperymentalne szczepienia i po pewnych etapach dąży do satanizacji całego chrześcijaństwa. Tam, gdzie przybywa, wprowadza chaos, rozkład zasad moralnych i rujnowanie sprawiedliwego ustawodawstwa. Bergoglio, który promuje ducha exterminacji ludstwa, chce nadużywać uroczystości religijnych w Budapeszcie, aby szerzyć swój wpływ. Jako odstępca i arcyheretyk nieważnie sprawuje sakramenty.


BKP: Odpowiedź na tzw. list pasterski Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) w sprawie wizyty pseudopapieża Franciszka (29.8.2021)

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. na Słowacji odczytano list pasterski Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) w sprawie wizyty pseudopapieża Franciszka Bergoglia. Przewodniczący KBS Zvolenský ponosi pełną odpowiedzialność za ten przestępczy list skierowany przeciwko Kościołowi i narodowi słowackiemu. Wielu biskupów zdecydowanie nie zgadza się z treścią listu. Jest to nadużycie KBS dla zorganizowanej przestępczości przeciwko Kościołowi i narodowi słowackiemu.
Treść listu - to rażąca manipulacja uczuciami religijnymi. W liście pasterskim czytamy:
Cytat: „Wszędzie będziemy postrzegać papieża Franciszka jako Piotra – skałę: w końcu każdy musi wiedzieć, co nam Bóg objawił”.
Komentarz: Jaka jest funkcja papieża jako skały? Papież ma obowiązek bronić ortodoksyjnej doktryny. Co robi Bergoglio? Znosi pierwsze przykazanie Dekalogu – wprowadza bałwochwalstwo z demonem Pachamamą. Promuje sodomię, anulując tym samym istotę szóstego przykazania. W tym jest Bergoglio skała - wytrwale broni bałwochwalstwa i sodomii przeciw Bogu i Jego słowu.


BKP: Czym jest klerykalizm i czy pseudopapież Franciszek jest arcyklerykalista? (29.8.2021)

Czym jest klerykalizm kościelny? To nie tylko duchowa choroba przeszłości, która ogarnęła arcykapłanów, faryzeuszy i saduceuszy, którzy skazali na śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawet dzisiaj klerykalizm dotyka głównie prałatów kościelnych, a także niektórych księży. Słownictwo świeckie definiuje klerykalizm jako wykorzystanie religii do innych celów.
Karykaturalną figurką klerykalisty przeszłości jest człowiek, tonący w dumnej myśli o własnej chwale. Dzięki swojej kościelnej pozycji przedstawia się innym jako nadczłowiek lub prawie bóg. Każdy musi zaakceptować tę jego pozycję i uznać za słuszne kłanianie się mu.


Słowo Życia – J 15:7 (5/9/2021 do 19/9/2021)

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.”


BKP: Biskupi polscy, pokutujcie i przyjmijcie Ducha prawdy i odwagi Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1.9.2021)

Drodzy Biskupi Polscy!
Z biografii tego świętego dowiadujemy się, że w momentach historycznych, kiedy Kościół Polski był niszczony wojną, a następnie gnębiony przez reżim komunistyczny, kardynał Wyszyński zdecydowanie stanąl w jej obronie. Dzięki niemu komunizm nie mógł zniszczyć Kościoła w Polsce tak bardzo, jak w innych krajach, np. w Czechach. W strategicznym momencie kardynał przyjął heroiczną postawę, Kościół zmobilizował się, a komuniści musieli wówczas uszanować jego stanowisko.Listy z UA 8/2021


BKP: List otwarty do arcybiskupa Jana Babjaka w sprawie wizyty pseudopapieża Bergoglia w Preszowie (27.8.2021)

Drogi Arcybiskupie Janie!
Osobiście zwracam się do Ciebie z wezwaniem do prawdziwej pokuty. Kiedy na Słowacji rozpoczęła się koronapsychoza, popełniłeś rażące przestępstwo nadużycia władzy kościelnej przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu, zmuszając księży do testowania pod groźbą pozbawienia ich władzy kapłańskiej. Teraz kładziesz jeszcze większy nacisk na szczepienie związane z wizytą pseudo-papieża Bergoglia.
Każdy kapłan, ale także każdy wierzący musi zadać sobie pytanie: czy Bergoglio jest ważnym papieżem, czy nie? Pseudo-papież Bergoglio przeciwstawił się pierwszemu i największemu przykazaniu poprzez publiczną intronizację demona Pachamamy i sam wykluczył się z Kościoła.


BKP: Powstrzymajcie profanację pamięci św. Ludmiły przez propagatora islamizacji, sodomii i eksperymentalnych szczepień arcybiskupa Schönborna (26.8.2021)

Arcyheretyk Bergoglio wysyła do Czech skompromitowaną osobę, swojego zwolennika kardynała Schönborna. Każdy szczery chrześcijanin i obywatel Republiki Czeskiej musi zaprotestować przeciwko temu zbezczeszczeniu pamiątki 1100 rocznicy męczeństwa św. Ludmiły, przez człowieka, który zdradził Chrystusa, depcze przykazania Boże i służy systemowi likwidacji nie tylko chrześcijaństwa, ale także ludzkości. Św. Ludmiła przyjęła naukę ortodoksyjną, a nie nauki i praktyki, które wiedeński kardynał wprowadza w celu zniszczenia wiary i narodu. Gdyby żyła, zdecydowanie odmówiłaby spotkania z tym arcyheretykiem.


BKP: Odpowiedź na Bergogliową wideoreklamę dotyczącą szczepień (19.8.2021)

Pseudopapież Bergoglio wraz z sześcioma prałatami z kontynentu amerykańskiego nakręcił wideo reklamę mającą na celu masową akceptację eksperymentalnych szczepień, które należą do procesu chipowania. Nie tylko Bergoglio, ale także ci prałaci w ten sposób publicznie potwierdzili swoją ekskomunikę z Kościoła. Zbuntowali się przeciwko istocie wiary i moralności (por. Ga 1, 8-9). Bergoglio nadużywa słowa „miłość”, aby ukryć swoją zbrodnię podlegającą kodeksowi norymberskiemu. Aby zdemaskować ducha kłamstwa stojącego za Bergoglio, zamiast jego fałszywego wyrażenia – miłość, dodajemy słowo „kłamstwo”. Bergoglio świadomie i cynicznie oszukuje publiczność a to nie jest miłość, to najpoważniejsza zbrodnia przeciwko Bogu i ludzkości.


BKP: Katolicy Węgier, jak powitacie promotora islamizacji i największego heretyka wszechczasów? (9.8.2021)

Drodzy węgierscy katolicy i ludzie dobrej woli! W niedzielę 12 września wasz naród ma zostać uhonorowany wizytą człowieka, o nie tylko sprzecznej osobowości, ale także propagatora homoseksualizmu, gender perwersji płciowych, bałwochwalstwa, eksperymentalnych szczepień i islamizacji narodów europejskich, itd. Głupotą byłoby powitanie tak negatywnie znanej osoby z brawami lub wywołanie fałszywej euforii w środkach masowego przekazu. Uroczyste powitanie będzie służyć jedynie oszukiwaniu i manipulowaniu opinią publiczną. Jednak pozostanie biernym też nie wystarczy. Ten seryjny duchowy i masowy przestępca przyjedzie na Węgry nie dlatego, że dąży do dobra kraju, ale dlatego, że chce wywołać chaos, podział, a nawet sprowokować zamach stanu, jak to miało miejsce np. w Armenii. Obowiązkiem nie tylko katolików, ale każdego uczciwego obywatela Węgier jest wyrażenie niezgody na wizytę tego intruza, który duchowo sprowadza ze sobą całe legiony demonów, gdziekolwiek się pojawi.


BKP dziękuje biskupom USA za jasne stanowisko w sprawie szczepień (15.8.2021)

Katoliccy biskupi amerykańskiego stanu Kolorado wydali list pasterski na temat szczepień przeciwko Covid, eksperymentalnymi szczepionkami. Twierdzą, że przy szczepieniu wszystkimi rodzajami szczepionek należy uszanować sprzeciw sumienia. Taka postawa biskupów odrzuca obowiązkowe szczepienia. Stanowi to wyraźny kontrast z przestępczą proszczepionkową propagandą pseudopapieża Bergoglio, który świadomie ignoruje alarmujące ostrzeżenia nieprzekupnych autorytetów medycznych. Jego absurdalne hasło „szczepionka dla wszystkich” dowodzi, że Bergoglio nie tylko lekceważy sumienie wiernych, ale nadużywa go, fałszywie twierdząc, że każdy musi być zaszczepiony, aby nie narażać bliźniego. Powiedział: „Musimy to zrobić!” Taka postawa pseudopapieża jest poważnym grzechem przeciwko V przykazaniu.


BKP: Biskupi i kapłani Stanów Zjednoczonych, obróćcie sie twarzą do Boga i oddzielcie sie od Bergoglia! (10.8.2021)

Szanowni Biskupi USA!
Bizantyjski Katolicki Patriarchat zwraca się do was w czasie, gdy Kościół Katolicki przestał być światłem i solą świata, a staje się częścią systemu, który prowadzi do duchowej, moralnej i fizycznej redukcji ludzkości i do wiecznej śmierci.
Głębokie korzenie apostazji sięgają XVIII wieku. Są one związane z Oświeceniem i dekadencką filozofią XIX wieku, która przeniknęła do Kościoła poprzez tzw. modernizm. Ten destrukcyjny nurt duchowy został na krótki czas zatrzymany przez św. Piusa X. Pod hasłem: „Przywrócić wszystko w Chrystusie” nastąpiło duchowe przebudzenie połączone z szacunkiem dla Boskiego Serca Pana i z wezwaniem do pokuty z Fatimy.


BKP: Czy biskupi słowaccy wezwą Franciszka Bergoglia do abdykacji? (9.8.2021)

Szanowni Biskupi Słowacji!
W dniach 12-15 września 2021 r. ma odwiedzić Słowację arcyheretyk, okupujący papiestwo. Powszechnie wiadomo, że zgodnie z Gal 1:8-9 i bullą dogmatyczną Cum ex apostolatus officio Bergoglio ekskomunikował się z Kościoła.
Co zrobić, aby ocalić zbawczą wiarę, Kościół prawowierny i papiestwo?
Biskup Gojdič, aby pozostać wiernym Chrystusowi, nauce Pisma Świętego i Świętej Tradycji, spędził dziesięć lat w więzieniu, z którego już nigdy nie wrócił żywy. Podobną odwagę wykazali także biskupi Vojtaššák i Buzalka. Co ci prawowierni biskupi zrobiliby w waszej sytuacji? Macie spotkać się twarzą w twarz z jawnym arcyheretykem, który zresztą już zaplanował likwidację instytucji papieskiej w ramach tzw. procesu synodalnego. Ma rozpocząć się miesiąc po jego wizycie na Słowacji. Wy zamykacie oczy na nawet szalejące herezje Bergoglio, szanujecie tego fałszywego papieża i usprawiedliwicie to wyższym dobrem, mówiąc, że w żaden sposób nie możecie oddzielić się od tak zwanego Ojca Świętego. Ale ta wasza jedność z nim, którą głosicie w każdej Mszy św., stwarza mu warunki, by oszukał was i pod przykrywką synodalności całkowicie zniszczył Kościół katolicki i zniósł papiestwo.


Słowo Życia – J 15:5 (22/8/2021 do 5/9/2021)

„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.”


BKP reaguje na apel do polskich biskupów i kapłanów (17.8.2021)

Polscy katoliccy naukowcy w dniu 11 sierpnia 2021 r skierowali list do biskupów i kapłanów.
Cytat: „Zwracamy się do Was w sprawie wykorzystywania kościołów i parafii do tworzenia punktów szczepień przeciwko Covid-19”.
Komentarz: To szokujące, że Kościół w Polsce przyjął jako swój program tworzenie punktów szczepień w parafiach w celu narzucenia katolikom eksperymentalnej szczepionki.
Cytat: „W ramach programu szczepień są wykorzystane komórki HEK-293. HEK-293 to ludzkie embrionalne komórki nerki. Komórki HEK-293 pochodzą z aborcji. Linię komórkową HEK-293 wykorzystuje się do produkcji dwóch rodzajów eksperymentalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Czy to nie powinno dać powodu do głębszego zastanowienia się?”
Komentarz: Tak, to jest powód do głębszego zastanowienia się! Gdzie są korzenie duchowej ślepoty polskich pasterzy?


O modlitwie i szczepionkach

WIDEO>>>


BKP: Czy 12 września pseudopapież przeprosi premiera i naród węgierski za publiczne zniewagi? (2.8.2021)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który jest proroczym głosem wołającego na pustyni, komentuje wizytę pseudopapieża Bergoglia.
Cytat z mediów: „W niedzielę 12 września papież Franciszek przybędzie na lotnisko w Budapeszcie przed ósmą rano”.
Komentarz: Kim jest tzw. papież Franciszek i co promuje? Jest nieważnym papieżem, który zgodnie z L.d. Gal 1, 8-9 i bullą dogmatyczną „Cum ex apostolatus officio” wykluczył się z Kościoła, głosząc fałszywą ewangelię. Nie jest więc ani papieżem, ani chrześcijaninem, ale odstępcą, apostatą. Bergoglio jest bałwochwalcą, heretykiem, propagatorem sodomii, aktorem najwyższych kręgów masońskich.


BKP: Arcybiskup B. Bober promuje eksperymentalne szczepienia (27.7.2021)

Arcybiskup B. Bober pobłogosławił ośrodki szczepień w Koszycach. W tym samym czasie przed wizytą pseudopapieża Franciszka Bergoglia promował także symulowane ośrodki szczepień w parafiach.
Jesteśmy wstrząśnięci kleryckim cynizmem i złośliwym lekceważeniem rzeczywistości, z jakim on narzuca mRNA szczepionkę, jakby to był bezpieczny środek dla zdrowia. W ogóle nie wspomina, że jest to zbrodniczy eksperyment na ludziach, zabroniony przez Kodeks Norymberski. Ponadto nie uwzględnia faktu, że wciąż rosnie liczba ostrzeżeń lekarzy specjalistów i rosną statystyki poważnych następstw, a nawet zgonów. Są już dziesiątki tysięcy zabitych! Ale arcybiskup Bober nie uważa jednak za konieczne, aby przynajmniej zachować prawo do zgody uświadomionej. Wręcz przeciwnie, rażąco wprowadza w błąd opinię publiczną i manipuluje ludźmi. To przerażający przykład podłego oszusta kościelnego.


Słowo Życia – Ap 20:4b (8/8/2021 do 22/8/2021)

„I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.”Listy z UA 7/2021


BKP: Wyrzuty sumienia zachodniemu chrześcijaństwu (29.7.2021)

Cytat z prasy: „Dzień przed świętem św. Włodzimierza, 27 lipca 2021 r., przez Kijów przeszło według policji ponad 300 tys. osób z całej Ukrainy. Gorąco, tzw. pandemia (żaden z uczestników nie miał maski) i 35 stopni w cieniu. Ale naród przybył! Naród poszedł w procesji! Naród się modlił!”
Dzięki Bogu, że naród przyszedł, że naród szedł w procesji i że naród się modlił. Prawosławni na Ukrainie wyrazili swój manifest wiary, upamiętniając rocznicę chrztu Rusi Kijowskiej. Robią to co roku, ale z coraz większym udziałem uczestników. Ostatnim razem w marszu uczestniczyło ponad 250 000 uczestników. W tym roku ponad 300 tys.


