Listy z Ukrainy
4 words from Ukraine
LISTY KONTAKT
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish
 
 

LISTY:

 

                   IGCOU                                PCB                             


Aktualne listy


Słowo Życia – Ps 9,16 (20/9/2020 do 4/10/2020)

„Poganie wpadli w jamę, którą wykopali; noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym.”


Rehabilitacja domniemanego heretyka, czeskiego księdza Jana Husa (15.8.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) zwraca się do Episkopatu Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza do Konferencji Episkopatu Czech (CBK), o odpowiedzialne rozpoczęcie procesu rehabilitacji czeskiego księdza Jana Husa. Kard. Beran i Kard. Vlk podjęli już pewne kroki w tej sprawie. Jednakże ten słuszny obowiązek wciąż czeka na zakończenie.
BKP dokładnie przestudiował ortodoksyjne nauczanie Jana Husa i świadectwa jego moralnego i wzorowego życia kapłańskiego. W jubileuszowy dzień jego męczeństwa, czyli 6 lipca 2015 r., Patriarchat ogłosił jego kanonizację.List otwarty do biskupów i kapłanów Białorusi (4.9.2020)

Kto powinien rozpocząć tę rewolucyjną i boską zmianę, do której wzywali prorocy Starego i Nowego Testamentu? Wy, drodzy biskupi i kapłani Białorusi! W jaki sposób? Pierwszym krokiem jest zaprzestanie wspominania w liturgii największego heretyka i odstępcy Franciszka. W ten sposób zdejmiecie klątwę z siebie, i z Białoruskiego Kościoła. Wiecie ale, że klątwę na Kościół Białorusi rzuca nie tylko Bergoglio, ale także Tadeusz Kondrusiewicz. Dlatego przestańcie wymieniać jego imię w liturgii. Zacznijcie!
Drodzy biskupi i kapłani, bądźcie przykładem dla młodych ludzi w prawdziwym duchu przemiany od kłamstwa do prawdy, od ścieżki diabła do naśladowania Chrystusa! Bądźcie bohaterami! Rozpocznijcie duchową rewolucję! Niech ogień Ducha Świętego płonie w Was gorliwością o zbawienie nieśmiertelnych dusz i duchowe przebudzenie całego Waszego narodu! Staniecie się błogosławieństwem dla Białorusi, a prezydent, który mimo ogromnej presji chroni ludzi przed samobójstwem, spowodowanym globalizacją, również wam podziękuje.

WIDEO>>>


7 razy dziennie stań przed obliczem Boga (28.8.2020)

Ludzie dzisiaj intensywnie komunikują poprzez internet i telefony komórkowe na płaszczyźnie poziomej i zaniedbują duchową komunikację z Bogiem w płaszczyźnie pionowej. Modlitewna praktyka, którą tu proponujemy, jest bardzo stara, była przestrzegana przez Jezusa Chrystusa i apostołów (Dz 3:1). Jest to zwyczaj modlenia się co trzy godziny w ciągu dnia (Dz 10:3-9).
Do dziś te przedziały czasowe są zachowywane w niektórych klasztorach. Chwile wiary w ciągu dnia wzmacniają naszą więź z Bogiem. Dlatego przyjmijcie do swojego chrześcijańskiego życia wypróbowany porządek modlitwy!

WIDEO>>>


Czego Bóg oczekuje od kapłanów i pastorów w Ameryce? (22.8.2020)

Drodzy kapłani i pastorzy Ameryki!
Mówi się o globalnej kwarantannie, która ma się w tym roku ponownie rozpocząć, a także o obowiązkowych szczepieniach. Sam Gates mówi: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”. A co dalej? Tym się to nie skończy. Planowana jest zagłada nie miliarda, ale sześciu miliardów ludzi!
Co powinniśmy w tym, być może już apokaliptycznym czasie, konkretnie robić, aby ocalić siebie, powierzone dusze i całą Amerykę? Drodzy kapłani i pastorzy, Bóg stawia wam, jako swój wymóg, jeden dzień pokuty w miesiącu.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 2,1-2 (6/9/2020 do 20/9/2020)

„Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi.”Listy z UA 8/2020


Pandemia, załamanie gospodarcze - reset i ekonomia Franciszka (27.8.2020)

Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się corocznie w Davos. Następne spotkanie zaplanowano na styczeń 2021 r. Będzie to po wyborach w USA. Wybory zadecydują, czy prezydent Trump, reprezentujący opozycję wobec ogólnoświatowej globalizacji, pozostanie na stanowisku. Niestety Rosja nie reprezentuje już tej opozycji. Wręcz przeciwnie, intensywnie promuje globalną kwarantannę i dygitalizację ludzi. Elity zadeklarowały, że jeśli Trump pozostanie prezydentem, ich plan - globalny reset gospodarczy, zainicjowany przez sztuczną pandemię się nie powiedzie. Globalny reset, zaplanowany przez tych architektów świata, ma na celu zamknięcie wszystkich państw, to znaczy wszystkich systemów gospodarczych i spowodowanie upadku ekonomicznego. Dzieje się tak, aby ludzkość znalazła się w beznadziejnym kryzysie i była gotowa przyjąć każde tzw rozwiązanie ratunkowe. W rzeczywistości będzie to samobójcze rozwiązanie w formie szczepionki z mikroczipem. To globalne samobójstwo ma być podstawą nowego systemu gospodarczego, który planuje wyeliminować 6 miliardów ludzi! Kluczową rolę odgrywa w tym wywoływanie kolejnych fal sztucznych pandemii i seryjnych szczepień, prowadzących do tego celu, czyli do ludobójczej redukcji.


