Levél Ukrajnából
4 words from Ukraine
LEVELEK KAPCSOLAT
Ukrainian - Czech - German - English - Russian - Italian - Spanish - Polish - French - Portuguese - Hungarian
 
 

LEVELEK:

 

                   IGCOU                                BKP                             


Aktuális levelek


Az Élet Igéje – Jn 15,12-13 (2021.9.19. – 2021.10.3.)

“Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”


BKP: Bergoglio tekintélyét egyedül a klerikális balfácánok ismerik el (2021.9.14.)

Ma, Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén, a tévtanító és Pachamama tisztelőjének jelenlétével mélyen meg lett szentségtelenítve a keleti szent liturgia és vele együtt a szent kereszt is, mégpedig Eperjesen. A kegyes kelet-szlovákiaiak a vakcinációs főpapi balfácánok, Bober és Babjak erős befolyására bevakcinázott néma arcokként lettek odahajtva erre a vágóhídra. Mi másnak is lehetne nevezni azt, amikor a kísérleti vakcina lett a Bergoglio vezetésével bemutatott Isteni Liturgián való részvétel feltételéként megszabva? Ezáltal az Isteni Liturgia egyrészt érvénytelen volt, másrészt le lett degradálva.
Ma Bergoglio meglátogatja Kassán a Lunyíkon a tiszteletére bevakcinázott roma etnikumhoz tartozókat is. Természetesen nem fog hiányozni a szívélyesség és Bergoglio arcáról a mosoly, és ha megjelenne ott egy transzszexuális roma, annak biztosan lelkesen megcsókolná a lábát, ahogy azt néhány évvel ezelőtt zöldcsütörtökön tette.


BKP: Tudják a szlovák püspökök, hogy ki Bergoglio Ferenc és miért jött Szlovákiába? (2021.9.14.)

Ezekben a napokban a tömegmédia azt közli, hogy Túrócszentmártonba vakcinációs kommandó érkezett, az emberek pedig tüntetően ellenállást tanúsítottak. A rendőrség azonban velük szemben durván beavatkozott. Ugyanígy Bergoglio érkezése előtt Pozsonyban tüntetés volt a kormány megsemmisítő intézkedései és az oltások ellen. A rendőrség ott még gumilövedékkel is lőtte az embereket. Bergoglio mindig Isten népének meghallgatásáról és a szabadságról beszél, de Isten népének erőszakos vakcinálás miatti jelen fájdalmát – amely a népet nemcsak a szabadságától fosztja meg – Bergoglio nem akarja meghallani. Épp ellenkezőleg, cinikus módon eljött, hogy azokat fedezze, akik ezt a bűntettet követik el a szlovák nép ellen! És ezek miatt a bűntettek miatt Szlovákia püspökei kezet csókoltak neki és fülig érő mosollyal nyilvánították ki egységüket vele. Szégyen rátok, szlovák püspökök! Szégyen! Szégyen! Ők ma az egész kompromittált Szlovák Püspöki Konferenciával egyetemben a hatalmasoknak szolgálnak, hogy leandert gyűjtsenek még Krisztus elárulásának árán is! Eladták a szlovák nép lelkét!


BKP: Marek Vácha eladta a lelkét az ördögnek? (2021.9.10.)

A CNN televízió Prima News műsorában, tisztelt Marek, egy felháborító tévtanítással léptél fel és azt állítottad, hogy az oltás fel nem vétele az 5. parancsolat megsértése! Erre egy nagyon kimívelt levéllel válaszolt neked a katolikus Michal Semín úr.
Amennyiben téves állításodat Ferenc pszeudopápa autoritásával támasztod alá, akkor tudatosítsd, hogy az ő áltekintélye pontosan ugyanolyan, mint Júdás apostolé. Bergoglio, aki az orvostudományban dilettáns, bojkottálja a valódi, lefizethetetlen virológus és immunológus szakemberek figyelmeztetéseit. Ők óvnak a vakcinától még az üldöztetés árán is. Bergoglio pszeudopápa azonban azt a jelszót hangoztatja, hogy „Vakcinát mindenkinek!” „ Ezt meg kell tenni!”


BKP: Cupich bíboros Isten szolgája avagy a sátán szolgája? (2021.8.30.)

A chicagói Blase Cupich bíboros „minden alkalmazott és pap” számára elrendelte, hogy oltassa be magát. Amennyiben ezt nem teszik meg, fegyelmi intézkedés fenyegeti őket!
Idézet Cupich-tól: „Ezen politika célja az, hogy minden alkalmazott és a klérus teljesen be legyen oltva covid ellen.” Az oltáson kívül a papoknak fel kell mutatniuk az igazolást is erről és ennek szerepelnie kell az érsekség honlapján, hogy alapos áttekintésük legyen a klérus és az alkalmazottak átoltottságáról.BKP: Nyílt levél Erdő Péter bíboroshoz Ferenc látogatását (IX.12.) illetően (2021.9.8.)

Eminenciás Bíboros Úr!
Ön interjút adott az újságíróknak az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatosan, amelynek csúcspontja az ünnepélyes liturgia Ferenc „pápa“ részvételével, és említést tett az énekekkel kísért roma nyelvű liturgiáról is. Az újságírók sajnos nem kérdezték Önt a lényeges dolgokról. Ezúton szeretnénk emlékeztetni ezekre. Három kérdés van:
1) Kicsoda Bergoglio „pápa“?
2) Mit akar elérni magyarországi látogatásával?
3) Milyennek kellene lennie a látogatására adott reakciónak?