BKP: Warunek spotkania z pseudopapieżem Franciszkiem - zostać szczurem laboratoryjnym (24.7.2021)

Cytaty z mediów: „Tylko osoby w pełni zaszczepione będą mogły wziąć udział w programie podczas wizyty papieża Franciszka i spotkania z nim we wrześniu”.
Odpowiedź: Dlaczego Konferencja Biskupów Słowacji (KBS) nie poprosiła słowackiego rządu aby podczas koronapsychozy odmówił wizyty Bergoglio? Dlaczego nie zachęciła Bergoglia do odwołania wizyty, ponieważ państwo wywiera presję na wierzących, aby zaszczepili się eksperymentalną szczepionką?
Jakim absurdem jest organizowanie bezsensownej wizyty i pod pretekstem powitania tak zwanego Ojca Świętego zmuszać katolików do robienia z siebie szczurów laboratoryjnych! Światowi eksperci nazywają mRNA szczepionkę zakazanym eksperymentem na ludziach. Kodeks Norymberski już potępił tę zbrodnię.


BKP: Narodowe Sanktuarium w Szasztinie ma zostać zbezczeszczone przez arcyheretyka Bergoglia (24.7.2021)

W święto Matki Bożej Bolesnej, patronki Słowacji, planowane jest zbezczeszczenie narodowego sanktuarium w Szasztinie ,gestem jedności z publicznym heretykiem i odstępcą Franciszkiem Bergogliem. Będzie to miało wpływ na cały naród słowacki! W przeszłości Szasztin był źródłem Bożego błogosławieństwa, które kojarzy się z pokutą i prawdziwą wiarą. Bergoglio przynosi fałszywą wiarę, legalizację niemoralności i przekleństwo.


Słowo Życia – Ap 15:2 (25/7/2021 do 8/8/2021)

„I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia.”


BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2)

2 część

Wielu ekspertów jak na zachodzie tak i na wschodzie wypowiedzało się już o aktualnych ludobójczych szczepieniach przeciwko Covid-19.
W pierwszej części przeciwstawiliśmy wypowiedzi niektórych z nich, a dla kontrastu - i ich przeciwników.
W drugiej części patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu + Eliasz przemówi przede wszystkim do tych, którzy zostali już zaszczepieni.

WIDEO>>>


BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2)

1 część

Paweł Worobjow, doktor nauk medycznych, profesor, kierownik Kliniki Hematologii i Geriatrii w Moskwie: „Szczepienie przeciwko covid – to głupota od początku do końca. Dziś znamy kilka tysięcy mutacji tego wirusa. Jakie w tym przypadku może być szczepienie? Sytuacja z covid – to czysta polityka. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o żadnej prawdziwej szczepionce przeciw covid. Tak wiem, co to są genetycznie modyfikowane wirusy, które pod pozorem ochrony przeciwcovidowej podaje się ludziom. Nigdy wcześniej takich eksperymentów nie przeprowadzano na ludziach... Może nastąpić zmiana w ludzkim DNA! Dlatego, moim zdaniem, te tak zwane szczepionki przeciwko covid nie mają nic wspólnego ze szczepionkami! Zostały zarejestrowane, ale nikt nie wie w jaki sposób i dlaczego... Jak można zarejestrować wirusy?! Nie wiem. Co więcej, te szczepionki są teraz przymusowo testowane na ludziach… Wiecie, w historii świata doszło i do testowania atomowych bomb w Hiroszimie i Nagasaki. No a szczepionki przeciwko covid to praktycznie to samo. Jest to masowe niszczenie ludzi.”

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ap 14:11 (11/7/2021 do 25/7/2021)

„A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.”


BKP: Eksplozja nauki i moralność (9.7.2021)

Środki masowego przekazu codziennie produkują nowe i szokujące wiadomości: do tego i tego dnia musi być paszport szczepień; Minister Zdrowia informuje: Ludność musi mieć również paszport genetyczny, w tym i noworodki…itd.itd.
Nikt nie pyta, jakie zagrożenie z tego wypływa, kto za tym stoi i w jakim celu. Wiadomo tylko, że każdy, kto się sprzeciwi, zostanie wyrzucony ze społeczeństwa. Bezsensowne i przestępcze działania rządu są akceptowane bez badania ich konsekwencji.
Broń jądrowa była największą groźbą masowego rażenia. Jednak to, co dzieje się dzisiaj, jest jeszcze skuteczniejszym sposobem masowego i całkowitego samozniszczenia ludzkości.


BKP: Jezuici Bergoglio i Martin - agenci sodomii (5.7.2021)

Bergoglio w liście do jezuity Martina odpowiada na konferencję na temat tak zwanej służby LGBTQ dla katolików. Martin jest znany jako bezwstydny i zagorzały propagator sodomii. Bergoglio chwali go i daje wszystkim biskupom i kapłanom jako wzór gorliwości i tak zwanej świętości. To zbrodnia przeciwko Chrystusowi i odrzucenie ewangelii zbawienia. Bergoglio jako arcyheretyk nie jest ważnym papieżem. Kościół katolicki dzisiaj nie ma papieża, jest stan sede vacante.Listy z UA 6/2021


Proces synodalny lub zniesienie instytucji papiestwa. Wizyta Bergoglia w V4 - Węgry i Słowację

9 i 10 października rozpocznie się w Watykanie dwuletni proces synodalny o bezprecedensowych rozmiarach, który zakończy się w październiku 2023 roku de facto zniesieniem papiestwa i rozpadem Kościoła Katolickiego w celu transformacje go na kościół antychrysta New Age. Jednak ten zamiar jest ukryty. Patriarcha Eliasz osobiście, w ponad godzinnym przemówieniu w ognisty sposób, nie tylko ujawnia ukrytą intencję procesu synodalnego Bergoglia, ale przede wszystkim wskazuje na ratownicze rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo paradoksalne, ale jest to oryginalny sposób zbawienia.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ap 16:2 (27/6/2021 do 11/7/2021)

„I poszedł pierwszy anioł, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.”


BKP: Dzisiejsza ekspansja nauki jest drogą do samozniszczenia ludzkości (15.6.2021)

Cytat w mediach: „Naukowcy z amerykańskiego Columbia University opracowali niedawno system jednoukładowy(chip), który jest najmniejszy na świecie. Zmieści się w objętości mnieszej niż 0,1 mm3. Jest dobrze widoczny tylko pod mikroskopem. Do bezprzewodowego ładowania energii, a także do komunikacji wykorzystuje ultradźwięki”.
Komentarz: Ten mikrochip, który jest wkładany do organizmu, twórcy uzasadniają wykorzystaniem w służbie zdrowia. Niestety dzisiejsza służba zdrowia nie troszczy się o zdrowie ludzi, jak pokazała obecna pseudopandemia, ale dąży do chipowanych szczepień i ludobójstwa. Do psychicznego zniewolenia ludzkości najskuteczniejszy jest chip. Biblia przed jego przyjęciem pilnie ostrzega groźbą kary w jeziorze ognia!

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ap 13:16 (13/6/2021 do 27/6/2021)

„I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło.”


BKP: Biskupi Polski, którą drogę synodalną wybierzecie: autodestrukcyjną czy ratunkową? (9.6.2021)

Szanowni Biskupi Polski!
Pseudopapież Bergoglio podjął wiele kroków, którymi zburzył same fundamenty Kościoła Katolickiego. Jest nieważnym papieżem.
Środki masowego przekazu ogłosiły, że w piątek 21 maja 2021 r. Bergoglio oficjalnie ogłosił nowy proces synodalny. Potrwa dwa lata i będzie podzielony na trzy etapy. Etap diecezjalny rozpocznie Bergoglio w Watykanie w dniach 9-10 października 2021 r., a od 17 października odbędzie się w poszczególnych diecezjach. Proces będzie sprowadzany przez dwa Instrumentum Laboris i zakończy się w październiku 2023 roku. To zakończy istnienie Kościoła Katolickiego jako takiego, ponieważ papiestwo zostanie oficjalnie zniesione.


BKP: Watykan rozpoczyna synodalny proces o bezprecedensowych rozmiarach (6.6.2021)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) wskazał na to, że Franciszek Bergoglio jest arcykacerz, a nie jest ważnym papieżem. Dlatego dzisiaj jest stan sede vacante! Według Biblii (Ga 1:8-9) i bulli dogmatycznej „Cum ex apostolatus officio” wszystko, co heretyk robi, jest nieważne i nikomu nie wolno go słuchać.
Cytat z mediów: Papież Franciszek zatwierdził rozpoczęcie synodalnej drogi o bezprecedensowych rozmiarach, która rozpocznie się w październiku 2021 roku, a zakończy w Rzymie za dwa lata…
Komentarz: Co oznacza synodalna droga o bezprecedensowych rozmiarach? Niemcy już nam pokazały, co to jest synodalna droga bezprecedensowej likwidacji podstawowych dogmatów i zasad moralnych. Tym razem można się spodziewać, że duchowa trucizna osiągnie bezprecedensowych rozmiarów i dotknie cały Kościół katolicki.

WIDEO>>>Listy z UA 5/2021


Niektórzy biskupi USA są zamieszani w zbrodnie przeciwko ludzkości. Czego Bóg wymaga dzisiaj od wiernych biskupów? (30.5.2021)

Drodzy Kardynałowie i Biskupi Stanów Zjednoczonych!
Macie być dobrymi pasterzami Chrystusowej trzody. Nie jesteście ani lekarzami, ani ekspertami w dziedzinie wirusologii. Jakim prawem i na jakiej podstawie niektórzy z was wydają kryminalne decyzje o przyjmowaniu eksperymentalnych i ludobójczych szczepionek? Cynicznie zobowiązujecie wierzących w sumieniu do posłuszeństwa. Uświadamiacie sobie, że tym jesteście zamieszani w zbrodnie przeciwko ludzkości? Odwoływać się w sprawie wirusologii na pseudopapieża Franciszka jest oznaką największej głupoty. Z jednej strony Bergoglio nie ma nic wspólnego ze specjalistyczną medycyną, a ponadto świadomie służy systemowi, którego celem jest zagłada 6 miliardów ludzi, wykorzystując do tego celu szczepionki.

WIDEO>>>


Słowo Życia – J 14:21 (30/5/2021 do 13/6/2021)

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.”


BKP: Czy należy znieść system Konferencji Episkopatów? (28.5.2021)

W czasie, gdy propaguje się gender ideologię, Konferencja Episkopatu Niemiec masowo wprowadza błogosławieństwo związków sodomitów. Większość konferencji episkopatów, we współpracy z pseudopapieżem Bergogliem, promuje śmiertelnie niebezpieczne mRNA szczepienia, przed którymi prawdziwi eksperci pilnie ostrzegają. Dlaczego nie wystąpi przynajmniej jedna z Konferencji Episkopatu na świecie za ocaleniem Kościoła i moralnym odrodzeniem? Tutaj ujawnia się, że system Konferencji Episkopatów niszczy proroczy głos w szeregach biskupów i w Kościele.

WIDEO>>>


BKP: 2600 niemieckich kleryków i 277 heretyckich teologów wykluczyło się z Kościoła. Mszę Świętą i sakramenty sprawują już nieważnie. A co z Bergoglio? (20.5.2021)

W marcu tego roku 2600 niemieckich księży i diakonów oraz 277 heretyckich teologów podpisało petycję, że będą błogosławić związki sodomickie. Gdyby dzisiaj był papieżem św. Pius X, publicznie by tych odstępczych, niemoralnych duchownych, ekskomunikował z Kościoła. Papież, który by tego nie uczynił, był by podobnie jak papież Honoriusz (VII w.), wykluczony z Kościoła za milczenie, to znaczy za aprobowanie herezji, które niszczą moralną podstawę Ewangelii Chrystusa. Bergolio nie tylko nie karze winnych, ale także sam promuje legalizację sodomii. To podwójna zbrodnia i wielokrotna klątwa, którą na siebie przyjął.

WIDEO>>>


Pozew przeciwko Jorge Bergoglio za zbrodnie przeciwko ludzkości

Bizantyjski Katolicki Patriarchat niniejszym składa pozew przeciwko Jorge Bergoglio, tak zwanemu Franciszkowi, okupującemu papiestwo w Kościele Katolickim, za zbrodnie przeciwko ludzkości w związku ze skandalem COVID-19.
Jorge Bergoglio:
1) wydał alarmującą wiadomość i nakazał zamknięcie kościołów na całym świecie na podstawie fałszywych informacji, manipulując w ten sposób i powodując traumę psychiczną milionów wierzących katolików. Jego fałszywy alarm, potwierdzony de facto zamknięciem kościołów, spowodował psychiczną traumę światowej publiczności. Uczestnicząc w skandalu dotyczącym COVID-19, Jorge Bergoglio zaangażował się w zorganizowaną przestępczość przeciwko ludzkości;


BKP: Przygotowuje się Norymberski proces -2. A co z Watykanem? (19.5.2021)

Krótka informacja z prasy:
Kryzys związany z COVID-19 musi zostać przemianowany na „Skandal Covid-19”. Wszystkich odpowiedzialnych należy ukarać. Międzynarodowa sieć z kilkudziesięciu prawników i lekarzy pozywa największe przestępstwo wszechczasów. Oszustwo COVID-19 jest największą zbrodnią przeciwko ludzkości, jaka kiedykolwiek została popełniona.
Reiner Fuellmich prowadzi prawników, prowadzących proces przeciwko WHO i światowym liderom (Gates, Hancock, Fauci…) za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Karnym. Wysłuchano około 100 naukowców, lekarzy, ekonomistów i prawników o międzynarodowej renomie. Skandal związany z COVID-19 nigdy nie był problemem zdrowotnym. W rzeczywistości chodziło o utrwalenie nielegalnej władzy zdobytej poprzez zbrodnicze metody skorumpowanej „kliki z Davos”.


Słowo Życia – Ps 143,10 (16/5/2021 do 30/5/2021)

„Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.”


BKP: Czy trzeba się chronić przed tymi, którzy poprzez szczepienie otrzymali mRNA szczepionkę? (13.5.2021)

Wielu ekspertów ostrzega, że ci, którzy są zaszczepieni przeciwko Сovid-19, staną się laboratoriami lub fabrykami do produkcji białka kolczastego. Będą wydychać lub przez pory swoich ciał rozprzestrzeniać niebezpieczne, a nawet śmiertelne wirusy, zarażająć nimi niezaszczepionych. Dlatego niektórzy eksperci dochodzą do wniosku, że będzie konieczne chronić się przed osobami zaszczepionymi, na przykład przez zachowanie dystansu...
Pytanie: Jak patrzeć na osobę, która została zaszczepiona eksperymentalną szczepionką przeciwko COVID-19?
Odpowiedź: Każdy człowiek ma rozum i sumienie i jest zobowiązany do poszukiwania prawdy i postępowania zgodnie z nią. Jeśli, przez zaniedbanie, nie szuka prawdy, a sam sobie wyrządza szkodę na zdrowiu lub wyrządza ją innym, ponosi za to moralną odpowiedzialność i konsekwencje.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 139,16 (2/5/2021 do 16/5/2021)

„Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał.”Listy z UA 4/2021


Konferencja Episkopatu Polski odrzuca pokutę i prowadzi naród do piekła (26.4.2021)

Media doniosły, że Konferencja Episkopatu Polski wyraziła „poważny sprzeciw moralny” wobec szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson, ponieważ są one ściśle powiązane z zabijaniem nienarodzonych dzieci. Jaka jest ale w rzeczywistości postawa polskich biskupów?
Cytat: „Dlatego katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi preparatami ... chyba że są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami (zawodowymi...)”.
Odpowiedź: Co to za instrukcje - usprawiedliwiać z powodów zawodowych przyjęcie mRNA szczepionki zawierającej tkankę nienarodzonego dziecka! Biskupi tym katolikom pozwalają na stopniowe samobójstwo poprzez zmianę genomu.

WIDEO>>>


Franciszek Bergoglio promuje grzech przeciwko Duchowi Świętemu (23.4.2021)

Nad biurkiem w gabinecie nieważnego papieża Franciszka znajduje się obraz nagiego Jezusa obejmującego i głaszczącego twarz leżącego martwego Judasza, częściowo przykrytego czerwoną chustą. Obraz ten został opublikowany 1 kwietnia, w Wielki Czwartek, na pierwszej stronie „L'Osservatore Romano” pod tytułem „Judasz i skandal miłosierdzia”. To nie jest skandal miłosierdzia, to skandal apostazji! Tron papieski został przywłaszczony przez satanistę!
Ten, kto namalował ten obraz i ten, który zawiesił go na ścianie, świadomie ignoruje fakt, że miłosierdzie Boże może przyjąć tylko ten, kto pokutuje. Zuchwałe liczenie na miłosierdzie Boże jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu!