Testament zmarłego Roberta Trumpa: Gatesa przed sąd za zbrodnie przeciwko ludzkości - jeszcze w tym roku! (18.8.2020)

Robert Trump, brat i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa, zmarł nagle. Media głównego nurtu podają tylko suche informacje. Z drugiej strony nieoficjalne media wskazują na jego odważną walkę z kilkoma obszarami przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się przeciwko pedofilii, czyli wykorzystywaniu dzieci przez elity, nawet w połączeniu z satanistycznymi orgiami. A co najważniejsze, otwarcie stanął w walce z Billem Gatesem. Na swoim Twitterze oskarżył go o zbrodnie przeciwko ludzkości. Wezwał do postawienia Gatesa przed sądem jeszcze do końca tego roku.

WIDEO>>>


Czy jest możliwe, aby po Bergolio nastąpił prawowierny papież? (23.8.2020)

Na co chcecie czekać wy, wielu jeszcze prawowiernych biskupów i księży? Bergoglio nie czeka, ale się spieszy! Wie, że ma mało czasu. Promuje czipowanie poprzez szczepienia, naruszył wszystkie fundamenty Kościoła, deklarował heretyckie dokumenty. Pozostawanie pod jego nielegalnymi rządami - to samobójstwo duchowe, a wkrótce, w ramach redukcji, także i fizyczne.
Szczerzy kapłani i biskupi, módlcie się o stworzenie warunków dla prawowitego papieża. Może mieć miejsce pobytu poza Watykanem i może nawet poza Europą.

WIDEO>>>


Słowo Życia – Ps 1,1 (23/8/2020 do 6/9/2020)

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców.”


Klątwa, utrata rozsądku i sumienia - szczepienia (12.8.2020)

Życie ludzkie jest próbą, w której człowiek wybiera swoją wieczność: albo będzie w niebie z Bogiem, albo będzie z demonami w piekle. Dzisiaj system antychrysta za pomocą pozytywnych i dwuznacznych pojęć przedstawia zło jako dobro, a kłamstwa jako prawdę. W tym systemie pod hasłem aggiornamento doszło do apostazji na Soborze Watykańskim II. Do dziś Kościół Katolicki nie chce pokutować za apostazję i herezje ukrytych pod dwuznacznymi pojęciami, a tym samym niesie przekleństwo, gdziekolwiek się znajduje. Owocem Soboru Watykańskiego II była intronizacja demona Pachamamy, po której nastąpiło bezsensowne zamknięcie świątyń i nakaz zbezczeszczenia Świętej Eucharystii. Dziś ta zdrada przerodziła się w promocję szkodliwych szczepień. Watykan doskonale zdaje sobie sprawę, że według ekspertów medycznych szczepienie nie ma sensu i jest pierwszym etapem czipowania. Pseudopapież doskonale zdaje sobie sprawę, kim jest Bill Gates, który promuje likwidację 6 miliardów ludzi, ale współpracuje z nim na rzecz demonizowania i ludobójstwa ludzkości. Bergoglio doskonale zdaje sobie sprawę, że słowo Boże wyraźnie ostrzega przed wiecznym przekleństwem zaczipowanych osób w jeziorze ognia. Za pomocą czipowania osoba staje się biorobotem lub wcielonym demonem. To największa zbrodnia przeciwko ludzkości, jaka kiedykolwiek istniała.


Słowo Życia – Rz 8,38-39 (9/8/2020 do 23/8/2020)

„I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”


BKP: Lekarze-eksperci kontra klerykałowie o COVID-19 (3.8.2020)

Eksperci odważnie przeciwstawiali się zdradzieckiemu przywództwu WHO. Czy znajdą się i odważni biskupi, którzy przeciwstawią się zdradzieckiemu przywództwu Kościoła, na czele którego stoi Bergoglio? Oto152 biskupów bezczelnie sprzeciwiło się prezydentowi Brazylii, który odważnie sprzeciwia się koronapsychozie i z nią związanemu planowanemu ludobójstwu. Zdradzieccy biskupi zdołali się zjednoczyć! Biskup w Argentynie zlikwidował seminarium z powodu koronapsychozy, ponieważ seminarzyści nie chcieli przyjąć Komunii św. na rękę.Z taką beszczelnością zachował się przekupny biskup! Czy wśród was, którzy dotychczas pozostajecie w fałszywym posłuszeństwie, znajdzie się odważny biskup, który przestanie wspominać w liturgii mordercy Chrystusa i dusz, arcyheretyka Bergoglia?Listy z UA 7/2020


Ludzie! W przypadku koronawirusa w rzeczywistości wszystko jest inne! - Lekarz Vaclav Jordan

WIDEO>>>


Słowo Życia – Rz 8,36-37 (26/7/2020 do 9/8/2020)

„Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.”