BKP: Kiáll-e a CSPK (Cseh Püspöki Konferencia) elnöke, Jan Graubner a gyermekrablásról szóló törvény ellen (2021.9.6.)

Tisztelt Jan Érsek Úr!
A cseh Szenátus ezen a héten dönt annak a törvénynek az elfogadásáról vagy elutasításáról, amelyet a Képviselőház már elfogadott és amely kimondja, hogy a gyermekeket bíróság nélkül is el lehet venni a szülőktől. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeket indoklás nélkül, úgymond törvényesen el lehet rabolni szerető szüleiktől. Ez a törvény a legkegyetlenebb bűntett a védtelen gyermekek ellen! Jézus azt mondja, hogy amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, Vele teszitek. Ez a feltétel döntő; meghatározza, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el (v.ö. Mt 25). Tudatosítod-e, hogy az ügyben tanúsított aktivitásoddal vagy passzivitásoddal arról döntesz, hogy te magad üdvözülsz-e vagy elkárhozol? Amennyiben nyilvánosan és aktívan kiállsz a gyermekekért, s egyúttal a gonosz törvény ellen, nagy remény van arra, hogy a törvény nem megy át. De ha még át is menne, te ebben nem leszel bűnrészes, mert megtetted azt, amit lelkiismereted szerint ebben a helyzetben kötelességed volt megtenni. Sőt a medializációt követően, legalábbis a katolikus médiában – a rádióban és a televízióban, ez a törvény a nyilvánosság előtt leszerepelt volna.


BKP: Lengyelország püspökei, tartsatok bűnbánatot és fogadjátok be Stefan Wyszyński bíboros Lelkét, az igazság és a bátorság Lelkét (2021.9.1.)

Tisztelt lengyel Püspökök!
Ennek a szentnek az életéből megtudjuk, hogy azokban a történelmi pillanatokban, amikor a lengyel egyház a háború által tönkre lett téve, majd a kommunista rendszer által el lett nyomva, Wyszyński bíboros határozottan a védelmére kelt. Az ő érdeme volt az, hogy a kommunisták Lengyelországban nem tudták annyira pusztítani az egyházat, mint más országokban, pl. Csehországban. A bíboros a stratégiai pillanatban hősiesen állást foglalt, mozgósította az egyházat és a kommunistáknak ezután már respektálniuk kellett annak pozícióját.


BKP: Tomáš Holub – Csehország legnagyobb klerikálisa /Válasz az általa kiadott pásztori levélre/ (2021.8.30.)

T. Holub püspök 2021.8.29-én pásztori levelet adott ki, amely az egyházi klerikalizmus mintapéldája. Az értelmező szótárban a klerikalizmus a vallás egyéb célokra való felhasználásaként van meghatározva. Tomáš Holub a vallást a népességcsökkentés ideológiájának szorgalmazására használja, amelynek eszköze ma a kísérleti vakcina. A főklerikális Bergoglio mintájára – aki az orvostudományban szintén teljesen analfabétának számít –, Holub magát a legnagyobb szaktekintély szerepébe helyezi és a kimagasló tudósok minden felelősségteljes figyelmeztetését összeesküvés-elméletnek és álerkölcsös nézetnek tekinti, mivel gátolják őt további karrierjében.


BKP: Mi a klerikalizmus és vajon Ferenc pszeudopápa klerikális-e? (2021.8.29.)

Mi az egyházi klerikalizmus? Ez nem csupán a múlt lelkibetegsége, amely hatalmába kerítette a főpapokat,a farizeusokat és a szaducceusokat, akik a mi Urunk Jézus Krisztust halálra ítélték. A klerikalizmus manapság is hatással van elsősorban az egyházi prelátusokra, de egyes papokra is. A világi szótár a klerikalizmust úgy határozza meg, mint a vallás egyéb célokra történő felhasználását.
A múltbeli klerikális karikatúrája egy ember, aki önmaga képzelt, gőgös dicsőségében fuldoklik. Egyházi tisztségében mások előtt ember feletti embernek vagy majdnem istennek mutatja magát. Az ő tisztségét mindenkinek akceptálnia kell és helyénvalónak kell tekintenie az előtte való hódolást.


Az Élet Igéje – Jn 15,7 (2021.9.5. – 2021.9.19.)

“Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.”Levelek UA-ból 8/2021


BKP: Levél Magyarország püspökeihez és minden keresztényéhez. Ördögűzés Bergoglio pszeudopápa fölött (2021.8.31.)

Magyarország tisztelt Püspökei!
Tisztelt Keresztények!
2021. 9.12-én vasárnap Bergoglio pszeudopápa lelki fertőzést hoz magával Magyarországra – démonok sötét fellegét. Bergoglio Krisztus és az evangélium elleni lázadásával kizárta magát az egyházból és már csak nem is keresztény. Elesett a hitben és hitehagyottá lett, az egyházi tekintéllyel visszaélve céltudatosan dönti az egyházat és dönt egész nemzeteket a földi és az örök pusztulásba. Ez külsőleg abban nyilvánul meg, hogy Európa tömeges iszlamizációját szorgalmazza, démonok tiszteletét vezeti be, ráadásul Róma legfőbb templomában Pachamama démon pogány kultuszának hódolt. Érvényt akar szerezni a szodomiták legális együttélésének, amitől a Biblia földi (2Pt 2,6) és örök (Jd 7) tűz kilátásba helyezésével óv. Szorgalmazza a kísérleti vakcinálást és az egész kereszténység konkrét szakaszokban történő satanizációjára törekszik. Ahova csak megy, mindenhova káoszt, a morális elvek széthullását és az igazságos törvényhozás lerombolását viszi. Bergoglio, aki az autogenocídium lelkének igyekszik teret biztosítani, saját befolyásának növelése érdekében vissza akar élni a budapesti vallási ünneppel. Aposztataként és arciheretikusként érvénytelenül szolgáltatja ki a szentségeket.