Przymusowe szczepienia 2021 - śmierć. W czym jest ratunek? (20.4.2021)

Odbywają się masowe szczepienia ludzi, chociaż miliony mogą z powodu eksperymentalnych szczepionek umrzeć. Jednak te szczepionki nie zapobiegają infekcji ani przenoszeniu wirusa.
Ze szczepionkami mRNA wiążą się trzy główne problemy:
Pierwszy problem - to poważne skutki uboczne. Większość instytucji ale niechce przyznać, że jest to konsekwencja szczepień. Zdrowi młodzi ludzie umierają kilka godzin po szczepieniu, ale do wiadomości publicznej podaje się, że to tylko zbieg okoliczności.
Drugim problemem spowodowanym przez mRNA szczepionkę jest patogenna aktywacja lub cytokinowa burza.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 127,1 (18/4/2021 do 2/5/2021)

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.”


Czy Abp Graubner będzie bronił czeskich dzieci? (13.4.2021)

Szanowny Arcybiskupie Janie!
Z Twoich publicznych przemówień wiadomo, że broniłeś nie tylko ortodoksyjnego nauczania Kościoła, ale także rodziny. Dziś czeskie dzieci znalazły się w bardzo krytycznej sytuacji. Z jednej strony zagrożone jest ich prawo do edukacji, a co gorsza, grozi im przymusowe szczepienie. Ty, jako arcybiskup i przewodniczący ČBK, masz moralny obowiązek stanąć w tej chwili jako prawdziwy pasterz Chrystusa w obronie praw czeskich dzieci i ich rodziców.
Z pewnością wiesz, że adwokatka J. Z. Hamplová przygotowała potężną prawną analizę rozporządzenia Ministerstwa Edukacji w sprawie przymusowego testowania nieletnich. Rozporządzenie narusza do 10 czeskich przepisów, konwencje międzynarodowe i Kartę Praw Człowieka! Co gorsza, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał przełomowy i przerażający werdykt, który naprawdę może doprowadzić do wprowadzenia obowiązkowych szczepień wszystkich dzieci i dorosłych w UE!


Bluźnierstwo przed katedrą w Wiedniu. Świnie symbolizują nieczyste demony. Kto je ma? (9.4.2021)

Przed katedrą wiedeńską podczas Świąt Wielkanocnych zgromadzenie satanistów maskujących się pod płaszczykiem ochrony zwierząt bluźnierczo przedstawiało Drogę Krzyżową. Krzyż niósł człowiek ze świńską głową. Jaka byłaby reakcja społeczności muzułmańskiej, gdyby Mahomet został w podobny sposób obrażony przed meczetem? Aktorzy prawdopodobnie nie przeżyliby tego.
Brutalne bluźnierstwo przed wiedeńską katedrą w największe święta chrześcijańskie powinno wywołać falę protestów w całej katolickiej Austrii! Kardynał Schönborn wraz z Watykanem powinni żądać sprawiedliwej kary za obrazę uczuć religijnych! Następnie powinni również odprawiać nabożeństwa pokutne i procesje, aby odpokutować za tak bezprecedensowe bluźnierstwo!


Wkład w nadchodzący szczyt „Prawda ponad strachem: Covid-19, szczepionka i wielki reset”

W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2021 r. odbędzie się szczyt z udziałem ponad 20 czołowych lekarzy, badaczy i prawników, na którym wystąpi również arcybiskup C.M. Viganò.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 119,164 (4/4/2021 do 18/4/2021)

„Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.”


Kard. Schönborn depcze Boże prawo i błogosławi sodomitów (1.4.2021)

Kardynał Schönborn 25 marca 2021 r. publicznie skrytykował dekret Kongregacji Nauki Wiary z 15 marca o niedopuszczalności błogosławieństwa tzw. par homoseksualnych. Schönborn pozyskał 350 austriackich księży, aby razem z nim nadal błogosławili sodomitów.
Cytat Schönborna: „Jeśli prośba o błogosławieństwo jest szczera, to w rzeczywistości jest to prośba o Boże błogosławieństwo na życiową drogę dwojga ludzi, niezależnie od ich sytuacji… wtedy to błogosławieństwo nie zostanie im odmówione”.
Odpowiedź: Zaczyna się od błogosławieństwa sodomitów, ale przy obecnej ideologii gender, której otwierają się prałaci typu Schönborn, można się spodziewać, że wkrótce pojawi się jakiś pan z kozą a ze szczerą prośbą, to kiedy prosi o błogosławieństwo na życiową drogę, zgodnie z nową nauką Schönborna nawet tej „parze” błogosławieństwo nie zostanie odmówione”.

WIDEO>>>Listy z UA 3/2021


Rok rodziny. Ale jakiej? LGBTQ? (30.3.2021)

19 marca 2021 r. pseudopapież Bergoglio ogłosił Rok Rodziny Amoris Laetitia. Powstają dwa podstawowe pytania:
1) Czy Bergoglio jest prawdziwym papieżem, czy też jako heretyk wzkluczył się z Kościoła? Odpowiedź jest jasna: nie jest prawdziwym papieżem; jest publicznym heretykiem, wykluczonym z Kościoła.
2) Drugie pytanie: czy adhortacja Amoris laetitia reprezentuje nauczanie Kościoła, czy też zawiera herezje? Odpowiedź jest również jasna: adhortacja jest heretycka, zaprzecza Bożym przykazaniom i obiektywnie obowiązującym normom moralnym.


Szczepionki przeciwko COVID-19 są bronią masowego rażenia - i mogą zniszczyć ludzką rasę

Dr. Vernon Coleman: https://www.vernoncoleman.com/humanrace.htm

Jeśli czytasz moje artykuły od jakiegoś czasu, wiesz, że nigdy nie przesadzam. Wiesz też, że w ciągu ostatniego roku moje prognozy, oceny i analizy były absolutnie trafne.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję twojej pomocy. Jeśli nie będziemy współpracować, jesteśmy skazani na zagładę. Potrzebuję Twojej pomocy, ponieważ z tym artykułem musimy dotrzeć do milionów. A ponieważ wielkie platformy i media głównego nurtu odmówiły mi dostępu, nie mogę tego zrobić bez сiebie.
Uważam, że to najważniejszy artykuł, jaki kiedykolwiek przeczytasz. Musisz się tym podzielić. Nie musisz nic robić przez kilka następnych dni, ale wyślij ten artykuł do wszystkich, których znasz lub nie wiesz, kto ma adres e-mail. I wyślij go każdemu dziennikarzowi, którego adres e-mail możesz znaleźć. Możesz go łatwo wysłać ze strony. https://www.vernoncoleman.com/

WIDEO>>>


Chrześcijanie, zbierzcie się przed kościołami 4 kwietnia! (25.3.2021)

Chrześcijanie, w Dniu Zmartwychwstania, 4 kwietnia, zbierzcie się przed kościołami! Koniec fałszywej pandemii!
Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który jest głosem proroczym, woła z autorytetu Boga: Chrześcijanie i ludzie dobrej woli, w Dniu Zmartwychwstania Chrystusa, 4 kwietnia 2021 r., zbierzcie się przed kościołami ze śpiewem i modlitwą świętując zmartwychwstanie Chrystusa! W ten sposób nastąpi również wasze duchowe zmartwychwstanie ze strachu i śmierci. Przed kościołami zrzućcie maski na ziemię! Zdepczcie ten znak niewolnictwa i zaprogramowanej śmierci!

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 119,9 (21/3/2021 do 4/4/2021)

„Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich.”


Zaprogramowane szaleństwo. Jaki jest ratunek? (20.3.2021)

Tak zwana pandemia, czy też tragikomiczny teatr, zdemaskował dziś korzenie ludzkiej głupoty. Na całym świecie rządy wszystkich państw ludzi w mediach okłamują i zmuszają ich do grania spektaklu z maskami, respiratorami, testami i ludobójczymi szczepieniami. Prawdziwi eksperci medyczni tę tak zwaną opiekę zdrowotną określają jako zbrodnię przeciwko ludzkości.
System opieki zdrowotnej ma obowiązek ratować życie i dbać o zdrowie. W nowym systemie stał się narzędziem ludobójstwa i niszczenia zdrowia. To jest szaleństwo.
Lekarze złożyli przysięgę Hipokratesa. Mają obowiązek chronić życie. Dziś są zmuszeni postępować dokładnie odwrotnie. Stają się narzędziami zaprogramowanego ludobójstwa! To najpoważniejsza zbrodnia i szaleństwo!

WIDEO>>>


Kościół katolicki nie ma papieża, jest stan sede vacante (16.03.2021)

Urząd papieski okupuje i na czele Kościoła katolickiego dziś stoi największy arcyheretyk wszechczasów, Jorge Bergoglio, tak zwany Franciszek. Promuje bałwochwalstwo (2019), legalizację współżycia sodomitów (2020) i chipowanie (2020). Kto jest mu posłuszny, zdradza Chrystusa i jest na drodze do wiecznego potępienia. To paradoks, że ktokolwiek mówi prawdę o Bergoglio w kręgach katolickich, jest natychmiast piętnowany jako największy wróg Kościoła. Wielu katolików uważa, że broniąc Franciszka Bergoglia, bronią Jezusa Chrystusa Dzisiaj jest to ale dokładnie odwrotnie. Ten, kto broni arcyheretyka Franciszka, sprzeciwia się Chrystusowi. Ponieważ papiestwo jest okupowane przez heretyka, Kościół katolicki nie ma papieża. Teraz jest stan sede vacante! Trwa tak długo, jak długo heretyk zajmuje urząd. W żadnym wypadku Judasz i zdrajca Chrystus nie może być widzialnym reprezentantem Chrystusa.


Manifest katolicki i mobilizacja duchowa do Dnia Zmartwychwstania 4 kwietnia 2021 r (11.3.2021)

Drodzy katoliccy biskupi, kapłani i wierzący! Na co czekacie? Jeśli staniecie w obronie Chrystusa, nie możecie niczego stracić. Kiedy stracicie życie dla Chrystusa i Jego ewangelii, Jezus obiecuje je odzyskać (Mk 8:34). Ale jeśli chcecie uratować swoje życie poprzez współpracę z satanistycznymi szczepieniami, stracicie życie ziemskie i wieczne. To jest słowo Jezusa. To wyzwanie wiąże sumienie każdego z was. Tego Bóg wymaga od każdego z was. Z tego listu będziesz pociągnięty do odpowiedzialności na Bożym sądzie w godzinie śmierci. Będziesz albo zdrajcą, albo bohaterem. Zostaniesz zbawiony lub potępiony. Już dziś każdy musi zdecydować!

WIDEO>>>


List nie tylko dla polskich biskupów i księży na Wielki Post 2021 r (9.03.2021)

Drodzy Biskupi i Kapłani Polski!
Polska znajduje się pod ogromną presją, aby przyjąć szczepionkę mRNA i przeprowadzić Wielki Reset, którego końcowym rezultatem będzie likwidacja chrześcijaństwa i narodu polskiego.
Kościół pod przewodnictwem papieża Judasza do tej pory intensywnie pracuje nad duchowym i fizycznym samozniszczeniu. Jeśli Polska zacznie pokutować, nastąpi przebudzenie nie tylko w polskim Kościele, ale i w całym narodzie! Będzie to przykład dla całego Kościoła katolickiego i dla całego świata. Satanizacja, połączona z Wielkim Resetem, szczepieniami i chipowaniem, zostanie zatrzymana. Przede wszystkim chodzi tutaj o wieczne zbawienie milionów! Drodzy biskupi i księża polscy, czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem?


Słowo Życia – Ps 116,16 (7/3/2021 do 21/3/2021)

„O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany.”


Anatema na pseudopapieża Bergoglia, tak zwanego Franciszka, za promowanie zakazanego eksperymentu na ludziach (5.03.2021)

Największą tragedią jest to, że chociaż niezweryfikowana w poprawny sposób szczepionka, która jest zakazanym eksperymentem na ludziach i zbrodnią przeciwko ludzkości, jest promowana przez wielu biskupów, teologów i lekarzy katolickich, nadużywających władzy kościelnej. Wszyscy odwołują się na tak zwanego papieża Franciszka, który zmusił pracowników Watykanu do szczepień pod groźbą utraty pracy. Czyniąc to, stworzył zgubny precedens dla Kościoła i świata. Używa hasła „szczepionka dla wszystkich” i obłudnie twierdzi, że ci, którzy nie są szczepieni, grzeszą przeciwko innym, ponieważ stanowią dla nich zagrożenie. Eksperci nie tylko że temu zaprzeczają, ale także opublikowali odkrycie, że kto otrzyma szczepionkę mRNA, staje się niebezpieczny dla innych i musi zostać odizolowany. Biblia ostrzega, że karą za chipowanie jest jezioro ognia. Planowana seria szczepionek jest częścią procesu chipowania ludzkości.


Anatema na prof. MUDr. Jozefa Glasę za promowanie zbrodni przeciwko Bogu i ludzkości (5.03.2021)

Naród słowacki jest oburzony medialnymi wypowiedziami katolickiego lekarza Józefa Glasy, członka podkomisji do spraw bioetyki z Teologicznej Komisji KBS. W telewizji porównał niebezpieczną szczepionkę mRNA do tego samego daru, co narodziny Zbawiciela. To bluźnierstwo! Co więcej, bezczelnie i sugestywnie zastraszał wierzących, że poważny grzech popełniają ci, którzy odmawiają przyjęcia szczepionki. To kolejne przestępcze kłamstwo i manipulacja. Autorytet katolickiego lekarza i eksperta, blisko związanego z Konferencją Biskupów Słowacji (KBS), został wykorzystany do masowej kampanii i rażącej zbrodni przeciwko Bogu, Kościołowi i narodowi. Tym aktem prof. MUDr. Józef Glasa ściągnął na siebie karę ekskomuniki z Kościoła Chrystusowego - anatemę (Ga 1:8-9).


Jak rozumieć oświadczenie Biblii o jeziorze ognia w odniesieniu do szczepienia? (3.3.2021)

Pytanie: Jaka jest istota potępienia, ogłoszona w Biblii w Apokalipsie 14, jako kara za przyjęcie znaku bestii?
Odpowiedź: Głównym powodem niemożliwości zbawienia, opisanym w apokalipsie 14, jest podporządkowanie systemu antychrysta i przyjęcie jednoznacznie widocznej formy tego podporządkowania = chip. Ten chip niesie znak bestii 666. Akt otrzymania jest bezpośrednio poprzedzony przez dobrowolną decyzję człowieka, aby odrzucić Boga i jego ostrzeżenie w Słowie Bożym, a także ostrzeżenia ekspertów medycznych, którzy z ich pozycji mogą poznać prawdę i ostrzegają innych nawet kosztem prześladowań. Kto w tych okolicznościach, to jest świadomie, przyjmuje chip, popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Otwiera się demonicznemu opętaniu, niezdolność do przeciwstawienia się duchowi zła i jego systemu, dla którego wyrzekł się własnej woli.