Arcybiskup Vigano odpowiada Sandro Magistrowi

https://catholicfamilynews.com/blog/2020/07/06/abp-vigano-to-sandro-magister-i-do-not-find-anything-reprehensible-in-suggesting-we-should-forget-vatican-ii/
W ciągu ostatnich 10 dni zostały opublikowane krytyczne postawy wobec stanowiska arcybiskupa Vigano, że Sobór Watykański II powinien być po prostu „odrzucony” i jako całość „zapomniany” - te krytyczne stanowiska zostały opublikowane przez profesora Johna Paula Menena za pośrednictwem LifeSiteNews, Sandro Magistera przez L'Espresso i J. D. Flynna przez Katolicką Agencję Informacyjną.


Słowo Życia – Rz 8,35 (12/7/2020 do 26/7/2020)

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?”


Bizantyjski Katolicki Patriarchat ostrzega przed zagrożeniem 5G (10.7.2020)

Promocja 5G w Czechach ujawnia: Operator telefonii komórkowej Vodafone planuje zamknąć sieci 3G w Czechach od 31 marca 2021 r. i uwolni je dla bardziej nowoczesnego 5G, który pokryje większe czeskie miasta. Według Vodafone poprawi to obsługę klienta. Sieci 5G zaczęła na początku lipca jako pierwszy krajowy operator oferować komercyjnie O2. 5G zmieni wszystko – i będą to dramatyczne zmiany… ”
Artykuł promocyjny nie wspomina w najmniejszym stopniu o niebezpieczeństwach związanych z wprowadzeniem 5G. Podajemy fragmenty profesjonalnego artykułu, który wręcz przeciwnie zwraca uwagę na niezwykle groźny wpływ 5G na jednostki i społeczeństwo jako całość.


Prorocze słowo o zaprogramowanym szczepieniu i czipowaniu (7.7.2020)

Pierwsze pytanie: Ostatnia księga Biblii, Objawienie apostoła Jana, stwierdza: „Ci, którzy przyjeli znamię – chip (13:16-18), dostaną złośliwe wrzody (16:2), a na końcu znajdą się w jeziorze ognia (14:9-11; 19:20). Ten, kto nie przyjmie znamienia (czipowania), zyska życie wieczne (15:2; 20:4)”.
Czy te wersety odnoszą się do współczesnych zaprogramowanych szczepień i czipowania?
Bizantyjski Katolicki Patriarchat w autorytecie prorockim i apostolskim jednoznacznie odpowiada: TAK. Słowa w Księdze Objawienia 13:16-18 i późniejsze odnoszą się do współczesnego szczepienia, które jest już pewną formą czipowania, a jednocześnie odnoszą się do samych czipów.

WIDEO>>>Listy z UA 6/2020


Słowo Życia – Rz 8,33-34 (28/6/2020 do 12/7/2020)

„Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”


Struktura katolicka, ale już nie wiara katolicka (22.6.2020)

Mamy „katolicki” Watykan i Rzym, „katolickiego” papieża, kardynałów i biskupów, „katolickie” szkoły, seminaria i dyplomację, diecezje i parafie „katolickie”..., ale nie mamy już nauczania katolickiego, ani wiary katolickiej, ani katolickiego sentire cum Ecclesia. Czym jest, a czym nie jest wiara katolicka? Wiara katolicka jest najkrócej wyrażona w katechizmie przez sześć podstawowych prawd: 1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3) Bóg jest w Trzech Osobach. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Obecnie najwyższy autorytet kościelny naruszył wszystkie podstawowe prawdy wiary katolickiej. Nowa wiara Kościoła katolickiego nie jest już katolicką.


Słowo Życia – Rz 8,32 (14/6/2020 do 28/6/2020)

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?”


List otwarty do amerykańskich katolików i arcybiskupa Waszyngtonu (8.6.2020)

Drodzy katolicy, jesteście zobowiązani do posłuszeństwa Bogu, a jeśli ktoś, nawet jeśli jest papieżem, sprzeciwia się Bogu, ewangelii i przykazaniom Jezusa Chrystusa, nie możecie już mu jako odstępcy być posłuszni. Jeśli mu się podporządkujecie, wtedy spada na was przekleństwo Boże, które na nim spoczywa. Ten, kto powołuje się dziś na autorytet czciciela demona Pachamamy, zdradził Chrystusa i jest odstępcą. Należy wiedzieć, że Bergoglio nie jest ważnym papieżem. On nie jest ani następcą apostoła Piotra, ani namiestnikiem Chrystusa na ziemi.