Szent óra

Csaknem minden keresztyén családnak szüksége van lelki újjászületésre, amely nem lehetséges közös imádság nélkül. Ez az az idő, amikor megtanulhatjuk a gyakorlatban, hogyan adjuk át Istennek életünk gondjait. Kezdetnek elég, ha a családból legalább ketten elkezdenek imádkozni minden este közösen, legjobb, ha 20-21 óra között, az ún. Szent órát. A család minden tagja ebben az órában kikapcsolja a tv-t, számítógépet, internetet és közösen imádkozik Istenhez. Elkezdeni a legnehezebb. Amikor azonban sikerül az akadályokat elhárítani és kialakul ez a szent szokás, elkezd áldások forrásává válni és megerősödik a kapcsolatunk Istennel és a legközelebbi családtagokkal. A család egészséges szervezetként kezd működni. Isten szava formálja. Isten bölcsessége formálja és nem a világ által kikiáltott program, amely a hazugságot és az erkölcstelenséget kényszeríti ránk.


BKP: Nyílt levél Ján Babjak érsekhez Bergoglio pszeudopápa eperjesi látogatását illetően (2021.8.27.)

Tisztelt Ján Érsek!
Személyesen fordulok Hozzád, hogy igaz bűnbánatra szólítsalak fel. Amikor kezdetét vette a koronapszichózis Szlovákiában, az egyházi tekintéllyel való visszaélés durva bűntettét követted el Isten ötödik parancsolata ellen, mert azzal a fenyegetéssel kényszerítetted a papokat tesztelésre, hogy nem gyakorolhatják papi hivatásukat. Most még nagyobb nyomás alá helyezed őket, amikor Bergoglio pszeudopápa látogatásával összefüggésben az oltást szorgalmazod.
Minden papnak, de minden hívőnek is fel kell tennie a kérdést: Vajon Bergoglio törvényes vagy törvénytelen pápa? Bergoglio pszeudopápa Pachamama démon nyilvános trónra emelésével ellene szegült az első és legnagyobb parancsolatnak és ezzel önmagát zárta ki az egyházból.


Imaőrség (szüntelen imádság)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus arra buzdítja a keresztényeket, hogy szüntelen imádságban forduljanak Istenhez. Ő ad nektek bölcsességet és bátorságot a sötétség démoni erői elleni harchoz. Ő a ti hitetek által menti meg a ti nemzeteteket. Ezért alakítsatok imaőrségeket. Mindenki imádkozzon naponta egy szent órát 20 órától 21 óráig egy éven keresztül. Majd további 23 ember vállalja el a nap fennmaradó 23 óráját, ez képez egy imaőrséget, akik egy héten keresztül imádkoznak. A következő három héten keresztül pedig másik három imaőrség imádkozik majd, szintén egy héten keresztül. Ez a ritmus ismétlődik egész éven keresztül. Az őrségváltás vasárnap este 21 órakor van. Te magad írj össze a nap 23 órájára 23 embert imaőrségre és kezdjetek el a legközelebbi vasárnap este hittel imádkozni.


BKP: Állítsátok meg Szent Ludmilla emlékének meggyalázását az iszlamizáció, a szodómia és a kísérleti vakcinálás propagátora – Schönborn arciheretikus által (2021.8.26.)

Bergoglio, a tévtanítások atyja kompromittált személyt küld Csehországba, saját követőjét, Schönborn bíborost. Csehország minden őszinte keresztényének és polgárának protestálnia kell Szent Ludmilla vértanúhalála 1100. évfordulója ünnepének egy olyan ember általi beszennyezése miatt, aki elárulta Krisztust, Isten parancsolatain tapos, és egy olyan rendszert szolgál, amely nemcsak a kereszténység, hanem az egész emberiség felszámolását célozta meg. Szent Ludmilla befogadta az igazhitű tanítást, de nem azt a tanítást és gyakorlatot, amelyet a bécsi bíboros a hit és a nemzet elpusztítására vezet be. Ha élne, határozottan elutasítaná a találkozást ezzel az arciheretikussal.


HÉT IMÁDSÁGOS MEGÁLLÁS NAPKÖZBEN

Így szól az Ige: „ Hétszer naponta…“ (Zsolt 119,164) Az ószövetségi és az újszövetségi egyházi hagyomány megőrizte az imádkozás napi ritmusát. Szent Pál és a többi apostol is betartotta ezt a ritmust. Hasonlóan Szent Bazil is hangsúlyozta a keresztényeknek a napközbeni imádságos megállások szükségességét. Sajnos a keresztények manapság nem tartják be az Istennel való kapcsolattartás napi ritmusát.
Sok imádság és keresés után, hogy hogyan lehetne mai kor számára időszerűvé tenni az egyházi hagyományt, mutatjuk be ezt a már kipróbált imádkozási módot. Imádság felkeléskor, 9,00-kor, 12,00-kor, 15,00-kor, 18,00-kor, 21,00-kor, lefekvéskor (azaz 7 x naponta). Mit imádkozzunk és miért?