WIDEO>>>Listy z UA 2/2021


Czy (arcy)biskup wytrzyma przed ludzkim i Bożym sądem, kiedy nadużywa urzędu do promowania przestępczych szczepień? (27.02.2021)

Musimy rozróżniać: jest Kościół Chrystusowy, który przestrzega przykazań Bożych i szanuje podstawowe prawdy - dogmaty - niezbędne do zbawienia, a z drugiej strony jest bergoliańska sekta (Deep Church), która utrzymuje większość Kościoła katolickiego w niewoli kłamstwa. Stopniowo prowadzi do wczesnego i wiecznego piekła nadużywając najwyższego autorytetu. Dlatego dzisiaj każdy kapłan, ale także każdy wierzący, musi się zastanowić, kogo słuchać: czy tego biskupa i kapłana, który jest wierny Chrystusowi i jest prześladowany, czy tego, który tylko mówi, że jest wierny Chrystusowi, ale w rzeczywistości tworzy wewnętrzną jedność z arcyheretykem Bergoglio i promuje system satanizacji poprzez zbrodnicze szczepienia. W końcu każdy z nas będzie odpowiedzialny przed Bogiem za swoje decyzje. Liczy się to, komu służymy - Bogu czy diabłu, Chrystusowi lub antychrystowi. Zgodnie z tym otrzymamy wieczną nagrodę w niebie lub wieczną karę w piekle.


Słowo Życia – Ps 112,1 (21/2/2021 do 7/3/2021)

„Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.”


Korzenie obecnego głębokiego kryzysu w Kościele (20.2.2021)

Kulminacją apostazji w Kościele jest sam odstępczy Watykan, na którego czele stoi tak zwany Franciszek Bergoglio. Arogancko intronizował modłę Pachamamę w głównej bazylice św. Piotra, stara się zalegalizować związki sodomitów i promuje szczepionkę mRNA, która zmienia ludzki genom i jest integralną częścią chipowania, przed którym Biblia ostrzega karą w jeziorze ognia. Ponadto intensywnie promowany program szczepień jest środkiem do masowej eliminacji 6 miliardów ludzi! Z postawą Bergolia, dotyczącą zdrady nauk Chrystusa i programu ludobójstwa, tworzy jedność cała bergoliańska sekta, zajmująca najwyższe urzędy we współczesnym Kościele.


Arcybiskup B. Bober pokazał się jako Judasz i grabarz Słowacji (16.2.2021)

Arcybiskup Koszyc B. Bober wraz z premierem Matowiczem promują masowe szczepienia nową, właściwie nietestowaną szczepionką mRNA. Oboje chłodno bojkotują pilne ostrzeżenia największych światowych specjalistów w dziedzinie immunologii i wirusologii, a także fakt, że firmy farmaceutyczne nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć.
Cytuj arcybiskupa Bobera: „Od prawie roku przeżywamy trudny okres pandemii COVID. To czas próby dla całego naszego społeczeństwa, a nawet dla całej ludzkości ”.
Komentarz: Tak, naprawdę żyjemy w czasach próby, okazało się, którzy ludzie szukają prawdy i życia, a którzy kłamią i promują śmierć w wyniku szczepień. Tacy grabarze są zarówno w sferze obywatelskiej, jak i kościelnej. Są to głównie pseudo-papieże Franciszek Bergoglio. Teraz do grabarzy dołączył i arcybiskup B. Bober.


Słowo Życia – Ps 105,4 (7/2/2021 do 21/2/2021)

„Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!”


BKP: Focolari ma nową prezydentkę z duchem New Age (6.2.2021)

Margaret Karram, Arabka, która studiowała judaizm w Los Angeles i pracowała we włoskim konsulacie w Jerozolimie, została 31 stycznia 2021 roku wybrana na nowego prezydenta ruchu Focolari. Ma duchową jedność z Bergoliem w kwestii synkretyzmu, oraz szacunku dla demona Pachamamy, a także w kwestii islamizacji Europy poprzez programowaną imigrację. Jest zwolenniczką Bergoliowego światowego braterstwa, a także legalizacji sodomii. Prezydentka jest z nim w jedności i w promowaniu ludobójczej i chipizacyjnej szczepionki „dla wszystkich”, przed którą pilnie ostrzegają prawdziwi eksperci medycyny i Pismo Święte.


BKP: Jaki jest pogląd Boga na szczepienia mRNA? (4.2.2021)

Chrześcijanie chcą wiedzieć, jak w swoim sumieniu odnosić się do globalnych i przymusowych szczepień.
Bizantyjski Katolicki Patriarchat w autorytecie proroczym i apostolskim przed destrukcyjną szczepionką pilnie ostrzega.
Prawdziwi eksperci, ale także rozsądek, sumienie i Boże słowo zdecydowanie ostrzegają przed niebezpieczną mRNA szczepionką! Bizantyjski Katolicki Patriarchat w imieniu i autorytecie Trójjedynego Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego przed tym destrukcyjnym szczepieniem ostrzega. Jednocześnie Patriarchat zobowiązuje przed Bogiem w sumieniu wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli do zjednoczonego i kategorycznego oporu.

WIDEO>>>Listy z UA 1/2021


BKP: Jeszcze 40 dni, a współczesna Niniwa zostanie zburzona! /dla Chrześcijan w USA/ Część 2 (29.1.2021)

Drodzy Chrześcijanie Ameryki!
Сzego można się spodziewać po wyborach prezydenckich, kiedy oficjalną władzę po czterech latach ponownie przejmuje Deep State? Kieruje ludobójczą polityką planety, w tym Ameryki, jak powiedział Bill Gates. Jest to system śmiertelnie niebezpiecznych szczepień szczepionką mRNA, promowany przez władzę ciemna i terroryzm medialny. Joe Biden po inauguracji ogłosił, że pozwoli zaszczepić sto milionów Amerykanów w ciągu trzech miesięcy! W tej sytuacji po wyborach wasza walka jest podobna do walki Dawida z Goliatem.

WIDEO>>>


BKP: Jeszcze 40 dni a współczesna Niniwa zostanie zburzona! /do biskupów i księży/ Część 1 (28.1.2021)

Pan przemówił do Jonasza”. On musiał pilnie ostrzec: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona!”. Jonasz ale uciekał od swojej odpowiedzialności.
Bóg dał swoje słowo Kościołowi, słowo, które daje życie wieczne, słowo prawdy, które jest nierozerwalnie związane z pokutą. Kościół jest zobowiązany do głoszenia prawdy o zbawieniu całemu światu. Dziś dzieje się odwrotnie. Głosi się anty-skrucha. Zamiast misji rozpoczęła się od II Watykańskiego Soboru anty-misja pogaństwa, hinduizmu, buddyzmu, islamu ... Zamiast prawdy, apostatyczny Watykan, proklamuje kłamstwo, w przeciwieństwie do ekspertów medycznych, na temat COVID-19, promuje ludobójcze szczepienia, intronizuje demona Pachamamę i stara się o legalizację związków homoseksualnych.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 77,3 (24/1/2021 do 7/2/2021)

„Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.”


Covid-cyrkowcy uczynili z Benedykta XVI swojego niedźwiedzia (16.1.2021)

Efektywnym sposobem wpływania na opinię publiczną w celu przyjęcia śmiertelnie niebezpiecznej szczepionki się dziś, między innymi, stają nadużywane autorytety. W tym celu opublikowano wiadomość: „Benedykt XVI (94) i wszyscy jego domownicy otrzymają szczepionkę przeciwko Covid-19, powiedział arcybiskup Georg Gänswein niemieckiej Agencji Episkopatu (KNA)”.
Celem jest przełamanie opinii publicznej na temat przyjęcia szczepionki. Ten gest ma zagłuszyć ostrzegawczy głos prawdziwych ekspertów i zmusić katolików do masowych szczepień.


Eksperci ostrzegają, ale Bergoglio mówi o szczepieniach: „Trzeba to zrobić!” (15.1.2021)

Publiczna dyskusja naukowców ujawnia istotę tak zwanej nowej szczepionki mRNA, która tak naprawdę nie jest tradycyjną szczepionką, ale jest narzędziem do masowego okaleczania i ludobójstwa.
David Martin: Musimy wyrazić się jasno. Używają terminu „szczepionka”, aby przemycić tę rzecz w ramach wyjątków dla zdrowia publicznego. To nie jest szczepionka. Chodzi o mRNA pokrytą warstwą tłuszczową, która wnika do komórki ... aby ta rozpoczęła tworzyć patogen.
Promowanie pod pozorem szczepionki środków masowego okaleczania, a następnie unicestwiania ludzkości, to najpoważniejsza zbrodnia wszechczasów! Ludzkość musi postawić Bergoglio przed międzynarodowym trybunałem jako masowego przestępcę i masowego mordercę! Trzeba to zrobić! To trzeba zrobić! Za żadną cenę nie wolno nam przyjąć szczepionki!

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 69,15 (10/1/2021 do 24/1/2021)

„Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny!”


Amerykanie! Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem! /Mt 17/ (8.01.2021)

W jakiej sytuacji jest teraz Ameryka? Po oszustwach w wyborach prawie przejmuje władzę Deep State, przygotowując upadek gospodarczy i stopniowe ludobójstwo poprzez szczepienia.
Drodzy chrześcijanie USA, aby Bóg uczyni cud i ocalił Amerykę zależy również na was! Słowo Jezusa jest nadal aktualne: „Proście, a otrzymacie!” O co prosić? O ochronę przed ludobójczymi szczepieniami i jeziorem ognia. Jezus powiedział o pewnym rodzaju (gr. genos) demonów, że „wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17:21).


Biskupi USA, oddzielcie się od sekciarskiego Bergogliizmu! (1.1.2021)

Kościół katolicki pod rządami Bergoglio staje się niebezpieczną organizacją, która współpracuje z masowymi mordercami nad zagładą ludzkości. Dziś Stany Zjednoczone są nadzieją dla Kościoła i świata. Jak nadejdzie ocalenie? W tej kryzysowej sytuacji, która powstała po sfałszowanych wyborach, wojsko musi przejąć władzę, aby przywrócić porządek w Stanach Zjednoczonych (zob. General Jehu, 2 Krl 9-11). Najpierw muszą ukarać przestępców, którzy inicjują lub wspierają ludobójstwo USA i ludzkości. Ci przestępcy znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przyczyną przejęcia władzy siłą militarną jest nie tylko rażące fałszowanie wyborów prezydenckich, ale przede wszystkim uratowanie Ameryki od zapoczątkowanego już ludobójstwa.
Listy z UA - 2020


Listy z UA 12/2020


Jak pokonać śmierć /część 4/ (28.12.2020)

Największą wartością jest życie wieczne. Musimy więc liczyć się z tym, że diabeł będzie chciał nam go ukraść. Będzie chciał nas oszukać, abyśmy zaakceptowali śmiertelnie niebezpieczne szczepienia związane z chipizacją jako coś zupełnie normalnego, a tym samym stracili życie wieczne. Człowiek woli unikać kłopotów i nie przyznaje się, że to prowadzi go do jeszcze większych problemów, których nie da się rozwiązać. Dlatego codzienna modlitwa jest tak ważna, utrzymuje nas w prawdzie i czujności, abyśmy nie ulegli systemowi kłamstwa.
Pismo mówi, że wiara zwycięża świat. Wiara w Jezusa Chrystusa zwycięża śmierć! On powiedział: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11:25).


Słowo Życia – Ps 59,3 (27/12/2020 do 10/1/2021)

„Wyrwij mnie od złoczyńców, i od mężów krwawych mię wybaw!”


Czy Franciszek Bergoglio jest antychrystem, czy też powinniśmy spodziewać się innego? (26.12.2020)

Czy Franciszek Bergoglio jest antychrystem, czy też powinniśmy spodziewać się innego? Idźcie i głoście ludziom to, co widzicie i słyszycie: wielu, którzy widzieli, jest ślepych, wielu, którzy słyszeli, jest głuchych, a wszystkim jest głoszona fałszywa ewangelia (por. Ga 1: 8-9; Mt 11: 2-5)
Fałszywa ewangelia w 7 punktach:
1) Intronizacja demona Pachamamy
W 2019 roku Bergoglio intronizował demona Pachamamę w głównej bazylice Kościoła katolickiego. W ten sposób uczynił gest publicznego wyrzeczenia się Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, a jednocześnie gest przyjęcia ducha antychrysta. Bergoglio wielokrotnie ekskomunikował się z Kościoła za swoje zbrodnie. Całkowicie odpadł się od Boga i popełnił największą zdradę. Musi to być jasne dla każdego zwykłego katolika, nie tak dla biskupa czy księdza. Dla kogo to nie jest jasne, jest ślepy duchowo.


Krótka diagnoza głębokiego kryzysu w Kościele /część 3/ (25.12.2020)

Pytacie, gdzie znaleźć stały punkt w tym zamieszaniu, pośród morza kłamstw i oszustwa? Gdzie znaleźć czystą miłość, gdzie znaleźć pewność i bezpieczeństwo, kiedy na czele Kościoła stoi teraz ten sam duch, który od kilkudziesięciu lat promuje satanizację i ludobójstwo na świecie? Nadszedł czas, należy zwrócić się do Boga i znaleźć osobistą relację z Nim. Dlatego tak ważna jest modlitwa i czytanie Pisma Świętego oraz Życia świętych i męczenników, którzy są dla nas wzorem prawdziwego Kościoła.


Demon śmierci chce zabić twoje dzieci i ciebie poprzez szczepienie /część II/ (22.12.2020)

Drodzy młodzi ludzie, chłopcy i dziewczęta, chcecie założyć rodzinę, mieć dzieci. Dzisiaj jednak kontroluje ludzką populację demon śmierci. Na każdym etapie życia dziecka stara się go fizycznie, moralnie i duchowo zabić lub okaleczyć. Przyszła mama i przyszły ojciec czekają na dziecko. Jednak już podczas pierwszej wizyty kontrolnej matka jest pod ogromną presją, aby dokonać aborcji, ponieważ mówi się, że dziecko jest zagrożone zespołem Downa lub innymi zespołami lub autyzmem. Ale rzeczywistość jest taka, że dziecko jest zdrowe.


Czy Bóg ostrzega przed nową szczepionką poprzez służbę prorocką? (22.12.2020)

Pojawiła się nowa szczepionka, przed którą prawdziwi lekarze pilnie ostrzegają, mimo że są za to prześladowani. Jest jednak siła, która bojkotuje to ostrzeżenie i gwałtownie promuje szczepienia tą śmiertelnie niebezpieczną szczepionką.
Celem tego ostrzeżenia przed nową szczepionką jest uratowanie jak największej liczby osób przed okaleczeniem, planowanym zabójstwem i wiecznym potępieniem.


Świąteczne „Gloria” w USA (List pasterski)

My, biskupi Stanów Zjednoczonych, zwracamy się do was, drodzy katolicy w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w tym okresie Bożego Narodzenia, ale także w krytycznym momencie, który nadszedł. Niemniej jednak w tym roku to bożonarodzeniowe „dziś” musi stać się niezwykle aktualne - tak, dziś urodził się wam Zbawiciel, dziś przyszedł, aby ocalić swój Kościół i Amerykę przed klątwą i planowanym ludobójstwem. Dziś możemy całym sercem śpiewać razem z aniołami to radosne „Gloria” - Chwała Bogu na wysokościach!
Drodzy bracia i siostry, naszym obowiązkiem jest dać wam właściwą duchową orientację w oparciu o prawdziwą diagnozę aktualnej sytuacji. Jeśli chodzi o sferę polityczną, gospodarczą, medyczną i nie tylko, zdajemy sobie sprawę, że wy, którzy śledzą tylko oficjalne media, które są w rękach propagandystów globalizacji, jesteście zdezorientowani. Ci z was, którzy słuchają również drugiej strony, która jest celowo uciszana, i szczerze szukają prawdy, mogą sformułować własną obiektywną wizję wydarzeń, które obecnie się rozgrywają.


Świąteczna reforma (List pasterski)

Niniejszym my, biskupi Czech i Morawy, oświadczamy przed całym Kościołem, że Franciszek Bergoglio został ekskomunikowany z Kościoła za swoje herezje i zbrodnie. Dlatego oddzielamy się od tej martwej kończyny - od nieważnego papieża Bergoglio - i oświadczamy, że z nim, jako z apostatą, nie mamy nic wspólnego. Jednocześnie prosimy nuncjusza watykańskiego o opuszczenie Pragi. Na podstawie Pisma Świętego Gal 1:8-9 oraz na podstawie konstytucji dogmatycznej Cum Ex Apostolatus Officio w Republice Czeskiej wystąpił stan Sede Vacante.
Zobowiązujemy wszystkich księży w Czechach i na Morawach, aby od IV Niedzieli Adwentu, czyli od 20.12.2020 roku, już nie wspominali w Liturgii imienia arcyheretyka i apostaty Franciszka Bergoglio.
Tegoroczne Boże Narodzenie będzie rzeczywiście świętem narodzin Chrystusa w Kościele czeskim i narodzie czeskim! Rzeczywiście, spełni się słowo ewangelii: „Dziś narodził się wam Zbawiciel!” On uratuje nas przed planowanym ludobójstwem.


