Čtyři slova z Ukrajiny
4 words from Ukraine
POČÁTEK KNIHA DOPISY AUTOŘI KONTAKTY
Ukrainian - Czech - German - English - French
 
  St. Prokop
Svatý Prokop Sázavský

Svatý Prokop (+1053) byl poustevníkem a zakladatelem mnišského společenství a kláštera s byzantskou cyrilometodějskou tradicí (liturgií a mnišskými pravidly). Žil z víry v Boží slovo a pro svůj život i smrt byl kanonizován. Na Sázavě ve jménu Pána Ježíše uzdravoval a vyháněl démony. Bůh skrze jeho modlitby tak činí dodnes.


Vysvětlení obrázku

Sv. Prokop s cyrilometodějským křížem je sjednocený s Kristem, který je Vítěz (řecky NIKA), a který mu dal vládu nad démony (tzv. negativními duchovními energiemi).


Modlitba

Pane Ježíši Kriste, který jsi za mě zemřel na kříži a za moje hříchy prolil svoji krev. Na mocnou přímluvu sv. Prokopa osvoboď mě z démonského otroctví (např. alkoholizmu, narkomanie, hracích automatů, pornografie, homosexuality, onanie, astrologie, horoskopů, spiritizmu, magie, věštění a jiných neopohanských pout.

 


Tato webová stránka byla vytvořena pro prezentaci knihy "Čtyři slova z Ukrajiny", která má prorocký charakter.

Jsou zde rovněž prezentovány dopisy, které Basiliáni z Pidhirek zaslali Svatému otci, kardinálům, biskupům, kněžím a řeholníkům. Tyto dopisy ukazují na krizi v církvi a navrhují cestu k její obnově.

Přáním autorů je, aby se kniha i dopisy dostaly do rukou Bohu zasvěceným osobám i všem upřímně hledajícím Pravdu, kterou je Ježíš Kristus.

Proto prosíme Ty, kteří mají možnost je rozmnožit, vytisknout nebo přeložit do jiných jazyku, aby tak učinili s podmínkou, že nebude změněn jejich obsah.