Duchowa walka - szczepienie i czipowanie (7.6.2020)

Biblia wyjawia, że ci, którzy wierzą w kłamstwa, zaakceptują czipowanie. Ale ci, którzy się będą modlić i czynić pokutę, albo całkowicie odwrócą zniszczenie od danego terytorium, albo będą mieli światło i moc, by odmówić szczepienia i czipowania, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy zaakceptują chip, zostaną poddani wielkiemu cierpieniu. Najgorsze dla nich będzie jednak to, że będą podlegać władzy bestii i nie będą już w stanie czynić pokuty. Ich tragicznym losem wraz z bestią będzie jezioro ognia.
Dlatego jest to tak ważny czas, który Bóg daje nam, aby naprawdę zacząć dzisiaj od prawdziwej pokuty. Kiedy będziemy posłuszni i zaczniemy się modlić, Bóg da nam siłę, aby oświecić innych, a tym samym uratować ich życie i ich nieśmiertelne dusze.

WIDEO>>>


Krytyka listu Bergoglia do kapłanów z 31 maja 2020 (2.6.2020)

Cytat Bergoglia: „Wszyscy słuchaliśmy (podczas kwarantanny) liczb i wartości procentowych, którymi byliśmy zasypywani z dnia na dzień”.
Komentarz: Dlaczego Bergoglio nie słuchał prawdziwych statystyk, które wykazały, że liczby i procent śmiertelności były niższe niż w ubiegłym roku? W końcu Bergoglio zdaje sobie sprawę, że monitorowanie online, nawet zwykłej śmiertelności, jest technologią celowego wywoływania paniki.
Cytat: „... rękoma dotykaliśmy się bólu naszego ludu”.
Komentarz: Tymi w gumowych rękawiczkach? A z maską na twarzy? Kapłani zostali zmuszeni przez Bergoglia do dotykania nawet Ciała Pana gumowymi rękawiczkami, aby nie zostali oni tzw. infekowani - to jest bluźnierstwo i brutalne zbezczeszczenie Eucharystii!

WIDEO>>>Listy z UA 5/2020


Słowo Życia – Rz 8,31 (31/5/2020 do 14/6/2020)

„Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”


Szczepienie, czipowanie, redukcja o 6 miliardów (31.5.2020)

Jak można bezkarnie i publicznie mówić o planie masowego ludobójstwa 6 miliardów ludzi i dążyć do jego realizacji konkretnymi krokami? Jak to możliwe, że państwa nie będą się temu sprzeciwiać, a nawet pod groźbą sankcji będą to promować ? Chodzi tu przecież o najcięższą zbrodnię - zbrodnię przeciwko ludzkości! Jak to , że ten, kto to przygotowuje, nie jest karany? Przecież jest to system przestępczy z programem ludobójstwa, obejmujący Gatesowe szczepiąki i czipowanie.


Fałszywy globalny alarm o nazwie COVID-19 lub droga do totalitaryzmu.Wezwanie do urzędników publicznych (31.5.2020)

Szanowni prezydenci, posłowie, politycy, dziennikarze, lekarze, naukowcy, biskupi, księża i osoby publiczne!
Dzisiaj stajecie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Będziecie albo bohaterami, albo przestępcami. Przyczyny tego poważnego twierdzenia oparte są na faktach przedstawionych poniżej. Wzywamy was do przeciwstawienia się największemu w historii oszustwu politycznemu i medialnemu o nazwie COVID-19. Prosimy Was, abyście się nie poddawali presji psychicznej, zastraszaniu czy kampanii medialnej. Nie bądźcie zdrajcami, którzy swoim milczeniem lub bezczynnością ustanawiają nowy i najokrutniejszy totalitarny system historii. Na was spoczywa pełna odpowiedzialność za waszą osobistą decyzję oraz za los mieszkańców każdego kraju.


Kogo słuchać? (30.5.2020)

Jeśli chodzi o rozróżnianie, kogo należy słuchać, musimy przestrzegać podstawowej zasady: jakiego rodzaju ducha ma dana osoba i co zamierza! Oszust może działać jako największy dobroczyńca. Konieczne jest zatem ustalenie, jakie są owoce jego działalności. Piękne słowa, uśmiechy i poczucie familiarności nie wystarczą, trzeba spojrzeć na cel, do którego dąży.
Tragedią jest to, że wśród tych ludzi, którzy nadużywają autorytetu, jest dziś wielu przywódców kościelnych.
Uważajcie więc dzisiaj dobrze, kogo słuchacie!


Lucyfer - szatan i fałszywy mesjasz - antychryst (28.5.2020)

Chociaż Bergoglio i inni współcześni hierarchowie kościelni, odstępcy -a właściwie Judasze- nie są etnicznymi żydami, tworzą jedności z żydo-masonami. Promują program redukcji z taką samą, jeśli nie zwiększą intensywnością niż elity ponadnarodowe.
Jezus Chrystus jest jedynym zbawieniem dla wszystkich ludzi w tych apokaliptycznych czasach. „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11:25).


