Cartas de Ucrania
4 words from Ukraine
LISTY KONTAKT
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish
 
 

LISTY:

 

                   IGCOU                                PCB                             


Aktualne listy


Słowo Życia – Rz 8,23 (5/4/2020 do 19/4/2020)

„Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała.”


Biskupi polscy, czyńcie pokutę! (28.3.2020)

Drodzy Biskupi, Polska Droga Synodalna doprowadzi do przebudzenia nie tylko w Polsce, ale także w całym Kościele. To również usunie klątwę z polskiego narodu, a Bóg uratuje Polskę przed koronawirusem, islamizacją, demoralizacją płci i da swoje błogosławieństwo. Jeśli tego nie uczynicie, stopniowo, po pewnych etapach, przekształcicie polski Kościół w antychrystyczną strukturę New Age.

WIDEO>>>Koronawirus, Pachamama i Bergoglio (23.3.2020)

Drodzy biskupi i kapłani, dziś warunkiem prawdziwej pokuty jest oddzielenie się od ducha fałszywego papieża i nie wymieniania jego imienia w Świętej Liturgii. Bóg nie tylko odejmie koronawirusa, ale przede wszystkim uleczy Kościół katolicki!


Koronawirus S.O.S.! Lekarstwo przeciwko śmierći (20.03.2020)

Wystąpił koronawirus a wraz z nim globalna panika. Należy przestrzegać rozsądnych środków zapobiegawczych, nawet jeśli tylko one same nas nie ocalą. Istnieje również porządek praw duchowych, o którym często się zapomina. Należy go przestrzegać. Stare przysłowie mówi: „Lekarz leczy, ale Bóg daje zdrowie”.
Lek przeciwko śmierci – Przepis:
1) doskonały żal – 7 razy dziennie „Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nade mną” (do pięciu ran)
2) święta godzina 20-21 godzin
3) błogosławieństwo przyjmujemy o 21.00


Słowo Życia – Rz 8,18 (22/3/2020 do 5/4/2020)

„Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić.”Listy z UA 2/2020


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 2/ (14.02.2020)

Adhortacja „Umiłowana Amazonia” i antychryst

„A kiedy ujrzycie zbezczeszczającą obrzydliwość”o której mowa u proroka Daniela, stojącegą w miejscu świętym – kto czyta, zrozum ...” (Mt 24,15)
Bergoglio zmienia istotę liturgii chrześcijańskiej, wprowadzając pogańskie gesty, elementy, obrzędy i symbole, akceptując w ten sposób zbezczeszczoną ohydę, która związana jest z duchem pogaństwa, to znaczy z szacunkiem do szatana i demonów. W ten sposób wyrzuca Ducha Świętego, bez którego sakramenty tracą swoje uzasadnienie.
Drodzy biskupi i kapłani, słowa Jezusa odnoszą się również do was: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” (Łk 13,3)

WIDEO>>>


Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 1/ (14.2.2020)

Bergolio 12 lutego 2020 r. opublikował tak zwaną postsynodalną adhortację apostolską „Umiłowana Amazonia”. Co do synody o Amazonii było oczywiste, od wielu autorów wydane, publiczne oświadczenie: jest to bluźnierstwo wobec Boga, bałwochwalstwo, grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu oraz apostazja od Chrystusa do antychrysta.
Dziś jest jaśniejsze niż słońce, że Bergoglio głosi inną, fałszywą ewangelię. Bergoglio jest arcyheretykiem wydalonym z Kościoła i nie jest ważnym papieżem. Słowo Boże potwierdza to przez Apostoła: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Gal 1, 8-9)

WIDEO>>>


Słowo Życia – Rz 8,17 (8/3/2020 do 22/3/2020)

„Sam Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.”


Wielki Post 2020 a droga synodalna (17.2.2020)

Drodzy biskupi, kapłani i wierzący.
W środę popielcową, 26 lutego 2020 r., Kościół Zachodni wkracza w Wielki Post. Podstawą Wielkiego Postu jest nawrócenie i pokuta. Nawrócenie oznacza przejście ze ścieżki świata na ścieżkę Boga – do Jezusa – a następnie podążania za Nim. On jest naszą Drogą.
Niech poprzez prawdziwą pokutę – metanoję – się czeski kościół w tym Wielkim Poście zatrzyma na drodze duchowej samozagłady którą idzie obecny apostatatyczny Watykan. Wtedy niech uczyni radykalny krok na drogę ratunku. Po Wielkim Piątku będziemy mogli zwycięsko zaśpiewać wielkanocne: „Alleluja! Pan naprawdę powstał z martwych w swoim kościele, alleluja”!

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część II/ (11.2.2020)

Droga pseudosynodalna kontra prawdziwa droga

Niemcy już zaczęli wdrażać synodalną drogę apostazji w kierunku zniszczenia Kościoła. Najwyższy czas zatem, aby powstał prawdziwy ruch reformatorski z pośród zakonników, kapłanów i biskupów! W przeciwnym razie Marks, zgodnie z intencją Bergoglia, wkrótce zglobalizuje w ramach swojego demoralizacznego programu cały katolicki Kościół. Teraz jest historyczny moment, w którym istnieje szansa przedstawić program prawdziwej synodalnej drogi, ratując w ten sposób przynajmniej niektóre regiony przed całkowitym duchowym samobójstwem i przekleństwem, które sprowadza struktura apostatycznego Kościoła.

WIDEO>>>


Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część I/ (10.2.2020)

Droga synodalna episkopatu niemieckiego rozpoczęła się podczas pierwszego zgromadzenia we Frankfurcie w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2020 r.
Dokument roboczy z pewnością promuje wyświęcanie kobiet i zniesienie celibatu. Wypowiedzi dokumentu wyraźnie zaprzeczają nauczaniu Kościoła wyrażonemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Kard. Marks absurdalnie stwierdził, że homoseksualiści należą do sakramentalnej wspólnoty Kościoła i bronił małżeństw między osobami tej samej płci! Zamiast prowadzić osoby homoseksualne do pokuty i dążeniu do własnego wyzwolenia i zbawienia, on normalizuje grzech i promuje bezkarność! Szkodzi nie tylko im, ale całemu Kościołowi. I to jest jego główna intencja i zbrodnia wołająca do nieba.

WIDEO>>>