BKP: Digitalizáció, leigázás, Apokalipszis (2021.8.16.)

Veszély
A metafizikai nuanceokon kívül a digitalizáció jéghegyének a csúcsán túl, az ígért látható előnyök vastag rétege alatt rejtőzik a jégkolosszus maradék része. Egyes következmények észrevétlenek maradhatnak mindaddig, amíg nekik nem ütközöl, mint amilyen például a társadalom és az ember teljeskörű ellenőrzésének a veszélye. Az ember életének információs szférája és külső tevékenységének teljeskörű ellenőrzéséről van szó. Azonban sokkal rosszabb és veszélyesebb az ember belső életének az ellenőrzése. Ez az ellenőrzés olyannyira rejtett és finom, hogy az ember nem is fogja tudatosítani ezt. Éppen ellenkezőleg, azt fogja képzelni, hogy önmaga mindenre elegendő, hogy önálló, szabad és természetesen haladó. És Ön azt hiszi, hogy Ön csupán azért rendelkezik okostelefonnal, mert előnyökkel jár? Próbáljon meg lemondani róla legalább néhány hétre! Rájön, hogy nem képes rá; rabszolgásította Önt.


A BKP köszönetet mond az amerikai püspökök vakcinálással szembeni világos kiállásáért (2021.8.15.)

Az amerikai Colorado állam katolikus püspökei pásztori levelet adtak ki, amelynek témája a covid elleni kísérleti vakcinával történő oltás. Leírják, hogy minden vakcinafajtával történő oltás esetén respektálni kell a lelkiismereti kifogást. A püspökök ezen állásfoglalása elutasítja a kötelező vakcinálást. Ez az állásfoglalás teljes ellentéte a Bergoglio pszeudopápa által bűnös módon hirdetett vakcinálásnak, amely tudatosan semmibe veszi a lefizethetetlen orvosi tekintélyek sürgető figyelmeztetését. Az ő abszurd „vakcinát mindenkinek“ jelszava annak bizonyítéka, hogy Bergoglio a hívők lelkiismereti kifogását nem csak figyelmen kívül hagyja, hanem ráadásul vissza is él vele, amikor hazug módon azt állítja, hogy mindenkinek vakcináltatnia kell magát, hogy nehogy állítólagosan veszélyeztesse hozzátartozóit. Konkrétan azt mondta, hogy : „ Ezt muszáj megtennünk!“ A pszeudopápa ezen álláspontja az ötödik parancsolat elleni halálos bűn.


BKP: Az USA püspökei és papjai! Forduljatok arcotokkal Isten felé és különüljetek el Bergogliotól! (2021.8.10.)

Az USA tisztelt Püspökei!
A Bizánci Katolikus Patriarchátus olyan korban fordul hozzátok, amikor a katolikus egyház megszűnt a világ világossága és sója lenni és annak a rendszernek a részévé válik, amely az emberiség lelki, erkölcsi és fizikai redukciójához és örök halálhoz vezet.
Az aposztázis mély gyökerei a 18. századba nyúlnak vissza. A felvilágosodással és a 19. század dekadens filozófiájával vannak összekapcsolva, amely az egyházba az ún. modernizmuson keresztül hatolt be. Ez a destruktív lelki áramat X. Szent Piusz által egy rövid időre meg lett állítva. Lelki ébredés következett „mindent megújítani Krisztusban“ jelmondattal, amihez kötődött a Jézus Szíve-tisztelet és a bűnbánatra való felszólítás is Fatimából.


A szlovák média és Bergoglio Ferenc, az ún. Szentatya látogatása (2021.8.10.)

Ha Szlovákiába látogatna egy erkölcsi személyiség, mint amilyen például Trump elnök vagy Orbán, Magyarország miniszterelnöke, a tömegmédia az ellenállás, sőt a gyűlölet atmoszféráját teremtené meg. De ha Bergoglio pszeudopápa jön, aki a legfelsőbb elittel alkot egy egységet és az ő programjukat hirdeti, amelynek célja a kereszténység elpusztítása és az emberiség létszámának csökkentése, az összes média ódát zeng. A legkülönbözőbb trükköket vetik be az ember pszichikájának és érzelmeinek a befolyásolására. Az egyházi média versenyt fut a fősodratú médiával, hogy melyikük ereget nagyobb hírbuborékokat és ér el nagyobb népszerűséget. Természetesen a lényeges dolgokban, amelyek a hamis pápát illetik, bőszen hallgatni fognak.


Az imádságról és a vakcinákról

VIDEO>>>


Az Élet Igéje – Jn 15,5 (2021.8.22. – 2021.9.5.)

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.”


BKP: Válasz Bergoglio vakcinálásról szóló videóreklámjára (2021.8.19.)