BKP dołącza się do biskupów Mołdawii i zwraca się do biskupów prawosławnych i katolickich: Zabrońcie czipowaniu! (22.5.2020)

Podstawowe informacje: W planie redukcji ludzkości najsilniejszym elementem jest czipowanie. Co jest niezbędne do tego, aby plan działał? System antenowy 5G. Wprowadzenie systemu 5G ma, oprócz tego, znaczący niszczycielski wpływ na organizm ludzki (powoduje szereg chorób - tzw. zespół 5G). Przykładem jest Wuhan w Chinach, gdzie pod koniec 2019 roku zbudowano 10 000 anten 5G. Aktywowali system, a ludzie korzystający z bezprzewodowego Internetu lub smartfonów padali jak muchy. Wszystko zostało natychmiast zamaskowane koronawirusem. Następnie ogłoszono planowaną pandemię.
Jakie rozwiązania zastosowali inżynierowie redukcji ludzkości? Szczepienia! Powszechnie wiadomo, że dzięki szczepionce dostają się do organizmu nie tylko toksyczne substancje, teraz także i nanochip. Niebezpieczna jest również szczepionka przeciw zwykłej grypie i ogólnie każda szczepionka!


Słowo Życia – Rz 8,28 (17/5/2020 do 31/5/2020)

„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.”


Biskupi, apelujcie do władzy lokalnej, aby otworzyła kościoły w dniu Pięćdziesiątnicy (31 maja), na wzór Stanów Zjednoczonych (24.05.2020)

Bizantyjski Katolicki Patriarchat zwraca się do wszystkich biskupów w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, Azji i Australii. Apelujcie do swoich prezydentów i rządów, aby wydali rozkaz otwarcia wszystkich kościołów w niedzielę 31 maja, w dzień wielkiego święta Zesłania Ducha Świętego.

WIDEO>>>


Modlitwa i post Bergoglia do wspólnego bożka (Pachamama?) za satanizację i czipowanie (13.5.2020)

Przypomnimy, czym jest Deklaracja z Abu Zabi. Zawiera heretyckie obwieszczenie Bergoglia, że wszystkie pogańskie kulty, które czczą demony, są uważane za wolę Boga. To rażące kłamstwo i herezja. Chociaż Bergoglio został publicznie upomniany za tę herezję, zamiast pokuty, podjął dalsze kroki – zainicjował Synod dla Amazonii i egzekwował dokumenty, dotyczące wprowadzenia pogańskich elementów, obrzędów i gest do liturgii. Wprowadził demona Pachamamę do Watykanu i teraz robi kolejny krok – wzywając katolików, aby wraz z poganami u demonów „wymodlili” i „wypościłi” czipowanie. To tragedia, że biskupi i księża katoliccy nadal w liturgii deklarują jedność z tym największym bluźniercą, heretykiem i odstępcą. Jeśli wierzący usłyszy jego imię w liturgii, niech cicho wypowie anathema (por. Ga 1, 8-9). Tym się od niej i od klątwy odzieli.


Kościół przeciwko Bergoglio i COVID-19 (9.05.2020)

Nieważny papież Franciszek Bergoglio i B. Gates promują czipizację przez wakcynację. Aby to osiągnąć, nadużywają sztucznie wywołanej paniki za pomocą COVID-19. Postawa Kościoła katolickiego, reprezentowana przez arcybiskupa C. M. Vigano, kard. Pujatsa, kard. Zena i innych biskupów,temu jest przeciwna. Dołączamy wezwanie kardynałów i osobistości świata, które popierają także biskupi Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu.
Żąda się, aby biskupi Kościoła katolickiego i innych Kościołów przed swoimi wiernymi i narodowymi rządami, wyraźili swoje poparcie dla chrześcijańskich i moralnych żądań, zawartych w tym wezwaniu.


Co robicie, biskupi Polski? (7.05.2020)

W tych to dniach upamiętniamy męczennictwo św. Stanislava (8 maja 1079). Ten biskup krakowski bronił praw Bożych nawet kosztem okrutnej śmierci.
Czego dokładnie dzisiaj żąda Bóg od was?
Wyzwiecie fałszywego papieża, aby publicznie czynił pokutę za bałwochwalstwo z Pachamamą. Dajcie mu znać, że Konferencja Episkopatu Polski przestaje go wspominać w liturgii, dopóki nie będzie czynił prawdziwej pokuty za swoje odstępstwo. To jest wasz pierwszy krok do pokuty. Bóg chce, abyście to uczynili. Bóg da wam światło na następne kroki dla dobra waszych duszy i dobra narodu polskiego.
Niech wam będą wzorem święci biskupi męczennicy św. Wojciech i św. Stanisław! Naśladujcie ich!


Czy chrześcijanin może słuchać heretyków i odstępców? (05.05.2020)

Dzisiaj katolik ma dwie możliwości: albo nie uznaje papieża-heretyka, albo go uznaje, a następnie wraz z nim jest pod klątwą - anathemou . Wykluczył się z Kościoła Chrystusowego i jest już w synagodze szatana. To ważna rzecz! To nie jest drobiazg! Chodzi o zbawienie każdego wierzącego! Ten, kto jest posłuszny heretykowi, nie słucha już Boga i sprzeciwia się Chrystusowi i Jego ewangelii! Taka osoba świadomie dąży do wiecznego potępienia. Gdyby dzisiaj zmarł w tym stanie, byłby w piekle. Czy wy, drodzy katolicy, zdajecie sobie z tego sprawę? Czy wy, drodzy biskupi i kapłani, zdajecie sobie z tego sprawę?
Dzisiaj Jezus napomina wszystkich swoich wiernych: „Strzeżcie się tych drapieżnych wilków w owczej skórze” (Mt 7:15).