Dlaczego Franciszek Bergoglio zaszczepi Watykan (19.12.2020)

Media katolickie (11 grudnia 2020) ogłosiły, że Bergoglio planuje szczepić swoich pracowników przeciwko COVID-19 w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
Komentarz: Dlaczego Bergoglio ujawnia ten plan? Stwarza precedens dla większości populacji, aby zniszczyć instynkt samozachowawczy przed śmiertelnie niebezpiecznymi szczepieniami.
Cytat: „Planowane jest szczepienie szczepionką firmy farmaceutycznej Pfizer / BioNTech (bio-nanotechnologia)”.
Komentarz: Jaką firmę farmaceutyczną reklamuje Bergoglio? Bio-nanotechnologie wykorzystują szczepionkę do ukrytej formy chipizacji! Firma ta znana jest również z wykorzystywania tkanek dzieci zamordowanych w wyniku aborcji, które muszą zostać wyrwane za życia płodu, aby można je było wykorzystać do określonych celów! Nowa szczepionka zmienia genom zaszczepionego człowieka zmodyfikowanym RNA i DNA.


Ze stanowiska Bożego autorytetu w sprawie COVID-19 i nowych szczepień /część 1/ (14.12.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat pełni posługę apostolską i prorocką w czasie apostazji Watykanu. Chroni prawdy wiary przed herezjami i ostrzega ludzkość przed kłamstwami, które prowadzą do śmierci -; wczesnej i wiecznej. Patriarchat, wraz z prawdziwymi ekspertami medycznymi, radykalnie odrzuca śmiertelną szczepionkę przeciwko Сovid-19.
Niniejszym, w apostolskim i proroczym autorytecie przed Bogiem, zobowiązujemy w sumieniu katolików i wszystkich chrześcijan do przyjęcia prawdy i życia oraz do odrzucenia kłamstwa i śmierci, związanych z nowym przestępczym szczepieniem. Pan powtarza dzisiaj: „Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30,19b).

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 51,3-4 (13/12/2020 do 27/12/2020)

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!”


Odpowiedź na zbrodniczy dokument Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) dotyczący szczepień (9.12.2020)

Сytat KBS: „Instytucje watykańskie w odpowiednich dokumentach (…) wyjaśniają, że szczepienie ze strony lekarzy i tych, którzy szczepionkę przymują jest moralnie dopuszczalne jak szczepić tak i być zaszczepiony nawet taką szczepionką” (zawierającą komórki abortowanych dzieci).
Odpowiedź: W przypadku szczepień nowymi niebezpiecznymi szczepionkami, dokumenty watykańskie nie są zgodne z nauczaniem katolickim a także rażąco zaprzeczają naturalnym zasadom etycznym i moralnym. KBS paradoksalnie próbuje bronić niemoralną stronę szczepionek zawierających komórki abortowanych dzieci, aby egzekwować obecne szczepieńa, które zagrażają Słowacji. Tymi szczepieniami kieruje Bill Gates za pośrednictwem WHO i UE. Nowa szczepionka zmienia ludzki genom, pozostawia cyfrowy ślad i jest już formą chipowania.

WIDEO>>>Listy z UA 11/2020


Manifest adwentowy biskupów USA - 2020

Drodzy katolicy w Stanach Zjednoczonych!
Dzisiaj, 6 grudnia 2020 roku, w drugą niedzielę Adwentu, kierujemy do Was ten list pasterski. Nie tylko Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, ale i świat znajduje się w niezwykle dramatycznej sytuacji. W tych godzinach decyduje się o istnieniu i nieistnieniu samej Ameryki. Czy rozpoczęty już proces przygotowywanego duchowego i fizycznego ludobójstwa się zatrzyma? Politycznej pandemii, pod przykrywką Covid-19, towarzyszy bezsensowne noszenie masek, a w wielu krajach powtarzane testy antygenowe lub PCR. Celem są masowe szczepienia, a następnie chipowania, które kończą się redukcją ludzkości o 6 miliardów i wiecznym potępieniem chipowanych w jeziorze ognia.


Słowo Życia – Ps 42,2-3 (29/11/2020 do 13/12/2020)

„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?”


Biskupi Stanów Zjednoczonych, oddzielcie się od przestępczej propagandy szczepionek, którą niektórzy z was rozpoczęli (28.11.2020)

Drodzy Biskupi Amerykańscy,
byliśmy zdumieni komunikatem prasowym: przedstawiciele Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB), Mons. Kevin K. Rhoades i Arcybiskup Mons. Joseph F. Naumann zaapelowali do katolickich biskupów Stanów Zjednoczonych: Szczepienie nowymi szczepionkami przeciwko COVID-19 firmy „Pfizer” i „Moderna” nie jest niemoralne.
Odpowiedź: Tym ci dwaj biskupi twierdzą, że szczepienie nowymi szczepionkami przeciwko COVID-19 firmy „Pfizer” i „Moderna” jest moralne. To stwierdzenie jest wulgarnym kłamstwem, które ma tragiczne konsekwencje dla życia doczesnego i wiecznego.Firmy „Pfizer” i „Moderna” są dotowane tym samym i kierowane przez Gatesa, który jest największym jawnym działaczem na rzecz redukcji, czyli masowego ludobójstwa, właśnie poprzez szczepionki.


Odpowiedź na transmisję promocyjną „Czip pod skórą” prawosławnego kanału „Spas” (26.11.2020)

W Internecie został opublikowany rosyjski prawosławny program „Re:akcja” na temat „Czip pod skórą” kanału „Spas”. Zaproszono także działaczy prawosławnych, którzy bronili prawdy, a przez Skype udzielił krótkich specjalistycznych informacji prof. Katasonov. Jednak kierownictwo programu nie miało na celu ostrzeżenia prawosławnej publiczności przed czipowaniem, wręcz przeciwnie. Zaproszono również młodego mężczyznę, który miał pod skórą dwa czipy i je reklamował. Również i prawosławny ksiądz w sposób manipulacyjny propagował czipowanie. Jakie metody zostały użyte? Rażąca manipulacja, banalizacja prawdy, a nawet ośmieszanie Słowa Bożego.


Sobór Watykański II był heretycki. Bez uznania tej rzeczywistości przebudzenie nie jest możliwe. (23.11.2020)

Przypowieść Jezusa o niegodziwych winiarzach (Łk 20:9-19) w pełni odnosi się do Soboru Watykańskiego II i okresu posoborowego, którego kulminacją jest arcyheretyk Bergoglio. Bergoglio i odstępcza struktura zajmują i likwidują winnicę Boga.
Wraz z promowaniem modernisty Ronkaliego (Jan XXIII) na papieża doszedł do władzy, poprzez Sobór Watykański II, modernizm, wcześniej potępiony przez św. Piusa X. Jego herezje i duch świata (aggiornamento) spustoszyły winnicę Bożą, Kościół. Jednak ten anty-Kościół udaje prawdziwy Kościół Chrystusowy.
Z upoważnienia urzędu prorockiego i apostolskiego Bizantyjski Katolicki Patriarchat, jako proroczy głos na straży depositum fidei, już wcześniej ujawnił ten fakt o nieważności Soboru Watykańskiego II z powodu jego herezji i niszczycielskich owoców. Bez uznania tej rzeczywistości odrodzenie Kościoła nie jest możliwe.


Słowo Życia – Ps 39,7 (15/11/2020 do 29/11/2020)

„Człowiek jak cień przemija, na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.”


BKP docenia odważnych czeskich lekarzy (12.11.2020)

Bizantyjski Patriarchat Katolicki (BKP) wyraził ostatnio publiczne podziękowania w imieniu wszystkich szczerych chrześcijan i ludzi dobrej woli dla odważnych lekarzy w Niemczech, Ameryce, Włoszech, Hiszpanii i na całym świecie. Docenił ruch lekarzy, którzy odważnie i heroicznie przeciwstawiali się covid- histerii i nadużyciom nauk medycznych. Wielu lekarzy, ale także zwykłych obywateli, zachęciło to uczciwe uznanie i docenienie prawdziwych bohaterów medycyny. Dziś chcielibyśmy docenić ruch czeskich lekarzy, którzy nieustraszenie stanęli w obronie prawdy i zdrowia ludzi.


Wybory w USA i Konferencja Episkopatu (KE) (10.11.2020)

Obecnie toczy się walka o ujawnienie oszustwa w wyborach w USA. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (KE) José Gómez w szczytowym momencie walki psychologicznej publicznie gratuluje przedstawicielowi globalistów zwycięstwa, choć nie zostało to jeszcze rozstrzygnięte. Tym gestem paraliżuje bojowników przeciwko systemowi globalizacji. Ten system dzisiaj promuje czipowaną szczepionkę i redukcję, czyli ludobójstwo planety.

WIDEO>>>


Arcyheretyk Bergoglio ściąga klątwę na Kościół i narody. Bóg chce zdjąć klątwę. (9.11.2020)

Pod koniec października Bergoglio wydał nuncjuszom nakazy dla biskupów. Manipulując nimi, nakazuje im zatwierdzić i promować prawa dotyczące związków osób homoseksualnych. W rzeczywistości jest to sprzeczne z nauką Kościoła! Taki jest praktyczny wpływ propagandy homoseksualnej w filmie dokumentalnym „Francesco”. W nim Bergoglio zatwierdził nienaturalne i grzeszne prawa dla tzw. zarejestrowanych związków homoseksualnych i jako precedens ‒ przestępstwo adopcji dzieci przez homoseksualistów i pedofilów.


Słowo Życia – Ps 37,5 (1/11/2020 do 15/11/2020)

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał.”Listy z UA 10/2020


Ustawa ludobójcza w Polsce. Jaka jest reakcja biskupów i kapłanów? (30.10.2020)

Prezydent Trump miał odwagę stanąć w obronie Ameryki i powiedzieć:
„To jest walka o przetrwanie naszego narodu... Żyjemy tylko w iluzji demokracji, którą w rzeczywistości kontroluje garstka globalnych grup interesarjuszy. Będą kłamać, kłamać, kłamać... Ich środki finansowe są praktycznie nieograniczone... ich wpływ medialny jest bezkonkurencyjny. I wreszcie głębia ich niemoralności jest po prostu nieograniczona.”

WIDEO>>>


Martyres Christi /list do biskupów i kapłanów/ (28.10.2020)

Szanowni biskupi i kapłani, w tym czasie Bóg daje Wam i Wam powierzonym duszom trzy sposoby zbawienia:
1) wyrzec się współczesnych herezji,
2) wyznać ortodoksję,
3) przyjąć i szerzyć zobowiązanie modlitwy.
Tam, gdzie będą modlitewne straże, Bóg uchroni swoich wiernych od jeziora ognia.


Potrójna Boża klątwa na pseudo-papieża Franciszka Bergoglio (26.10.2020)

Obecna potrójna anatema za intronizację demona Pachamamy, za promowanie czipowanych szczepionek oraz aprobatę sodomii jest znakiem najwyższej apostazji odpadłego hierarchy, okupującego urząd papieski. Żaden katolik nie może słuchać ani naśladować tego nieważnego papieża - arcyheretyka. W przeciwnym razie spadnie na niego ta sama anatema - wykluczenie z Kościoła.


Bergoglio ponownie modli się z pogańskimi przywódcami do ich bogów (demonów) za przyspieszenie globalnej katastrofy (22.10.2020)

20 października 2020 roku odbyło się w Rzymie tzw. spotkanie międzywyznaniowe, na które Bergoglio zwołał przedstawicieli różnych kultów pogańskich. Potem modlił się z nimi do ich bogów (demonów), do których dołączył także swojego boga, który jednak nie jest prawdziwym Bogiem Trójjedynym. W takich spotkaniach pogaństwo jest postawione na tym samym poziomie co chrześcijaństwo i de facto jest uważane za równorzędną drogę do zbawienia. Ale to jest maksymalna herezja! Jest to fałszywa ewangelia, za którą spada Boża anatema: „Kto głosi inną ewangelię, choćby anioł z nieba, niech będzie przeklęty” (por. Ga 1:8-9).
Co w tej sytuacji powinien zrobić prawdziwie ortodoksyjny papież? Służyć głosem proroczym i jako dobry pasterz, na wzór Chrystusa, poświęcić własne życie za powierzoną mu trzodę.


W jedności z naszym papieżem Franciszkiem i Billem Gatesem - oczipowani i sprowadzeni do piekła (21.10.2020)

Po pierwszej fali sztucznej pandemii bezzasadnie jest promowana druga fala. Wśród głównych promotorów, oprócz ukrytych, znajdują się tzw. papież Franciszek i patriarcha moskiewski Cyryl. Obaj są odpowiedzialni za wydawanie rozkazów zbezczeszczenia Eucharystycznego Chrystusa, czyli za zbrodnię świętokradztwa.
Bergoglio popiera to ludobójstwo, więc biskupi i księża powinni konsekwentnie wygłaszać w liturgii „w jedności z naszym papieżem Franciszkiem i Billem Gatesem”, oczipowani i sprowadzeni do piekła.
Będą biskupi i księża pokutować i wreszcie przestaną mantrować jedność z mordercą Kościoła i ludzkości?

WIDEO>>>


Biskupi i kapłani Polski, pokutujcie! (20.10.2020)

Weźcie przykład z odważnych lekarzy, którzy zorganizowali w Niemczech milionową demonstrację przeciwko oszustwom, związanym z pandemią, i nadal starają się walczyć o prawdę. Bergoglio i wy w jedności z nim, wręcz odwrotnie trzymacie ludzi w bierności. Gdybyście się obudzili, wnieslibyście ducha gorliwości, a wierzący mogliby co miesiąc organizować w czasie tego kryzysu masowe demonstracje i pokutne procesje. Wystąpiliby lekarze specjaliści i gorliwi biskupi lub księża z wezwaniem do prawdziwej pokuty i nawrócenia.
Jeśli wy, biskupi i kapłani, powstaniecie, naród polski powstanie! Jeśli naród polski powstanie, powstanie Europa! Jeśli Europa powstanie dla Chrystusa, cały świat chrześcijański powstanie! Uświadomcie sobie swoją odpowiedzialność i strzeżcie się obojętności i niedbałości! Zacznijcie już dziś, jutro może być za późno! Bóg wam daje jeszcze szansę. Przed Bogiem będziecie z niej rozliczeni w godzinie swojej śmierci.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 27,8 (18/10/2020 do 1/11/2020)

„O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza.”


Podziękowanie odważnym lekarzom. A co Watykan? (16.10.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat, który broni podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary i moralności, z bólem zauważa, że choć głos prawdy odważnych lekarzy już wyraźnie zabrzmiał, koronapsychoza nie została jeszcze powstrzymana a trwa i groźba szczepień połączona z czipowaniem.
Wy, lekarze, pozostańcie w tej walce o prawdę wierni! Oby było więcej odważnych lekarzy, którzy byliby gotowi dokonać nawet wielkich poświęceń, aby prawda o koronapsychozie i ludobójczych szczepionkach wyszła na jaw, a ludzkość została ocalona. Największym przykazaniem, oprócz miłości do Boga, jest miłość do bliźniego. Ta jest ale związana z prawdą.
Bądźcie odważny i idźcie za przykładem bohaterskich lekarzy z przeszłości, którzy z miłości do bliźnich potrafili nawet poświęcić swoje życie. Bóg jest po waszej stronie! On nie pozostanie dłużnikiem. Po zmaganiach waszego życia czeka na was wieczna nagroda. Wytrwajcie!