Bergoglio pszeudopápa hat amerikai főpappal együtt készített egy videóreklámot, melynek célja a csipizálási folyamat részét képező kísérleti vakcinálás tömeges elfogadtatása. Nemcsak Bergoglio, hanem ezek a főpapok is ezzel nyilvánosan altámasztották az egyházból való kizárásukat. Fellázadtak a hit és erkölcs lényege ellen. (Lásd Gal 1,8-9). Hogy gonosztettét – amelyre a Nürnbergi Kódex vonatkozik – leplezze, Bergoglio visszaél a „szeretet“ szóval. Hogy lerántsuk a leplet a hazugság ama lelkéről, amely Bergoglio mögött áll, hazug kijelentését – „szeretet“ – utólagosan mindig kiegészítjük a „hazugság“ szóval. Bergoglio szándékosan és cinikusan téveszti meg a nyilvánosságot, és ez nem szeretet, hanem halálos bűn Isten és az emberiség ellen.


A BKP reagál a lengyel püspökökhöz és papokhoz intézett felhívásra (2021.8.17.)

A lengyel katolikus tudósok 2021. augusztus 11-én nyílt levélben fordultak a püspökökhöz és a papokhoz.
Idézet: „ A templomok és parókiák covid-19 elleni oltóközpontokká alakításának ügyében fordulunk Hozzátok.“
Kommentár: Sokkoló, hogy a lengyelországi egyház magáévá tette azt a programot, amelynek keretében a parókiákon oltóközpontok létesülnek azzal a céllal, hogy ráerőszakolják a katolikusokra a kísérleti vakcinát.
Idézet: „A vakcinálási programban HEK-293 sejteket használnak. A HEK-293 sejtek emberi embrionális vese sejtek. A HEK-293 sejtek abortuszból származnak. A HEK-293 sejtvonalat két féle covid-19 elleni kísérleti vakcína előállításához használják. Talán ez nem indít elgondolkodásra?“
Kommentár: Igen, ez mélyreható megállásra késztet! Miben gyökerezik a lengyel pásztorok lelki vaksága?


BKP: Lemondásra szólítják-e Szlovákia püspökei Bergoglio Ferencet? (2021.8.9.)

Szlovákia Tisztelt Püspökei!
2021. szeptember 12-15. között Szlovákiába látogat a tévtanítások atyja, aki a pápai hivatalt bitorolja. Köztudott, hogy Bergoglio a Gal 1,8-9 és a Cum ex apostolatus dogmatikai bulla szerint saját magát zárta ki az egyházból.
Mit kell nektek tennetek az üdvözítő hit, az igazhitű egyház és a pápaság megmentéséért?
Gojdič püspök, hogy hű maradhasson a Krisztushoz, a Szentírás tanításához és a Szent hagyományokhoz, tíz évig börtönben volt, ahonnan már nem tért vissza élve. Hasonló bátorságról tettek tanúbizonyságot Vojtaššák és Buzalka püspökök is. Mi tennének a ti helyetekben ezek az igazhitű püspökök? Szemtől szemben találkoznotok kell a nyilvános tévtanítások atyjával, aki ráadásul már eltervezte a pápaság intézményének a felszámolását az ún. szinodális út által. Ez egy hónappal a szlovákiai látogatását követően veszi kezdetét. Ti ráadásul szemet hunytok Bergoglio égbekiáltó tévtantásai fölött, respektáljátok ezt a hamis pápát és mindezt azzal a felsőbb jóval indokoljátok, hogy semmi esetre sem szakadhattok el az ún. szentatyától. Csakhogy éppen ez a ti vele való egységetek, amelyet minden szentmisében hirdettek, ad neki lehetőséget arra, hogy elgáncsoljon benneteket és a szinodalitás leple alatt teljesen felszámolja a katolikus egyházat és megszüntesse a pápaságot.


BKP: Globális mRNA vakcináció egészségügyi szempontból (1. rész) és lelki szempontból (2. rész)

2. rész

Úgy keleten, mint nyugaton számos szakember nyilatkozott a jelenlegi covid-19 elleni népirtó vakcinációval kapcsolatosan.
Az első részben ismertettük néhányuk nyilatkozatát, valamint ellenpontként ellenfeleikét is.
A második részben Illés pátriárka, a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája elsősorban azokhoz szól, akiket már beoltottak.

VIDEO>>>


BKP: Globális mRNA vakcináció egészségügyi szempontból (1. rész) és lelki szempontból (2. rész)

1. rész

1) Pavel Vorobjov, az orvostudományok doktora, professzor, az 1. számú Moszkvai Orvostudományi Egyetem Hematológiai és Geriátriai tanszékének vezetője: „A covid elleni oltás úgy ahogy van ostobaság. Manapság ennek a vírusnak már többezer mutációját ismerjük. Ebben az esetben miféle oltásról lehet szó? A covid-helyzet nem más, mint színtiszta politika. Őszintén szólva, én még egyetlen valódi covid elleni vakcináról sem hallottam. Igen, tudom, hogy vannak olyan génmódosított vírusok, amelyeket a covid elleni védekezés leple alatt fecskendeznek az emberekbe. Embereken korábban soha nem végeztek hasonló kísérleteket. ... Megtörténhet, hogy ezzel módosul az ember DNS-e! És éppen ez az, ami miatt ezeknek az ún. covid-elleni vakcináknak semmi közük nincs a vakcinákhoz! Ugyan bejegyeztették őket, de senki sem tudja, hogy milyen módon és miért. Hogyan lehet bejegyeztetni vírusokat?! Ezt tényleg nem tudom. Sőt, ezeket a vakcinákat úgy tesztelik az embereken, hogy gyakorlatilag kötelezővé teszik. Tudja, a világtörténelemben kibróbálták az atombombát is Hirosimában és Nagaszakiban. És ez a covid-elleni vakcina lényegében ugyanez. Ez népirtás.”