Słowo Życia – Rz 8,27 (3/5/2020 do 17/5/2020)

„Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.”Listy z UA 4/2020


Bergoglio realizuje pseudosynod o Amazonii (29.04.2020)

„W diecezji Alto Solimões w Amazonii, 15 marca 2020 r.,po raz pierwszy został wyświęcony na diakona (zgodnie z programem Bergoglia) członek plemienia Ticuna podczas ceremonii przepełnionej rdzennymi symbolami”. Raport został opublikowany przez serwer Vatykan News.
Komentarz: Do przełomu Bergoliowego programu, polegającego na wprowadzeniu pseudo-sakramentów w duchu pogaństwa, jako pierwszy został wybrany na diakona mężczyzna. Bergolio nawet podczas kwarantanny panującej w Watykanie nie jest leniwy i intensywnie przygotowuje święcenia amazońskich kobiet - czarownic - najpierw na diakonki, a w bliskiej perspektywie na kapłanki, zgodnie z heretyckimi dokumentami Synodu o Amazonii. Bergoglio powiedział, że nie anulował żadnego z tych dokumentów, a w wezwaniu „Umiłowana Amazonia” już celowo nie odniósł się do tej kwestii. Teraz przechodzi do systematycznego wdrążania. On przekształca Kościół Chrystusa w kościół New Age – synagogę szatana.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 5/ (20.04.2020)

Pozornie ortodoksyjna dogmatyka niemieckiego profesora Müllera z Monachium, który został awansowany na biskupa w 2002 r., a następnie na kardynała i prefekta Kongregacji nauki wiary, nie jest ortodoksyjna, ale heretycka. Fakt, że w swoich książkach być może i mówi wiele prawd katolickich, nie czyni go katolikiem, ponieważ zaprzeczeniem rzeczywistości zmartwychwstania Chrystusa w ciele, jak wykazaliśmy w poprzednich rozdziałach, zniósł sam fundament wiary. Dlatego wszystkie jego pobożne frazy są po prostu bezsensownymi frazesami. Mówi o Bogu, w którego nie wierzy.
Trzeba też wiedzieć, z jakich duchowo zatrutych korzeni wyrasta teologia niemiecka i jakie owoce wydała dla Niemiec i dla Kościoła.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 4: herezje o piekle, o Pannie Maryi, o cudach i o natchnieniu Pisma Świętego/ (20.04.2020)

Na kilku stronach Müller, posługując się heretyckim słownictwem i heretyckim duchem, poddaje w wątpliwość natchnienie Pisma Świętego, podobnie jak cała ta heretycka szkoła. Przy takich przesłankach kwestią czasu jest wprowadzenie ideologii płci(gender) w kościele jako coś zupełnie normalnego i legalnego. Odrzucając natchnienie Pisma Świętego, można zaprzeczyć wszystkim przykazaniom moralnym i wszelkim nadprzyrodzonym treściom Biblii i patrzeć na moralność jako na coś kulturowego, a nie na prawo Boże. Czyniąc to, Müller zaprzecza jak grzechom tak potrzebie pokuty i zbawieniu w Chrystusie i ogólnemu rozróżnieniu między dobrem a złem. Duch ten pochodzi z aggiornamento II Soboru Watykańskiego. Jeśli Müller przeciwstawił się dziś Pachamamie, jest to niekonsekwentne z jego strony. On przecież swoją heretycką dogmatyką przygotował drogę do tego bałwochwalczego gestu Bergoglia!
Duch ewangelii prowadzi do życia wiecznego, a duch dogmatyki Müllera prowadzi do wiecznego zatracenia.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 3/ (20.04.2020)

Ostatnie słowo fragmentu tekstu jest naprawdę czarną kropką za całym tym bagnem herezji . Zatem według Müllera zmartwychwstanie było „poznawczym obrazem zmysłowo - duchowym”. Nie ma w tym nic do dodania. Zgodnie z wiarą kard. Müllera Chrystus nie powstał z martwych, a dlatego kard. Müller jest nadal w swoich grzechach.
Wzywamy kardynała Müllera do publicznej pokuty za swoje herezje. W ten sposób da przykład wszystkim, których uwiodły jego pisma.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 2/ (20.04.2020)

Kardynał Müller, który przedstawia się dzisiaj jako silny konserwatysta, w czasach, gdy jeszcze nie był biskupem, napisał podręcznik dogmatyki, który z pewnością nie jest konserwatywny. Książka została wydana w 1995 roku pod tytułem „Katholische Dogmatik: Für Studium und Praxis der Theologie”. Następnie została opublikowana w wielu wydaniach i tłumaczeniach i nadal jest używana do studiowania teologii. Tutaj w rozdziale 5 sekcja 3 Müller mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa w taki sposób, że je całkowicie odrzuca i zaprzecza, ale ze swoich złudzeń kard. Müller nigdy nie czynił pokuty.