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 23(22),1-3 (4/10/2020 do 18/10/2020)

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.”Listy z UA 9/2020


BKP: Krytyka wystąpienia nieważnego papieża Franciszka przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ /25 września 2020/ (30.9.2020)

Jaki był cel wystąpienia Bergoglio przed ONZ 25 września 2020 r., przed ogłoszeniem drugiej fali koronawirusa, która ma być kojarzona z czipowanym szczepieniem? Czy był to głos Boga, czy fałszywego proroka?
Wcześniej, 19 września 2020 roku, rozmawiał z przedstawicielami Banku Farmaceutycznego i podkreślił konieczność szczepień dla wszystkich!
Cytujemy z jego przesłania do ONZ:
Cytat: „Współczesny świat cierpi z powodu pandemii COVID-19, która doprowadziła do śmierci tak wielu ludzi”.
Odpowiedź: Bergoglio wciąż kłamie. Znalazło to odzwierciedlenie w okresie kwarantanny, która została ogłoszona na początku 2020 r., a także w przesłaniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ 25 września 2020 r. On nie bierze pod uwagę prawdziwych ekspertów medycyny, a mianowicie immunologii, wirusologii, bakteriologii... Co do zgonów innym razem powiedział, że zginęło milion ludzi. W rzeczywistości po prostu świadomie wywołuje panikę w celu promowania szczepień.


Konferencja Episkopatu Czech (KECZ) w Starej Bolesławie uruchomiła system masek (29.9.2020)

Szanowny Janie Graubnerze, arcybiskupie i prezesie KECZ, dlaczego podczas pielgrzymki w Starej Bolesławie ukryłeś członków KECZ za maskami? Jako przewodniczący KECZ miałeś obowiązek ich ostrzec: „Drodzy bracia biskupi, miejmy zdrowy rozsądek i bądźmy mężczyznami!” Każdy trzeźwy obywatel Republiki Czeskiej wie, że w tych dniach rozpoczął się kolejny etap zorganizowanego oszustwa. Pierwszy etap tej farsy polegał na założeniu kagańca, czyli maski na twarz. Prawdziwi eksperci medyczni określili noszenie masek za szkodliwe.
Maska jest dziś symbolem podporządkowania się tak zwanej pandemii. Czym ma się zakończć? Czipowanymi szczepionkami, którymi chcą zmienić ludzi w bioroboty i zmniejszyć ich liczbę. Ich koniec ma być w jeziorze ognia.
Czy nie znasz podstawowych prawd nauczania katolickiego, według których to wszystko diametralnie zaprzecza Ewangelii Chrystusa i Tradycji? Czy masz czelność postawić zbrodnie Bergoglia jako wzór w tym krytycznym momencie?

WIDEO>>>


BKP: Trzy listy o czystości serca /Trzeci list - do młodzieży o czystości i szczęściu/ (29.09.2020)

Gdybyśmy zapytali młodą osobę: „Czy chcesz być szczęśliwy?”, z pewnością odpowiedziałaby: „TAK!”, i podniosłaby obie ręce na zgodę. - Ale jak długo chcesz być szczęśliwy? Dzień, tydzień, rok? Dziesięć albo trzydzieści lat, całe życie aż do śmierci? Chcesz być szczęśliwy nawet po śmierci?
Człowiek w głębi duszy pragnie szczęścia, ale szczęścia prawdziwego, którego nikt mu nie odbierze. Sama myśl o jego zakończeniu przynosi smutek. Człowiek szuka szczęścia w relacjach międzyludzkich, w bogactwie, w ilości pieniędzy, w karierze, w ludzkiej chwale, w sukcesie, szczęścia szuka w przyjemnościach, w alkoholu, w narkotykach ale szczęścia tutaj nie znajdzie. Przychodzi rozczarowanie, jeszcze większa pustka, samotność i ból duszy. Już św. Augustyn wyraził pragnienie szczęścia słowami: „Ty stworzyłeś nas dla siebie, o Boże, a serce ludzkie jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie”.


BKP: Trzy listy o czystości serca /Drugi list - do osób żyjących w małżeństwie/ (28.9.2020)

Kulturowa Europa i Ameryka zostały zbudowane na fundamentach chrześcijańskich. Podstawową komórką zawsze była zdrowa rodzina, zbudowana na wierności małżeńskiej i nierozłączności na całe życie. Św. Władimir rządził Rusią Kijowską. Kiedy przyjął chrześcijaństwo, uwolnił swoje trzy żony i niewolnice i pozostał wierny jednej żonie aż do śmierci.
Jezus powiedział o małżeństwie: „Mężczyzna opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną; i będą jednym ciałem” (Mt 19:5), jedną istotą. „Albowiem co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19:6). Małżeństwo zatem zostaje wyniesione do sakramentu i wiąże się z nierozłącznością. Małżonkowie, składając ślub przed Bogiem i pobierając się, obiecują razem znosić dobro i zło aż do śmierci.


BKP: Trzy listy o czystości serca /Pierwszy list – do osób poświęconych Bogu/ (27.9.2020)

Pierwszy list - do osób poświęconych Bogu
Drugi list - do osób żyjących w małżeństwie
Trzeci list - do młodzieży o czystości
Pierwszy list
Drodzy Biskupi, Kapłani i Zakonnicy!
W siedmioczęściowym komentarzu BKP odpowiedział na propagowanie sodomii przez jezuitę J. Martina. Jaki, w przeciwieństwie do Martina, miał stosunek do niemoralności pogański mędrzec Diogenes? On chodził po placu w Atenach w ciągu dnia z latarką w dłoni, jakby czegoś szukał. Zapytany, czego szuka, odpowiedział: „Szukam człowieka”. Powiedzieli mu: „Czy nie widzisz tu tylu ludzi?”. Odpowiedział: „Oni nie są ludźmi, są zwierzętami, ponieważ kierują się jedynie zwierzęcymi instynktami i namiętnościami”. Niemoralność sprawia, że ludzie stają się drapieżnymi i niebezpiecznymi zwierzętami – bestiami, jeśli nie wcielonymi demonami. Natomiast ewangelia Chrystusa nadaje człowiekowi prawdziwą godność.


Biskupi i kapłani USA, zróbcie historyczny krok! (25.9.2020)

Drodzy Biskupi i Kapłani Stanów Zjednoczonych Ameryki!
Dlatego niech każdy z was stanie przed Bogiem i podejmie historyczną decyzję. Przestańcie wspominać w liturgii imię nieważnego papieża, który promuje homoseksualizm, całuje stopy transseksualistów, wielbi demona Pachamamę, oraz promuje czipowane szczepienia i zagłade ludzkości. Zamiast imienia tego apostaty zacznijcie wspominać imię nowego papieża: Carlo Marii Viganò. Wierzymy, że z powodu waszej miłości do Kościoła, on w tym trudnym czasie zaakceptuje urząd Piotra. Będzie tak mógł wspólnie z Wami skutecznie walczyć o duchowe odrodzenie krwawiącego Kościoła katolickiego. Bądźcie odważni! Bóg czeka na Twój krok wiary!

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 9,16 (20/9/2020 do 4/10/2020)

„Poganie wpadli w jamę, którą wykopali; noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym.”


Eksperci medyczni o szczepieniach, a co kościół? (14.9.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat przyjmuje informacje o szczepieniach od prawdziwych ekspertów medycznych. Wyciąga wniosek z perspektywy Biblii i tradycji kościelnej. To samo stanowisko co BKP, publicznie zajmuje i schiigumen Siergiej Romanow w Rosji, a wraz z nim prawosławni, którzy pozostają wierni swojej tradycji kościelnej. Natomiast oficjalna hierarchiczna struktura jak Kościoła katolickiego, tak i prawosławnego promuje tę niebezpieczną szczepionkę związaną z nanocząsteczkami, która jest antybiblijna i antyludzka.


Słowo Życia – Ps 2,1-2 (6/9/2020 do 20/9/2020)

„Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi.”


List otwarty do biskupów i kapłanów Białorusi (4.9.2020)

Kto powinien rozpocząć tę rewolucyjną i boską zmianę, do której wzywali prorocy Starego i Nowego Testamentu? Wy, drodzy biskupi i kapłani Białorusi! W jaki sposób? Pierwszym krokiem jest zaprzestanie wspominania w liturgii największego heretyka i odstępcy Franciszka. W ten sposób zdejmiecie klątwę z siebie, i z Białoruskiego Kościoła. Wiecie ale, że klątwę na Kościół Białorusi rzuca nie tylko Bergoglio, ale także Tadeusz Kondrusiewicz. Dlatego przestańcie wymieniać jego imię w liturgii. Zacznijcie!
Drodzy biskupi i kapłani, bądźcie przykładem dla młodych ludzi w prawdziwym duchu przemiany od kłamstwa do prawdy, od ścieżki diabła do naśladowania Chrystusa! Bądźcie bohaterami! Rozpocznijcie duchową rewolucję! Niech ogień Ducha Świętego płonie w Was gorliwością o zbawienie nieśmiertelnych dusz i duchowe przebudzenie całego Waszego narodu! Staniecie się błogosławieństwem dla Białorusi, a prezydent, który mimo ogromnej presji chroni ludzi przed samobójstwem, spowodowanym globalizacją, również wam podziękuje.

WIDEO>>>Listy z UA 8/2020


7 razy dziennie stań przed obliczem Boga (28.8.2020)

Ludzie dzisiaj intensywnie komunikują poprzez internet i telefony komórkowe na płaszczyźnie poziomej i zaniedbują duchową komunikację z Bogiem w płaszczyźnie pionowej. Modlitewna praktyka, którą tu proponujemy, jest bardzo stara, była przestrzegana przez Jezusa Chrystusa i apostołów (Dz 3:1). Jest to zwyczaj modlenia się co trzy godziny w ciągu dnia (Dz 10:3-9).
Do dziś te przedziały czasowe są zachowywane w niektórych klasztorach. Chwile wiary w ciągu dnia wzmacniają naszą więź z Bogiem. Dlatego przyjmijcie do swojego chrześcijańskiego życia wypróbowany porządek modlitwy!

WIDEO>>>


Pandemia, załamanie gospodarcze - reset i ekonomia Franciszka (27.8.2020)

Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się corocznie w Davos. Następne spotkanie zaplanowano na styczeń 2021 r. Będzie to po wyborach w USA. Wybory zadecydują, czy prezydent Trump, reprezentujący opozycję wobec ogólnoświatowej globalizacji, pozostanie na stanowisku. Niestety Rosja nie reprezentuje już tej opozycji. Wręcz przeciwnie, intensywnie promuje globalną kwarantannę i dygitalizację ludzi. Elity zadeklarowały, że jeśli Trump pozostanie prezydentem, ich plan - globalny reset gospodarczy, zainicjowany przez sztuczną pandemię się nie powiedzie. Globalny reset, zaplanowany przez tych architektów świata, ma na celu zamknięcie wszystkich państw, to znaczy wszystkich systemów gospodarczych i spowodowanie upadku ekonomicznego. Dzieje się tak, aby ludzkość znalazła się w beznadziejnym kryzysie i była gotowa przyjąć każde tzw rozwiązanie ratunkowe. W rzeczywistości będzie to samobójcze rozwiązanie w formie szczepionki z mikroczipem. To globalne samobójstwo ma być podstawą nowego systemu gospodarczego, który planuje wyeliminować 6 miliardów ludzi! Kluczową rolę odgrywa w tym wywoływanie kolejnych fal sztucznych pandemii i seryjnych szczepień, prowadzących do tego celu, czyli do ludobójczej redukcji.


Walka z grzechem, upadek, wyznanie, przebaczenie (26.8.2020)

Bóg szuka dziś dla zbawienia Stanów Zjednoczonych bohaterskich mężczyzn, którzy chcą walczyć z grzechem aż do przelania krwi (Hbr 12:4)
Jakie jest stanowisko Biblii w sprawie grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu?
Kiedy podczas ewangelizacji lub innej interwencji Bożej łaski, młody człowiek odwraca się od drogi grzechu i nawraca się do Boga wdaje się w ciężką walkę z najsilniejszą pasją, której wcześniej nawet za grzech nie uważał

WIDEO>>>


Czy jest możliwe, aby po Bergolio nastąpił prawowierny papież? (23.8.2020)

Na co chcecie czekać wy, wielu jeszcze prawowiernych biskupów i księży? Bergoglio nie czeka, ale się spieszy! Wie, że ma mało czasu. Promuje czipowanie poprzez szczepienia, naruszył wszystkie fundamenty Kościoła, deklarował heretyckie dokumenty. Pozostawanie pod jego nielegalnymi rządami - to samobójstwo duchowe, a wkrótce, w ramach redukcji, także i fizyczne.
Szczerzy kapłani i biskupi, módlcie się o stworzenie warunków dla prawowitego papieża. Może mieć miejsce pobytu poza Watykanem i może nawet poza Europą.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 1,1 (23/8/2020 do 6/9/2020)

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców.”


Czego Bóg oczekuje od kapłanów i pastorów w Ameryce? (22.8.2020)

Drodzy kapłani i pastorzy Ameryki!
Mówi się o globalnej kwarantannie, która ma się w tym roku ponownie rozpocząć, a także o obowiązkowych szczepieniach. Sam Gates mówi: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”. A co dalej? Tym się to nie skończy. Planowana jest zagłada nie miliarda, ale sześciu miliardów ludzi!
Co powinniśmy w tym, być może już apokaliptycznym czasie, konkretnie robić, aby ocalić siebie, powierzone dusze i całą Amerykę? Drodzy kapłani i pastorzy, Bóg stawia wam, jako swój wymóg, jeden dzień pokuty w miesiącu.

WIDEO>>>


Testament zmarłego Roberta Trumpa: Gatesa przed sąd za zbrodnie przeciwko ludzkości - jeszcze w tym roku! (18.8.2020)

Robert Trump, brat i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa, zmarł nagle. Media głównego nurtu podają tylko suche informacje. Z drugiej strony nieoficjalne media wskazują na jego odważną walkę z kilkoma obszarami przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się przeciwko pedofilii, czyli wykorzystywaniu dzieci przez elity, nawet w połączeniu z satanistycznymi orgiami. A co najważniejsze, otwarcie stanął w walce z Billem Gatesem. Na swoim Twitterze oskarżył go o zbrodnie przeciwko ludzkości. Wezwał do postawienia Gatesa przed sądem jeszcze do końca tego roku.

WIDEO>>>


Rehabilitacja domniemanego heretyka, czeskiego księdza Jana Husa (15.8.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) zwraca się do Episkopatu Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza do Konferencji Episkopatu Czech (CBK), o odpowiedzialne rozpoczęcie procesu rehabilitacji czeskiego księdza Jana Husa. Kard. Beran i Kard. Vlk podjęli już pewne kroki w tej sprawie. Jednakże ten słuszny obowiązek wciąż czeka na zakończenie.
BKP dokładnie przestudiował ortodoksyjne nauczanie Jana Husa i świadectwa jego moralnego i wzorowego życia kapłańskiego. W jubileuszowy dzień jego męczeństwa, czyli 6 lipca 2015 r., Patriarchat ogłosił jego kanonizację.