VIDEO>>>


BKP: Magyarország katolikusai, hogyan üdvözlitek az iszlamizáció propagátorát és minden idők legnagyobb tévtanítóját? (2021.8.9.)

Drága magyar katolikusok és jóakaratú emberek!
Szeptember 12-én vasárnap látogatásával tiszteli meg nemzeteteket az az ellentmondásos személyiség, aki egyszemélyben a homoszexualizmus, a gender útálatosság, a bálványimádás, a kísérleti vakcinázás, az európai nemzetek iszlamizálásának stb. propagátora. Ilyen hírhedt személyiséget esztelenség lenne ovációval fogadni és a közmédiában hazug eufóriát kelteni iránta. Az ünnepi buborékok eregetése csak a nyilvánosság becsapását és manipulációját szolgálja. Azonban csupán passzívnak maradni szintén nem elég. Ez a többszörös lélek- és tömeggyilkos a látogatásával nem Magyarország jólétét munkálja, hanem káoszt, megosztottságot teremt és akár a kormány megdöntését is előidézheti, ahogyan ez Örményországban is történt. Ezért kötelességetek, de nem csak a katolikusoknak, hanem Magyarország minden becsületes állampolgárának, hogy kinyilvánítsátok egyet nem értéseteket ezzel a betolakodóval szemben, aki démonok egész légióját viszi magával oda, ahova érkezik.


BKP: Bocsánatot kér-e nyilvános sértéseiért a pszeudopápa a miniszterelnöktől és a magyar nemzettől szeptember 12-én? (2021.8.2.)

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP), amely pusztába kiáltó prófétai szó, nyilatkozik Bergoglio pszeudopápa látogatásával kapcsolatban.
Idézet a médiából: „ Ferenc pápa szeptember 12-én vasárnap már reggel nyolc óra előtt leszáll a budapesti repülőtéren.“
Kommentár: Kicsoda Ferenc, az ún. pszeudopápa és mit akar érvényre juttatni? Törvénytelen pápa, aki a Gal 1,8-9 és a „Cum ex apostolatus officio“ című dogmatikai bulla alapján saját magát zárta ki az egyházból a hamis evangelium hirdetése miatt. Tehát se nem pápa, se nem keresztény, hanem hitében elesett, aposztata. Bergoglio bálványimádó, heretikus, a szodómia propagátora, a legmagasabb szabadkőműves körök tevékeny tagja.Levelek UA-ból 7/2021


BKP: A nyugati kereszténység lelkiismeret-furdalása (2021.7.29.)

Sajtóidézet: „2021.7.27-én, Szent Vlagyimir ünnepnapja előtti napon, a rendőrségi adatok szerint, több mint 300 000, Ukrajna minden részéről ideérkező ember vonult át Kijeven. Hőség, ún. pandémia (egyetlen résztvevő sem viselt szájmaszkot) és 35 fok árnyékban. Ám a nemzet eljött! A nemzet körmenetben vonult! A nemzet imádkozott!“
Hála legyen Istennek, hogy a nemzet eljött, hogy körmenetben vonult és hogy imádkozott. Az ukrajnai ortodox keresztények a Kijevi Rusz megkeresztelkedésének évfordulójára emlékezve manifesztálták hitüket. Minden éven így tesznek egyre növekvő részvétellel. Legutoljára ennek a felvonulásnak több, mint 250 ezer résztvevője volt. Az idén pedig több, mint 300 ezer.


BKP: B. Bober érsek kísérleti vakcinálásra ösztönöz (2021.7.27.)

B.Bober érsek megáldotta a kassai oltóközpontokat. Egyúttal Bergoglio Ferenc pszeudopápa látogatása előtt elérte, hogy a parókiákon ideiglenes oltóközpontok is létesüljenek.
Sokkol bennünket az a klerikális cinizmus és a valóság bűnös figyelmen kívül hagyása, amellyel az mRNA vakcinát úgy erőlteti, mintha az az egészségre nézve biztonságos eszköz lenne. Egyáltalán nem említi azt, hogy a Nürnbergi Kódex szerint bűnös, tiltott emberkísérletről van szó. Mi több, egyáltalán nem veszi figyelembe a szakorvosoktól érkező figyelmeztetések egyre növekvő számát, a súlyos mellékhatásokról, sőt halálozásokról szóló növekvő statisztikákat. Már több tízezer halott van! Ám a megkeményedett egyházi méltóság, Bober érsek, nem tartja szükségesnek, hogy legalább a tájékoztatáson alapuló beleegyezés joga megmaradjon. Éppen ellenkezőleg, durván félretájékoztatja a nyilvánosságot és manipulálja az embereket. Ő az aljas egyházi csaló elrettentő példája.


BKP: Bergoglio látogatása a szlovákok hátbadöfése (2021.7.26.)

Bergoglioban lélek lakik, de az antikrisztus lelke. Az ő látogatásait követően az országban élő emberek gondolkodásában, de a konkrét országokban is lelki, erkölcsi és politikai káosz áll be. Rio de Janeiroban felszólította a fiatalokat: „ Fussatok az utcákra és keltsetek káoszt!“
Bergolio az Isteni tekintéllyel takarózik, de széttépte az Istennel való kapcsolatát aposztázisával és a bűn legalizálásával. A nyilvánosság színe előtt Pachamama démon tiszteletével a bálványimádás bűnébe esett, amivel az Istentől való elfordulásra hív, és cselekedetével de facto eltörölte Isten első és legfontosabb parancsolatát. Saját magát és azokat, akik őt törvényes pápának ismerik el, tudatosan a sötétség erőihez csatlakoztatta. Ezért felelős azért, hogy a világ a katasztrófa felé tart.