Kardynał Müller jest heretykiem /Część 1/ (20.04.2020)

Po przeczytaniu rozdziału o zmartwychwstaniu z dogmatyki kard. Müllera wierzący człowiek będzie w szoku. Podstawową prawdą chrześcijaństwa jest: Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. Udowodnił swoją boskość poprzez chwalebne zmartwychwstanie, a tym samym potwierdził swoje nauczanie. Müller w subtelnie zaprzecza prawdzie historycznego i rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa. I to jest wielka herezja.
A) Po pierwsze, przedstawiamy jasną katolicką doktrynę zmartwychwstania.
B) Cytaty i odpowiedzi na wypowiedzi Müllera z książki «Dogmatyka katolicka».
C) Korzenie teologii niemieckiej, z których kard. Müller wychodzi.


Abp Vigano: nie wiemy jeszcze wszystkiego o objawieniach z Fatimy

Lecz o ile modlitwa jest z pewnością niezbędna, to nie wolno nam rezygnować z dobrej walki i dawania świadectwa odwagi, krocząc pod sztandarem Krzyża Chrystusa. Nie bądźmy jak św. Piotr, który na pytanie służącej arcykapłana: „Czy i ty jesteś jednym spośród Jego uczniów?” wyparł się Chrystusa. Nie pozwólmy się zastraszyć! Nie pozwólmy, aby wkładano knebel tolerancji tym, którzy chcą głosić Prawdę! Prośmy Najświętszą Pannę, aby nasz język mógł odważnie głosić Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość. Niech zostanie odnowiony cud z Lapy, gdy Maria przywróciła głos małej Joannie, która urodziła się niemową. Niech przywróci mowę także nam, swoim dzieciom, które milczą zbyt długo.
Nasza Matko Fatimska, Królowo Zwycięstwa, Ora pro nobis.


Słowo Życia – Rz 8,26 (19/4/2020 do 3/5/2020)

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.”


Kto jest odpowiedzialny za apostazję w Kościele? (18.4.2020)

Następujące słowa odnoszą się do Bergolia i jego dstępczych kardynałów i biskupów : „Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych ofiar? ...Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości... Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham” (Iz 1:10-15).
Tak więc zamknięte kościoły stały się karą Bożą za wszystkie te bluźnierstwa i zdrady w ciągu ostatnich 60 lat. Obejmuje to: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13:3). Dotyczy to nie tylko kardynałów i biskupów, ale także każdego wierzącego. Każdy wierzący może ofiarować Bogu dziesięcinę czasu i poświęcić się w modlitwie, czytaniu Pisma Świętego lub życia świętych.


Historyczny egzorcyzm 11.4.2020 r. (11.4.2020)

Biała Sobota jest dniem, w którym upamiętniamy zstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa do świata podziemnego, aby uwolnić dusze Ojców z łańcuchów szatana. Arcib. Viganò przypomniał niezwykłą powagę obecnej sytuacji nie tylko z powodu pandemii, ale przede wszystkim z powodu tragicznej apostazji we wnętrzu Kościoła.
Nie ma ludzkiego rozwiązania. W tej niezwykle krytycznej sytuacji arcb. Viganò wskazał na ognisko zarazy, a mianowicie samego diabła i jego aniołów, zajmujących wnętrze kościoła. Dlatego zachęcał do wspólnego egzorcyzmu.


Wielkanocny duszpasterski list 2020

To jest wielkanocna radość! Chrystus cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia. W Jego imieniu głoszona jest teraz pokuta na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom! Tobie też! Dlatego daj Mu swoje grzechy z wiarą! On Ci je odpuści. Ta wielkanocna radość jest potwierdzona rzeczywistością fizycznego zmartwychwstania Chrystusa! Udowodnił, że jest Synem Bożym, a Jego słowo, które nam dał, jest niezmienną i wieczną prawdą! On jest w prawdzie twoim Zmartwychwstaniem i twoim życiem!
Dla was, którzy przyjęliście Jezusa, Jego słowo brzmi: „Pokój wam! Nie bójcie się, to Ja jestem! Jestem z wami przez wszystkie dni waszego życia!” (Mt 28) A to osobiście dotycz dzisiaj ciebie: Pokój z Tobą! Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał!


Słowo Życia – Rz 8,23 (5/4/2020 do 19/4/2020)

„Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała.”Listy z UA 3/2020


Biskupi polscy, czyńcie pokutę! (28.3.2020)

Drodzy Biskupi, Polska Droga Synodalna doprowadzi do przebudzenia nie tylko w Polsce, ale także w całym Kościele. To również usunie klątwę z polskiego narodu, a Bóg uratuje Polskę przed koronawirusem, islamizacją, demoralizacją płci i da swoje błogosławieństwo. Jeśli tego nie uczynicie, stopniowo, po pewnych etapach, przekształcicie polski Kościół w antychrystyczną strukturę New Age.

WIDEO>>>


Koronawirus, Pachamama i Bergoglio (23.3.2020)

Drodzy biskupi i kapłani, dziś warunkiem prawdziwej pokuty jest oddzielenie się od ducha fałszywego papieża i nie wymieniania jego imienia w Świętej Liturgii. Bóg nie tylko odejmie koronawirusa, ale przede wszystkim uleczy Kościół katolicki!