Klątwa, utrata rozsądku i sumienia - szczepienia (12.8.2020)

Życie ludzkie jest próbą, w której człowiek wybiera swoją wieczność: albo będzie w niebie z Bogiem, albo będzie z demonami w piekle. Dzisiaj system antychrysta za pomocą pozytywnych i dwuznacznych pojęć przedstawia zło jako dobro, a kłamstwa jako prawdę. W tym systemie pod hasłem aggiornamento doszło do apostazji na Soborze Watykańskim II. Do dziś Kościół Katolicki nie chce pokutować za apostazję i herezje ukrytych pod dwuznacznymi pojęciami, a tym samym niesie przekleństwo, gdziekolwiek się znajduje. Owocem Soboru Watykańskiego II była intronizacja demona Pachamamy, po której nastąpiło bezsensowne zamknięcie świątyń i nakaz zbezczeszczenia Świętej Eucharystii. Dziś ta zdrada przerodziła się w promocję szkodliwych szczepień. Watykan doskonale zdaje sobie sprawę, że według ekspertów medycznych szczepienie nie ma sensu i jest pierwszym etapem czipowania. Pseudopapież doskonale zdaje sobie sprawę, kim jest Bill Gates, który promuje likwidację 6 miliardów ludzi, ale współpracuje z nim na rzecz demonizowania i ludobójstwa ludzkości. Bergoglio doskonale zdaje sobie sprawę, że słowo Boże wyraźnie ostrzega przed wiecznym przekleństwem zaczipowanych osób w jeziorze ognia. Za pomocą czipowania osoba staje się biorobotem lub wcielonym demonem. To największa zbrodnia przeciwko ludzkości, jaka kiedykolwiek istniała.


Słowo Życia – Rz 8,38-39 (9/8/2020 do 23/8/2020)

„I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”


BKP: Lekarze-eksperci kontra klerykałowie o COVID-19 (3.8.2020)

Eksperci odważnie przeciwstawiali się zdradzieckiemu przywództwu WHO. Czy znajdą się i odważni biskupi, którzy przeciwstawią się zdradzieckiemu przywództwu Kościoła, na czele którego stoi Bergoglio? Oto152 biskupów bezczelnie sprzeciwiło się prezydentowi Brazylii, który odważnie sprzeciwia się koronapsychozie i z nią związanemu planowanemu ludobójstwu. Zdradzieccy biskupi zdołali się zjednoczyć! Biskup w Argentynie zlikwidował seminarium z powodu koronapsychozy, ponieważ seminarzyści nie chcieli przyjąć Komunii św. na rękę.Z taką beszczelnością zachował się przekupny biskup! Czy wśród was, którzy dotychczas pozostajecie w fałszywym posłuszeństwie, znajdzie się odważny biskup, który przestanie wspominać w liturgii mordercy Chrystusa i dusz, arcyheretyka Bergoglia?Listy z UA 7/2020


Ludzie! W przypadku koronawirusa w rzeczywistości wszystko jest inne! - Lekarz Vaclav Jordan

WIDEO>>>


Słowo Życia – Rz 8,36-37 (26/7/2020 do 9/8/2020)

„Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.”


Arcybiskup Vigano odpowiada Sandro Magistrowi

https://catholicfamilynews.com/blog/2020/07/06/abp-vigano-to-sandro-magister-i-do-not-find-anything-reprehensible-in-suggesting-we-should-forget-vatican-ii/
W ciągu ostatnich 10 dni zostały opublikowane krytyczne postawy wobec stanowiska arcybiskupa Vigano, że Sobór Watykański II powinien być po prostu „odrzucony” i jako całość „zapomniany” - te krytyczne stanowiska zostały opublikowane przez profesora Johna Paula Menena za pośrednictwem LifeSiteNews, Sandro Magistera przez L'Espresso i J. D. Flynna przez Katolicką Agencję Informacyjną.


Słowo Życia – Rz 8,35 (12/7/2020 do 26/7/2020)

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?”


Bizantyjski Katolicki Patriarchat ostrzega przed zagrożeniem 5G (10.7.2020)

Promocja 5G w Czechach ujawnia: Operator telefonii komórkowej Vodafone planuje zamknąć sieci 3G w Czechach od 31 marca 2021 r. i uwolni je dla bardziej nowoczesnego 5G, który pokryje większe czeskie miasta. Według Vodafone poprawi to obsługę klienta. Sieci 5G zaczęła na początku lipca jako pierwszy krajowy operator oferować komercyjnie O2. 5G zmieni wszystko – i będą to dramatyczne zmiany… ”
Artykuł promocyjny nie wspomina w najmniejszym stopniu o niebezpieczeństwach związanych z wprowadzeniem 5G. Podajemy fragmenty profesjonalnego artykułu, który wręcz przeciwnie zwraca uwagę na niezwykle groźny wpływ 5G na jednostki i społeczeństwo jako całość.


Prorocze słowo o zaprogramowanym szczepieniu i czipowaniu (7.7.2020)

Pierwsze pytanie: Ostatnia księga Biblii, Objawienie apostoła Jana, stwierdza: „Ci, którzy przyjeli znamię – chip (13:16-18), dostaną złośliwe wrzody (16:2), a na końcu znajdą się w jeziorze ognia (14:9-11; 19:20). Ten, kto nie przyjmie znamienia (czipowania), zyska życie wieczne (15:2; 20:4)”.
Czy te wersety odnoszą się do współczesnych zaprogramowanych szczepień i czipowania?
Bizantyjski Katolicki Patriarchat w autorytecie prorockim i apostolskim jednoznacznie odpowiada: TAK. Słowa w Księdze Objawienia 13:16-18 i późniejsze odnoszą się do współczesnego szczepienia, które jest już pewną formą czipowania, a jednocześnie odnoszą się do samych czipów.

WIDEO>>>Listy z UA 6/2020


Słowo Życia – Rz 8,33-34 (28/6/2020 do 12/7/2020)

„Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”


Struktura katolicka, ale już nie wiara katolicka (22.6.2020)

Mamy „katolicki” Watykan i Rzym, „katolickiego” papieża, kardynałów i biskupów, „katolickie” szkoły, seminaria i dyplomację, diecezje i parafie „katolickie”..., ale nie mamy już nauczania katolickiego, ani wiary katolickiej, ani katolickiego sentire cum Ecclesia. Czym jest, a czym nie jest wiara katolicka? Wiara katolicka jest najkrócej wyrażona w katechizmie przez sześć podstawowych prawd: 1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3) Bóg jest w Trzech Osobach. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Obecnie najwyższy autorytet kościelny naruszył wszystkie podstawowe prawdy wiary katolickiej. Nowa wiara Kościoła katolickiego nie jest już katolicką.


Słowo Życia – Rz 8,32 (14/6/2020 do 28/6/2020)

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?”


List otwarty do amerykańskich katolików i arcybiskupa Waszyngtonu (8.6.2020)

Drodzy katolicy, jesteście zobowiązani do posłuszeństwa Bogu, a jeśli ktoś, nawet jeśli jest papieżem, sprzeciwia się Bogu, ewangelii i przykazaniom Jezusa Chrystusa, nie możecie już mu jako odstępcy być posłuszni. Jeśli mu się podporządkujecie, wtedy spada na was przekleństwo Boże, które na nim spoczywa. Ten, kto powołuje się dziś na autorytet czciciela demona Pachamamy, zdradził Chrystusa i jest odstępcą. Należy wiedzieć, że Bergoglio nie jest ważnym papieżem. On nie jest ani następcą apostoła Piotra, ani namiestnikiem Chrystusa na ziemi.


Duchowa walka - szczepienie i czipowanie (7.6.2020)

Biblia wyjawia, że ci, którzy wierzą w kłamstwa, zaakceptują czipowanie. Ale ci, którzy się będą modlić i czynić pokutę, albo całkowicie odwrócą zniszczenie od danego terytorium, albo będą mieli światło i moc, by odmówić szczepienia i czipowania, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy zaakceptują chip, zostaną poddani wielkiemu cierpieniu. Najgorsze dla nich będzie jednak to, że będą podlegać władzy bestii i nie będą już w stanie czynić pokuty. Ich tragicznym losem wraz z bestią będzie jezioro ognia.
Dlatego jest to tak ważny czas, który Bóg daje nam, aby naprawdę zacząć dzisiaj od prawdziwej pokuty. Kiedy będziemy posłuszni i zaczniemy się modlić, Bóg da nam siłę, aby oświecić innych, a tym samym uratować ich życie i ich nieśmiertelne dusze.

WIDEO>>>


Krytyka listu Bergoglia do kapłanów z 31 maja 2020 (2.6.2020)

Cytat Bergoglia: „Wszyscy słuchaliśmy (podczas kwarantanny) liczb i wartości procentowych, którymi byliśmy zasypywani z dnia na dzień”.
Komentarz: Dlaczego Bergoglio nie słuchał prawdziwych statystyk, które wykazały, że liczby i procent śmiertelności były niższe niż w ubiegłym roku? W końcu Bergoglio zdaje sobie sprawę, że monitorowanie online, nawet zwykłej śmiertelności, jest technologią celowego wywoływania paniki.
Cytat: „... rękoma dotykaliśmy się bólu naszego ludu”.
Komentarz: Tymi w gumowych rękawiczkach? A z maską na twarzy? Kapłani zostali zmuszeni przez Bergoglia do dotykania nawet Ciała Pana gumowymi rękawiczkami, aby nie zostali oni tzw. infekowani - to jest bluźnierstwo i brutalne zbezczeszczenie Eucharystii!

WIDEO>>>Listy z UA 5/2020


Słowo Życia – Rz 8,31 (31/5/2020 do 14/6/2020)

„Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”


Szczepienie, czipowanie, redukcja o 6 miliardów (31.5.2020)

Jak można bezkarnie i publicznie mówić o planie masowego ludobójstwa 6 miliardów ludzi i dążyć do jego realizacji konkretnymi krokami? Jak to możliwe, że państwa nie będą się temu sprzeciwiać, a nawet pod groźbą sankcji będą to promować ? Chodzi tu przecież o najcięższą zbrodnię - zbrodnię przeciwko ludzkości! Jak to , że ten, kto to przygotowuje, nie jest karany? Przecież jest to system przestępczy z programem ludobójstwa, obejmujący Gatesowe szczepiąki i czipowanie.


Fałszywy globalny alarm o nazwie COVID-19 lub droga do totalitaryzmu.Wezwanie do urzędników publicznych (31.5.2020)

Szanowni prezydenci, posłowie, politycy, dziennikarze, lekarze, naukowcy, biskupi, księża i osoby publiczne!
Dzisiaj stajecie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Będziecie albo bohaterami, albo przestępcami. Przyczyny tego poważnego twierdzenia oparte są na faktach przedstawionych poniżej. Wzywamy was do przeciwstawienia się największemu w historii oszustwu politycznemu i medialnemu o nazwie COVID-19. Prosimy Was, abyście się nie poddawali presji psychicznej, zastraszaniu czy kampanii medialnej. Nie bądźcie zdrajcami, którzy swoim milczeniem lub bezczynnością ustanawiają nowy i najokrutniejszy totalitarny system historii. Na was spoczywa pełna odpowiedzialność za waszą osobistą decyzję oraz za los mieszkańców każdego kraju.


Kogo słuchać? (30.5.2020)

Jeśli chodzi o rozróżnianie, kogo należy słuchać, musimy przestrzegać podstawowej zasady: jakiego rodzaju ducha ma dana osoba i co zamierza! Oszust może działać jako największy dobroczyńca. Konieczne jest zatem ustalenie, jakie są owoce jego działalności. Piękne słowa, uśmiechy i poczucie familiarności nie wystarczą, trzeba spojrzeć na cel, do którego dąży.
Tragedią jest to, że wśród tych ludzi, którzy nadużywają autorytetu, jest dziś wielu przywódców kościelnych.
Uważajcie więc dzisiaj dobrze, kogo słuchacie!


Lucyfer - szatan i fałszywy mesjasz - antychryst (28.5.2020)

Chociaż Bergoglio i inni współcześni hierarchowie kościelni, odstępcy -a właściwie Judasze- nie są etnicznymi żydami, tworzą jedności z żydo-masonami. Promują program redukcji z taką samą, jeśli nie zwiększą intensywnością niż elity ponadnarodowe.
Jezus Chrystus jest jedynym zbawieniem dla wszystkich ludzi w tych apokaliptycznych czasach. „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11:25).


BKP dołącza się do biskupów Mołdawii i zwraca się do biskupów prawosławnych i katolickich: Zabrońcie czipowaniu! (22.5.2020)

Podstawowe informacje: W planie redukcji ludzkości najsilniejszym elementem jest czipowanie. Co jest niezbędne do tego, aby plan działał? System antenowy 5G. Wprowadzenie systemu 5G ma, oprócz tego, znaczący niszczycielski wpływ na organizm ludzki (powoduje szereg chorób - tzw. zespół 5G). Przykładem jest Wuhan w Chinach, gdzie pod koniec 2019 roku zbudowano 10 000 anten 5G. Aktywowali system, a ludzie korzystający z bezprzewodowego Internetu lub smartfonów padali jak muchy. Wszystko zostało natychmiast zamaskowane koronawirusem. Następnie ogłoszono planowaną pandemię.
Jakie rozwiązania zastosowali inżynierowie redukcji ludzkości? Szczepienia! Powszechnie wiadomo, że dzięki szczepionce dostają się do organizmu nie tylko toksyczne substancje, teraz także i nanochip. Niebezpieczna jest również szczepionka przeciw zwykłej grypie i ogólnie każda szczepionka!


Słowo Życia – Rz 8,28 (17/5/2020 do 31/5/2020)

„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.”


Biskupi, apelujcie do władzy lokalnej, aby otworzyła kościoły w dniu Pięćdziesiątnicy (31 maja), na wzór Stanów Zjednoczonych (24.05.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat zwraca się do wszystkich biskupów w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, Azji i Australii. Apelujcie do swoich prezydentów i rządów, aby wydali rozkaz otwarcia wszystkich kościołów w niedzielę 31 maja, w dzień wielkiego święta Zesłania Ducha Świętego.

WIDEO>>>


Modlitwa i post Bergoglia do wspólnego bożka (Pachamama?) za satanizację i czipowanie (13.5.2020)

Przypomnimy, czym jest Deklaracja z Abu Zabi. Zawiera heretyckie obwieszczenie Bergoglia, że wszystkie pogańskie kulty, które czczą demony, są uważane za wolę Boga. To rażące kłamstwo i herezja. Chociaż Bergoglio został publicznie upomniany za tę herezję, zamiast pokuty, podjął dalsze kroki – zainicjował Synod dla Amazonii i egzekwował dokumenty, dotyczące wprowadzenia pogańskich elementów, obrzędów i gest do liturgii. Wprowadził demona Pachamamę do Watykanu i teraz robi kolejny krok – wzywając katolików, aby wraz z poganami u demonów „wymodlili” i „wypościłi” czipowanie. To tragedia, że biskupi i księża katoliccy nadal w liturgii deklarują jedność z tym największym bluźniercą, heretykiem i odstępcą. Jeśli wierzący usłyszy jego imię w liturgii, niech cicho wypowie anathema (por. Ga 1, 8-9). Tym się od niej i od klątwy odzieli.


Kościół przeciwko Bergoglio i COVID-19 (9.05.2020)

Nieważny papież Franciszek Bergoglio i B. Gates promują czipizację przez wakcynację. Aby to osiągnąć, nadużywają sztucznie wywołanej paniki za pomocą COVID-19. Postawa Kościoła katolickiego, reprezentowana przez arcybiskupa C. M. Vigano, kard. Pujatsa, kard. Zena i innych biskupów,temu jest przeciwna. Dołączamy wezwanie kardynałów i osobistości świata, które popierają także biskupi Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu.
Żąda się, aby biskupi Kościoła katolickiego i innych Kościołów przed swoimi wiernymi i narodowymi rządami, wyraźili swoje poparcie dla chrześcijańskich i moralnych żądań, zawartych w tym wezwaniu.


Co robicie, biskupi Polski? (7.05.2020)

W tych to dniach upamiętniamy męczennictwo św. Stanislava (8 maja 1079). Ten biskup krakowski bronił praw Bożych nawet kosztem okrutnej śmierci.
Czego dokładnie dzisiaj żąda Bóg od was?
Wyzwiecie fałszywego papieża, aby publicznie czynił pokutę za bałwochwalstwo z Pachamamą. Dajcie mu znać, że Konferencja Episkopatu Polski przestaje go wspominać w liturgii, dopóki nie będzie czynił prawdziwej pokuty za swoje odstępstwo. To jest wasz pierwszy krok do pokuty. Bóg chce, abyście to uczynili. Bóg da wam światło na następne kroki dla dobra waszych duszy i dobra narodu polskiego.
Niech wam będą wzorem święci biskupi męczennicy św. Wojciech i św. Stanisław! Naśladujcie ich!