BKP: A Ferenc pszeudopápával való találkozás feltétele – laboratóriumi patkánnyá válás (2021.7.24.)

Idézet a médiából: „ A részvétel Ferenc pápa szeptemberi látogatásának programján és a vele való találkozás csak a teljes oltottsággal rendelkezők számára lehetséges.“
Válasz: A Szlovák Püspöki Konferencia miért nem kérte a szlovák kormánytól, hogy a koronapszichózis idején utasítsa el Bergoglio látogatását? Miért nem kérte Bergogliotól, hogy álljon el a látogatásától, mert azzal kísérleti vakcinával történő oltásra irányuló állami nyomásnak teszi ki a hívőket?
Micsoda abszurditás az, hogy egy értelmetlen látogatást szerveznek és az ún. szentatya fogadásának leple alatt arra kényszerítik a katolikusokat, hogy engedjék magukat labóratóriumi patkányokká tenni! Világszerte elismert szakemberek az mRNA vakcinát tiltott emberkísérletnek nevezik. Ezt a bűncselekményt a Nürnbergi Kódex is elítélte.


BKP: A Sasvári Nemzeti Szentély megszentségtelenítése Bergoglio tévtanító által (2021.7.24.)

A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia patrónája ünnepnapjára tervezték a Sasvári Nemzeti Szentély megszentségtelenítését az egység gesztusával a nyilvános tévtanító és aposztata Bergoglio Ferenc által. Ez a teljes szlovák nemzetre kiható következményekkel jár majd! Sasvár a múltban az isteni áldás forrása volt, amely a bűnbánathoz és az igaz hithez kötődik. Bergoglio hamis hitet, az erkölcstelenség legalizálását és átkot hoz.Levelek UA-ból 6/2021


Zsinati folyamat vagy a pápaság intézményének megszüntetése. Bergoglio látogatása a V4-ben – Magyarországon és Szlovákiában /in Hungarian/

Október 9-én és 10-én kétéves, soha nem látott zsinati folyamat kezdődik a Vatikánban, amelynek csúcspontja 2023 októberében a pápaság tényleges eltörlésével és a katolikus egyház szétesésével áll a New Age felé való áttérés érdekében. Ez a szándék azonban rejtve van. Illés pátriárka több mint egy órán át tüzes módon tartott beszédében nemcsak Bergoglio zsinati folyamatának rejtett szándékait tárja fel, hanem mindenekelőtt egy mentési megoldásra mutat. Ez első látásra nagyon paradoxnak tűnhet, de ez az üdvösség eredeti módja.

VIDEO>>>


Az Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon? (2021.6.1.)

Kedves Magyarországi Püspökök,
A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP) 2021. április 29-én kelt levelében arra kérte Önöket, hogy töröljék a tervezett Eucharisztikus Kongresszust 2021 9.5-12 én és így a Bergoglio álpápa tervezett látogatását is. A látszólagos eretnekségek és hitehagyás révén Isten átkát vállalta (Gal 1: 8–9), és kizárta magát az egyházból. Aki belső egységet képez vele, annak része van a hitehagyásában és az anatémájában. Egy ilyen püspök vagy pap érvénytelenül szolgálja a liturgiát! Másik kérdés a Szentségváltozás érvényessége azok számára, akik nincsenek belső egységben Bergoglióval, de egzisztenciális nyomás allat kényszerülnek arra, hogy a liturgiában felidézzék az egyház feje nevét. Ők dubium-ban vannak.Levelek UA-ból 4/2021


Bergoglio magyarországi látogatásának lemondása. 2021 szeptemberére tervezte (2021.4.29.)

Kedves Magyarországi Püspökök,
Istennek és miniszterelnökének politikájának köszönhetően a magyarok védve vannak a templomok bezárásától, a szigorú bezárástól, az erőltetett tesztektől és a halálosan veszélyes oltásoktól. A szomszédos Szlovákia napjainkban mindennek ki van téve. A jelenlegi mesterséges járványt, amelynek célja a nagy visszaállítás, a forgácsolás és az emberiség csökkentése, rendellenesen segíti elő a hamis Bergoglio pápa. Emlékeztetni kell arra, hogy intronizálta a Pachamam (2019) démonot, elősegíti a szodomitok együttélésének legalizálását (2020) és egy halálosan veszélyes mRNS oltást. Ha ehelyett valódi orvosi szakemberek felhívását követnék, akik sürgősen figyelmeztetnek a mesterséges járványra, a nem megfelelő intézkedésekre és mindenekelőtt a veszélyes oltásokra, akkor a katolikusokat, és nemcsak őket, hanem az egész világot is megmentenék etőll a szervezett bűnözés tőll. Bergoglio viszont dokumentumokat állít ki annak érvényesítése érdekében.


Miért akar Ferenc Bergoglio ellátogatni Magyarországra? (2021.4.29.)