Słowo Życia – Rz 8,18 (22/3/2020 do 5/4/2020)

„Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić.”


Koronawirus S.O.S.! Lekarstwo przeciwko śmierći (20.03.2020)

Wystąpił koronawirus a wraz z nim globalna panika. Należy przestrzegać rozsądnych środków zapobiegawczych, nawet jeśli tylko one same nas nie ocalą. Istnieje również porządek praw duchowych, o którym często się zapomina. Należy go przestrzegać. Stare przysłowie mówi: „Lekarz leczy, ale Bóg daje zdrowie”.
Lek przeciwko śmierci – Przepis:
1) doskonały żal – 7 razy dziennie „Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nade mną” (do pięciu ran)
2) święta godzina 20-21 godzin
3) błogosławieństwo przyjmujemy o 21.00


Słowo Życia – Rz 8,17 (8/3/2020 do 22/3/2020)

„Sam Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.”Listy z UA 2/2020


Wielki Post 2020 a droga synodalna (17.2.2020)

Drodzy biskupi, kapłani i wierzący.
W środę popielcową, 26 lutego 2020 r., Kościół Zachodni wkracza w Wielki Post. Podstawą Wielkiego Postu jest nawrócenie i pokuta. Nawrócenie oznacza przejście ze ścieżki świata na ścieżkę Boga – do Jezusa – a następnie podążania za Nim. On jest naszą Drogą.
Niech poprzez prawdziwą pokutę – metanoję – się czeski kościół w tym Wielkim Poście zatrzyma na drodze duchowej samozagłady którą idzie obecny apostatatyczny Watykan. Wtedy niech uczyni radykalny krok na drogę ratunku. Po Wielkim Piątku będziemy mogli zwycięsko zaśpiewać wielkanocne: „Alleluja! Pan naprawdę powstał z martwych w swoim kościele, alleluja”!

WIDEO>>>


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 2/ (14.02.2020)

Adhortacja „Umiłowana Amazonia” i antychryst

„A kiedy ujrzycie zbezczeszczającą obrzydliwość”o której mowa u proroka Daniela, stojącegą w miejscu świętym – kto czyta, zrozum ...” (Mt 24,15)
Bergoglio zmienia istotę liturgii chrześcijańskiej, wprowadzając pogańskie gesty, elementy, obrzędy i symbole, akceptując w ten sposób zbezczeszczoną ohydę, która związana jest z duchem pogaństwa, to znaczy z szacunkiem do szatana i demonów. W ten sposób wyrzuca Ducha Świętego, bez którego sakramenty tracą swoje uzasadnienie.
Drodzy biskupi i kapłani, słowa Jezusa odnoszą się również do was: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” (Łk 13,3)

WIDEO>>>


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 1/ (14.2.2020)

Bergolio 12 lutego 2020 r. opublikował tak zwaną postsynodalną adhortację apostolską „Umiłowana Amazonia”. Co do synody o Amazonii było oczywiste, od wielu autorów wydane, publiczne oświadczenie: jest to bluźnierstwo wobec Boga, bałwochwalstwo, grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu oraz apostazja od Chrystusa do antychrysta.
Dziś jest jaśniejsze niż słońce, że Bergoglio głosi inną, fałszywą ewangelię. Bergoglio jest arcyheretykiem wydalonym z Kościoła i nie jest ważnym papieżem. Słowo Boże potwierdza to przez Apostoła: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Gal 1, 8-9)

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część II/ (11.2.2020)

Droga pseudosynodalna kontra prawdziwa droga

Niemcy już zaczęli wdrażać synodalną drogę apostazji w kierunku zniszczenia Kościoła. Najwyższy czas zatem, aby powstał prawdziwy ruch reformatorski z pośród zakonników, kapłanów i biskupów! W przeciwnym razie Marks, zgodnie z intencją Bergoglia, wkrótce zglobalizuje w ramach swojego demoralizacznego programu cały katolicki Kościół. Teraz jest historyczny moment, w którym istnieje szansa przedstawić program prawdziwej synodalnej drogi, ratując w ten sposób przynajmniej niektóre regiony przed całkowitym duchowym samobójstwem i przekleństwem, które sprowadza struktura apostatycznego Kościoła.

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część I/ (10.2.2020)

Droga synodalna episkopatu niemieckiego rozpoczęła się podczas pierwszego zgromadzenia we Frankfurcie w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2020 r.
Dokument roboczy z pewnością promuje wyświęcanie kobiet i zniesienie celibatu. Wypowiedzi dokumentu wyraźnie zaprzeczają nauczaniu Kościoła wyrażonemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Kard. Marks absurdalnie stwierdził, że homoseksualiści należą do sakramentalnej wspólnoty Kościoła i bronił małżeństw między osobami tej samej płci! Zamiast prowadzić osoby homoseksualne do pokuty i dążeniu do własnego wyzwolenia i zbawienia, on normalizuje grzech i promuje bezkarność! Szkodzi nie tylko im, ale całemu Kościołowi. I to jest jego główna intencja i zbrodnia wołająca do nieba.

WIDEO>>>