Czy chrześcijanin może słuchać heretyków i odstępców? (05.05.2020)

Dzisiaj katolik ma dwie możliwości: albo nie uznaje papieża-heretyka, albo go uznaje, a następnie wraz z nim jest pod klątwą - anathemou . Wykluczył się z Kościoła Chrystusowego i jest już w synagodze szatana. To ważna rzecz! To nie jest drobiazg! Chodzi o zbawienie każdego wierzącego! Ten, kto jest posłuszny heretykowi, nie słucha już Boga i sprzeciwia się Chrystusowi i Jego ewangelii! Taka osoba świadomie dąży do wiecznego potępienia. Gdyby dzisiaj zmarł w tym stanie, byłby w piekle. Czy wy, drodzy katolicy, zdajecie sobie z tego sprawę? Czy wy, drodzy biskupi i kapłani, zdajecie sobie z tego sprawę?
Dzisiaj Jezus napomina wszystkich swoich wiernych: „Strzeżcie się tych drapieżnych wilków w owczej skórze” (Mt 7:15).


Słowo Życia – Rz 8,27 (3/5/2020 do 17/5/2020)

„Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”Listy z UA 4/2020


Bergoglio realizuje pseudosynod o Amazonii (29.04.2020)

„W diecezji Alto Solimões w Amazonii, 15 marca 2020 r.,po raz pierwszy został wyświęcony na diakona (zgodnie z programem Bergoglia) członek plemienia Ticuna podczas ceremonii przepełnionej rdzennymi symbolami”. Raport został opublikowany przez serwer Vatykan News.
Komentarz: Do przełomu Bergoliowego programu, polegającego na wprowadzeniu pseudo-sakramentów w duchu pogaństwa, jako pierwszy został wybrany na diakona mężczyzna. Bergolio nawet podczas kwarantanny panującej w Watykanie nie jest leniwy i intensywnie przygotowuje święcenia amazońskich kobiet - czarownic - najpierw na diakonki, a w bliskiej perspektywie na kapłanki, zgodnie z heretyckimi dokumentami Synodu o Amazonii. Bergoglio powiedział, że nie anulował żadnego z tych dokumentów, a w wezwaniu „Umiłowana Amazonia” już celowo nie odniósł się do tej kwestii. Teraz przechodzi do systematycznego wdrążania. On przekształca Kościół Chrystusa w kościół New Age – synagogę szatana.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 5/ (20.04.2020)

Pozornie ortodoksyjna dogmatyka niemieckiego profesora Müllera z Monachium, który został awansowany na biskupa w 2002 r., a następnie na kardynała i prefekta Kongregacji nauki wiary, nie jest ortodoksyjna, ale heretycka. Fakt, że w swoich książkach być może i mówi wiele prawd katolickich, nie czyni go katolikiem, ponieważ zaprzeczeniem rzeczywistości zmartwychwstania Chrystusa w ciele, jak wykazaliśmy w poprzednich rozdziałach, zniósł sam fundament wiary. Dlatego wszystkie jego pobożne frazy są po prostu bezsensownymi frazesami. Mówi o Bogu, w którego nie wierzy.
Trzeba też wiedzieć, z jakich duchowo zatrutych korzeni wyrasta teologia niemiecka i jakie owoce wydała dla Niemiec i dla Kościoła.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 4: herezje o piekle, o Pannie Maryi, o cudach i o natchnieniu Pisma Świętego/ (20.04.2020)

Na kilku stronach Müller, posługując się heretyckim słownictwem i heretyckim duchem, poddaje w wątpliwość natchnienie Pisma Świętego, podobnie jak cała ta heretycka szkoła. Przy takich przesłankach kwestią czasu jest wprowadzenie ideologii płci(gender) w kościele jako coś zupełnie normalnego i legalnego. Odrzucając natchnienie Pisma Świętego, można zaprzeczyć wszystkim przykazaniom moralnym i wszelkim nadprzyrodzonym treściom Biblii i patrzeć na moralność jako na coś kulturowego, a nie na prawo Boże. Czyniąc to, Müller zaprzecza jak grzechom tak potrzebie pokuty i zbawieniu w Chrystusie i ogólnemu rozróżnieniu między dobrem a złem. Duch ten pochodzi z aggiornamento II Soboru Watykańskiego. Jeśli Müller przeciwstawił się dziś Pachamamie, jest to niekonsekwentne z jego strony. On przecież swoją heretycką dogmatyką przygotował drogę do tego bałwochwalczego gestu Bergoglia!
Duch ewangelii prowadzi do życia wiecznego, a duch dogmatyki Müllera prowadzi do wiecznego zatracenia.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 3/ (20.04.2020)

Ostatnie słowo fragmentu tekstu jest naprawdę czarną kropką za całym tym bagnem herezji . Zatem według Müllera zmartwychwstanie było „poznawczym obrazem zmysłowo - duchowym”. Nie ma w tym nic do dodania. Zgodnie z wiarą kard. Müllera Chrystus nie powstał z martwych, a dlatego kard. Müller jest nadal w swoich grzechach.
Wzywamy kardynała Müllera do publicznej pokuty za swoje herezje. W ten sposób da przykład wszystkim, których uwiodły jego pisma.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 2/ (20.04.2020)

Kardynał Müller, który przedstawia się dzisiaj jako silny konserwatysta, w czasach, gdy jeszcze nie był biskupem, napisał podręcznik dogmatyki, który z pewnością nie jest konserwatywny. Książka została wydana w 1995 roku pod tytułem „Katholische Dogmatik: Für Studium und Praxis der Theologie”. Następnie została opublikowana w wielu wydaniach i tłumaczeniach i nadal jest używana do studiowania teologii. Tutaj w rozdziale 5 sekcja 3 Müller mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa w taki sposób, że je całkowicie odrzuca i zaprzecza, ale ze swoich złudzeń kard. Müller nigdy nie czynił pokuty.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 1/ (20.04.2020)

Po przeczytaniu rozdziału o zmartwychwstaniu z dogmatyki kard. Müllera wierzący człowiek będzie w szoku. Podstawową prawdą chrześcijaństwa jest: Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. Udowodnił swoją boskość poprzez chwalebne zmartwychwstanie, a tym samym potwierdził swoje nauczanie. Müller w subtelnie zaprzecza prawdzie historycznego i rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa. I to jest wielka herezja.
A) Po pierwsze, przedstawiamy jasną katolicką doktrynę zmartwychwstania.
B) Cytaty i odpowiedzi na wypowiedzi Müllera z książki «Dogmatyka katolicka».
C) Korzenie teologii niemieckiej, z których kard. Müller wychodzi.


Abp Vigano: nie wiemy jeszcze wszystkiego o objawieniach z Fatimy

Lecz o ile modlitwa jest z pewnością niezbędna, to nie wolno nam rezygnować z dobrej walki i dawania świadectwa odwagi, krocząc pod sztandarem Krzyża Chrystusa. Nie bądźmy jak św. Piotr, który na pytanie służącej arcykapłana: „Czy i ty jesteś jednym spośród Jego uczniów?” wyparł się Chrystusa. Nie pozwólmy się zastraszyć! Nie pozwólmy, aby wkładano knebel tolerancji tym, którzy chcą głosić Prawdę! Prośmy Najświętszą Pannę, aby nasz język mógł odważnie głosić Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość. Niech zostanie odnowiony cud z Lapy, gdy Maria przywróciła głos małej Joannie, która urodziła się niemową. Niech przywróci mowę także nam, swoim dzieciom, które milczą zbyt długo.
Nasza Matko Fatimska, Królowo Zwycięstwa, Ora pro nobis.


Słowo Życia – Rz 8,26 (19/4/2020 do 3/5/2020)

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.”


Kto jest odpowiedzialny za apostazję w Kościele? (18.4.2020)

Następujące słowa odnoszą się do Bergolia i jego dstępczych kardynałów i biskupów : „Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych ofiar? ...Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości... Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham” (Iz 1:10-15).
Tak więc zamknięte kościoły stały się karą Bożą za wszystkie te bluźnierstwa i zdrady w ciągu ostatnich 60 lat. Obejmuje to: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13:3). Dotyczy to nie tylko kardynałów i biskupów, ale także każdego wierzącego. Każdy wierzący może ofiarować Bogu dziesięcinę czasu i poświęcić się w modlitwie, czytaniu Pisma Świętego lub życia świętych.


Historyczny egzorcyzm 11.4.2020 r. (11.4.2020)

Biała Sobota jest dniem, w którym upamiętniamy zstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa do świata podziemnego, aby uwolnić dusze Ojców z łańcuchów szatana. Arcib. Viganò przypomniał niezwykłą powagę obecnej sytuacji nie tylko z powodu pandemii, ale przede wszystkim z powodu tragicznej apostazji we wnętrzu Kościoła.
Nie ma ludzkiego rozwiązania. W tej niezwykle krytycznej sytuacji arcb. Viganò wskazał na ognisko zarazy, a mianowicie samego diabła i jego aniołów, zajmujących wnętrze kościoła. Dlatego zachęcał do wspólnego egzorcyzmu.


Wielkanocny duszpasterski list 2020

To jest wielkanocna radość! Chrystus cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia. W Jego imieniu głoszona jest teraz pokuta na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom! Tobie też! Dlatego daj Mu swoje grzechy z wiarą! On Ci je odpuści. Ta wielkanocna radość jest potwierdzona rzeczywistością fizycznego zmartwychwstania Chrystusa! Udowodnił, że jest Synem Bożym, a Jego słowo, które nam dał, jest niezmienną i wieczną prawdą! On jest w prawdzie twoim Zmartwychwstaniem i twoim życiem!
Dla was, którzy przyjęliście Jezusa, Jego słowo brzmi: „Pokój wam! Nie bójcie się, to Ja jestem! Jestem z wami przez wszystkie dni waszego życia!” (Mt 28) A to osobiście dotycz dzisiaj ciebie: Pokój z Tobą! Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał!


Słowo Życia – Rz 8,23 (5/4/2020 do 19/4/2020)

„Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała.”Listy z UA 3/2020


Biskupi polscy, czyńcie pokutę! (28.3.2020)

Drodzy Biskupi, Polska Droga Synodalna doprowadzi do przebudzenia nie tylko w Polsce, ale także w całym Kościele. To również usunie klątwę z polskiego narodu, a Bóg uratuje Polskę przed koronawirusem, islamizacją, demoralizacją płci i da swoje błogosławieństwo. Jeśli tego nie uczynicie, stopniowo, po pewnych etapach, przekształcicie polski Kościół w antychrystyczną strukturę New Age.

WIDEO>>>


Koronawirus, Pachamama i Bergoglio (23.3.2020)

Drodzy biskupi i kapłani, dziś warunkiem prawdziwej pokuty jest oddzielenie się od ducha fałszywego papieża i nie wymieniania jego imienia w Świętej Liturgii. Bóg nie tylko odejmie koronawirusa, ale przede wszystkim uleczy Kościół katolicki!


Słowo Życia – Rz 8,18 (22/3/2020 do 5/4/2020)

„Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić.”


Koronawirus S.O.S.! Lekarstwo przeciwko śmierći (20.03.2020)

Wystąpił koronawirus a wraz z nim globalna panika. Należy przestrzegać rozsądnych środków zapobiegawczych, nawet jeśli tylko one same nas nie ocalą. Istnieje również porządek praw duchowych, o którym często się zapomina. Należy go przestrzegać. Stare przysłowie mówi: „Lekarz leczy, ale Bóg daje zdrowie”.
Lek przeciwko śmierci – Przepis:
1) doskonały żal – 7 razy dziennie „Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nade mną” (do pięciu ran)
2) święta godzina 20-21 godzin
3) błogosławieństwo przyjmujemy o 21.00


Słowo Życia – Rz 8,17 (8/3/2020 do 22/3/2020)

„Sam Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.”Listy z UA 2/2020


Wielki Post 2020 a droga synodalna (17.2.2020)

Drodzy biskupi, kapłani i wierzący.
W środę popielcową, 26 lutego 2020 r., Kościół Zachodni wkracza w Wielki Post. Podstawą Wielkiego Postu jest nawrócenie i pokuta. Nawrócenie oznacza przejście ze ścieżki świata na ścieżkę Boga – do Jezusa – a następnie podążania za Nim. On jest naszą Drogą.
Niech poprzez prawdziwą pokutę – metanoję – się czeski kościół w tym Wielkim Poście zatrzyma na drodze duchowej samozagłady którą idzie obecny apostatatyczny Watykan. Wtedy niech uczyni radykalny krok na drogę ratunku. Po Wielkim Piątku będziemy mogli zwycięsko zaśpiewać wielkanocne: „Alleluja! Pan naprawdę powstał z martwych w swoim kościele, alleluja”!

WIDEO>>>


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 2/ (14.02.2020)

Adhortacja „Umiłowana Amazonia” i antychryst

„A kiedy ujrzycie zbezczeszczającą obrzydliwość”o której mowa u proroka Daniela, stojącegą w miejscu świętym – kto czyta, zrozum ...” (Mt 24,15)
Bergoglio zmienia istotę liturgii chrześcijańskiej, wprowadzając pogańskie gesty, elementy, obrzędy i symbole, akceptując w ten sposób zbezczeszczoną ohydę, która związana jest z duchem pogaństwa, to znaczy z szacunkiem do szatana i demonów. W ten sposób wyrzuca Ducha Świętego, bez którego sakramenty tracą swoje uzasadnienie.
Drodzy biskupi i kapłani, słowa Jezusa odnoszą się również do was: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” (Łk 13,3)

WIDEO>>>


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 1/ (14.2.2020)

Bergolio 12 lutego 2020 r. opublikował tak zwaną postsynodalną adhortację apostolską „Umiłowana Amazonia”. Co do synody o Amazonii było oczywiste, od wielu autorów wydane, publiczne oświadczenie: jest to bluźnierstwo wobec Boga, bałwochwalstwo, grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu oraz apostazja od Chrystusa do antychrysta.
Dziś jest jaśniejsze niż słońce, że Bergoglio głosi inną, fałszywą ewangelię. Bergoglio jest arcyheretykiem wydalonym z Kościoła i nie jest ważnym papieżem. Słowo Boże potwierdza to przez Apostoła: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Gal 1, 8-9)

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część II/ (11.2.2020)

Droga pseudosynodalna kontra prawdziwa droga

Niemcy już zaczęli wdrażać synodalną drogę apostazji w kierunku zniszczenia Kościoła. Najwyższy czas zatem, aby powstał prawdziwy ruch reformatorski z pośród zakonników, kapłanów i biskupów! W przeciwnym razie Marks, zgodnie z intencją Bergoglia, wkrótce zglobalizuje w ramach swojego demoralizacznego programu cały katolicki Kościół. Teraz jest historyczny moment, w którym istnieje szansa przedstawić program prawdziwej synodalnej drogi, ratując w ten sposób przynajmniej niektóre regiony przed całkowitym duchowym samobójstwem i przekleństwem, które sprowadza struktura apostatycznego Kościoła.

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część I/ (10.2.2020)

Droga synodalna episkopatu niemieckiego rozpoczęła się podczas pierwszego zgromadzenia we Frankfurcie w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2020 r.
Dokument roboczy z pewnością promuje wyświęcanie kobiet i zniesienie celibatu. Wypowiedzi dokumentu wyraźnie zaprzeczają nauczaniu Kościoła wyrażonemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Kard. Marks absurdalnie stwierdził, że homoseksualiści należą do sakramentalnej wspólnoty Kościoła i bronił małżeństw między osobami tej samej płci! Zamiast prowadzić osoby homoseksualne do pokuty i dążeniu do własnego wyzwolenia i zbawienia, on normalizuje grzech i promuje bezkarność! Szkodzi nie tylko im, ale całemu Kościołowi. I to jest jego główna intencja i zbrodnia wołająca do nieba.

WIDEO>>>