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt kormánytisztviselők!
Tisztelt magyar állampolgárok,
Bergoglio az úgynevezett eucharisztikus kongresszus ürügyén 2021. szeptember 12-re tervezett magyarországi látogatást. Fel kell ismerni, hogy ki az a Bergoglio, az úgynevezett Ferenc pápa, és mit támogat. Vajon Bergoglio érvényes pápa Isten előtt és az egyház előtt? Ő nem! Ő eretik, aki kizárta magát az egyházból. Nyilvánosan támogatja a homoszexualitást és a szodomita szövetségek legalizálását (2020). Isten azzal fenyeget, hogy ezt a perverziót égi tűzzel (2Pet 2: 6) és örök tűzzel (Jud 1: 7) bünteti. A szodómia előmozdítása érdekében Bergoglio Isteni anathema - az Egyházból való kiközösítés - alatt áll a Gal 1: 8-9 szerint.Levelek UA-ból 2/2021


BKP: Hogyan viszonyul Isten az mRNS oltáshoz? (2021.2.4.)

Jelenleg a keresztények tisztában akarnak lenni lelkiismeretükben a globális és erőszakos oltásokkal kapcsolatban.
A bizánci katolikus patriarchátus prófétai és apostoli tekintély alatt határozottan figyelmeztet az oltási autogenocida előtt.
Az igazi szakértők, az értelem, a tudat és az Isten szava határozottan óv a veszélyes mRNS vakcinától! A bizánci katolikus Patriarchátus a Szentháromság Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében figyelmeztet a népirtó vakcina elöl. Ugyanakkor ez a patriarchátus lelkiismeretben Isten előtt elkötelezi az összes keresztényt és jóakaratú embert az egységes és kategorikus ellenzékre.

VIDEO>>>
Levelek UA-ból - 2020


Levelek UA-ból 12/2020


Karácsonyi reform (pásztorlevél)

Mi, csehország és morva püspökei az egész egyház előtt közzétesszük, hogy Bergogliót az eretneksége és bűncselekményei kizárták az egyházból. Ezért választjuk el magunkat ettől a holt végtagtól – az érvénytelen Bergoglio pápától – és kijelentjük, hogy semmi közünk hozzá a hitehagyóhoz. Ugyanakkor arra kérem a vatikáni nunciust, hogy hagyja el Prágát. A Szentírás Gal 1: 8–9 és a Cum Ex Apostolatus Officio dogmatikus alkotmány alapján a Cseh Köztársaságban sede vacante állapot következett be.
Kötelezzük lelkiismeretben az összes cseh és morva papot, hogy ne említsék meg Bergoglio főpap és hitehagyó nevét liturgiában az advent 4. vasárnapjától, azaz 2020. december 20-tól.
Ez a karácsony valóban Krisztus születésének ünnepe lesz a cseh egyházban és a cseh nemzetben! Az evangélium szava valóra vállik: „Ma született meg nektek a Megváltó!” Megment minket a tervezett népirtástól.


Nyilatkozat a Covid-19, az új vakcina, és az Isten hatalmáról (I. rész) (2020.12.14.)

E vatikáni hitehagyás miatt, a bizánci katolikus pátriárka gyakorolja az apostoli és prófétai szolgálatot. Ez védi az igazságot a hit elleni eretnekségel szemben és figyelmeztet az emberiség ellen a hazugságokra, amelyek vezetnek időbeli és az örök halálhoz. A Patriarchátus a valódi orvosi szakértőkkel egységesen radikálisan elutasítja a Covid-19 elleni végzetesen veszélyes oltást.
Ezáltal apostoli és prófétai tekintélyben Isten előtt kötelezzük a katolikus híveket és az összes keresztényt, hogy elfogadja az igazságot, valamint az új bűnözői oltással kapcsolatos hazugságot a halál elutasítására. Az Úr ma ismét azt mondja: „Válaszd tehát az életet, hogy te és utódaid is élhessenek!” (5Móz 30: 19b)

VIDEÓ>>>Levelek UA-ból 6/2020


Lelki harc – oltás és becsippelés (2020.6.7.)

A Biblia kimutatja, hogy azok, akik hisznek a hazugságban, elfogadják a csippet. De azok, akik imádkoznak és bűnbánatot tartanak, vagy teljesen kiküszöbölik a katasztrófát az adott területről, vagy pedig erősek lesznek az oltás és a chippek elutasításához, még a nagy áldozatok árán is. Azok, akik elfogadják a chippet, nagy szenvedésnek lesznek kitéve. A legrosszabb dolog számukra azonban az lesz, hogy a fenevad uralma alá kerülnek, és már nem képesek megtérni az üdvösségre. Tragikus sorsuk a tűz-tó a vadállat együt.
Éppen ezért annyira fontos az Isten által megadott idő, hogy ma valódi megtéréssel kezdjük. Ha engedelmeskedünk és imádkozni kezdünk, akkor Isten erõt ad nekünk, hogy megvilágosítsunk másokat, és ezzel megmentsük életüket és halhatatlan lelkünket.

VIDEO>>>Levelek UA-ból 3/2020


Levél a magyar püspököknek (2020.3.28.)

Tisztelt Magyarország püspökei!
A Bizánczi katolikus patriarchát amely a depositum fidei fenntartásáért harcol, nagyböjt utolsó napjaiban hozzátok fordul. Európában koronavírus pusztít, de még inkább a mediális pánik, melynek czélja a totál kontrol bevezetése. Hasonló ajánlatot mint nektek küldünk Olaszország és Lengyelország püspökeinek is. Szükség van radikális lépésre, mély bűnbánat tartásra, mert egyedül ez vezethet az Egyház felujulásához.